Alfrēds Sausne

4 bildes

15.06.1900 – 19.11.1994

Alfrēds Sausne (1900–1994) – literāts. Apcerējumu "Zentas Mauriņas literatūras studija" (žurnālā "Daugava" 1935), "Emīls Dārziņš" (1935, 1943), "Ogists Rodēns" (1936) autors. Pārējie darbi nav izdoti. Grāmatas "Edvarts Virza" manuskripts pazudis no izdevniecības "Grāmatu draugs" 1944. gadā. Sarakstījis arī apceres par E. Munku, J. Vecozolu, Raini, P. Gogēnu, atmiņas par A. Stubavu, E. Dūzi, eseju par K. Hamsunu u.c. Kopā ar K. Sūniņu sarakstījis apcerējumu par K. Sūniņu, darbs konfiscēts aresta laikā.

Dzimšanas laiks/vieta

15.06.1900
Rīga

Miršanas laiks/vieta

19.11.1994
Rīga

Personiska informācija

Dzimis drēbnieka ģimenē. 
Mācījies dažādās skolās. 
1919. gada vasarā: mobilizēts un Rīgas 6. pulkā cīnījies pret Bermontu. Pēc demobilizācijas pabeidzis vidusskolu. 1925: iestājies LU Dabaszinātņu fakultātē, klausījās humanitārās disciplīnas citās fakultātēs, mācības turpināja līdz 1934. gadam, līdztekus strādājot par ierēdni pilsētas valdē, vēlāk Zemkopības ministrijā.
Darbojies Latvijas Bērnu draugu biedrībā. 
Pēc kara strādājis Rakstnieku grāmatnīcā. 
1951: tika apcietināts, apsūdzēts t.s. franču grupas lietā, represēts un sodu izcieta Mordovijā un Meretjas ciemā pie Novosibirskas. 
1956: atgriezies Latvijā, vairākus gadus strādājis Rakstnieku grāmatnīcā, taču vēlāk bija spiests no darba aiziet.

Profesionālā darbība

1935: apcere "Zentas Mauriņas literatūras studija" publicēta žurnālā "Daugava" Nr. 1. 
1944: izdevniecībā "Grāmatu Draugs" bija nodots Elzas Stērstes jau izrediģēts manuskripts "Edvarts Virza"  (otrs eksemplārs, ko rediģējusi Elza Stērste, tāpat citi Sausnes darbi, saglabājušies viņa arhīvā).
1951: pēc Kurta Fridrihsona liecības, bijis sagatavots manuskripts "Pols Gogēns", kas konfiscēts 1951. gadā, Alfrēdu Sausni apcietinot tā sauktajā franču grupas lietā. (Sk.: Frīdrihsons, K. Tāds Alfrēds Sausne. Literatūra un Māksla, 1990, 7. jūlijā.)

Sarakstījis arī apceres par E. Munku, J. Vecozolu, Raini, P. Gogēnu, atmiņas par A. Stubavu, E. Dūzi, eseju par K. Hamsunu u.c. Kopā ar K. Sūniņu sar. apcerējumu par K. Sūniņu, darbs konfiscēts aresta laikā.

GRĀMATAS

1935: Emīls Dārziņš
1936: Ogists Rodēns
1943: Emīls Dārziņš

FILMOGRĀFIJA

LOMAS

1968: Mērnieku laiki
1975: Liktenim spītējot
1982: Īsa pamācība mīlēšanā

EPIZODĒS

1972: Ceplis
1975: Uzbrukums slepenpolicijai
1976: Zobena ēnā
1978: Teātris
1979: Trīs minūšu lidojums
1987: Apstākļu sakritība

Dzīvesvieta

Izglītība

Valda Zālīša pirmā pamatskola
Rīga

Pēc demobilizācijas pabeidzis vidusskolu.

Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Rīga

1924–1930
Latvijas Universitāte
Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virzieni: dabas zinātnes un pedagoģija.

Darbavieta

Latvijas bērnu draugu biedrība
Rīga
"Viņa [Alfrēda Sausnes] uzdevums tanī bija pārbaudīt pieteikto trūcīgo ģimeņu apstākļus. Strādājot viņš iepazina un iemīļoja biedrības līdzdibinātāju Hermani Kaupiņu, ko Sausne, tāpat kā Albertu Šveiceru, dēvē par 20. gadsimta kristieti. Vēlāk Sausne bija kopā ar Kaupiņu Sibīrijas vergu nometnēs."Zentiņš, Žanis. Klusais latviešu kultūras sargs Alfrēds Sausne. Treji Vārti, 1994, Nr. 158.

1934–1938
Rīga
Rīgas pilsētas dārzu nodaļa

1938–1940
Sabiedrisko lietu ministrija
Rīga
Kultūras departaments, lektors

1945–1951
Rīga
Latvijas PSR Rakstnieku savienības grāmatnīca

1956–1960
Rīga
Latvijas PSR Rakstnieku savienības grāmatnīca

1968–1988
Rīgas kinostudija
Rīga
Aktieris mazās lomiņās un masu skatos

Deportācija

1951
Mordvija

Apcietinājums

1951
Tika apcietināts, apsūdzēts t.s. franču grupas lietā, represēts un sodu izcieta Mordovijā un Meretjas ciemā pie Novosibirskas. 

Apglabāts

Rīga
Meža kapi