Aivars Kalve

4 bildes
Lomas: rakstnieks

22.12.1937 – 17.04.1994

Dzimšanas laiks/vieta

22.12.1937
Rīga

Miršanas laiks/vieta

17.04.1994
Rīga

Personiska informācija

KALVE Aivars (īst.v. Daimonis Kalve; 1937.22.XII Rīgā - 1994.17.IV Rīgā, apbed. Meža kapos) - rakstnieks.
Dz. jaunsaimnieka ģim. Beidzis Taurkalnes sk. (1954), Rīgas lauksaimn. tehnikumu (1958). Strād. par Auces raj. kolhozu celtn. nodaļas tehniķi (1959-60), ZA Astrofizikas laboratorijā Baldonē (1960-61), Meliorācijas projektēšanas inst. un namu pārvaldē (1962-65), 7. profesionāli tehniskajā sk., žurn. "Māksla" redakcijā (1967-68). Beidzis VMA Mākslas zinātņu nod. (1968). Bijis pedagogs E. Dārziņa mūzikas vsk. un Rīgas lietišķās mākslas vsk., red. Rīgas kinostudijā un žurn. "Zvaigzne" (1979-91), laikr. "Elpa" (1991). RS b. (1969).
Kopš 1959 publicēti raksti periodikā. Pirmā publikācija prozā - miniatūras "Cālēni" un "Mazie kuģi" žurn. "Liesma" 1966 (2.nr.). Stāstu krāj. "Loma" (1967) fiksēti spilgti kara laika iespaidi. Izd. stāstu krāj. "Sarkans āboliņa lauks" (1971), "Tveice jūlijā" (1976), "Radu raksti" (1981), "Akmeni veļot" (1984), romāni "Vēja kaņepes" (1973), "Atvadas" (1976), "Krītošais Ikars" (1986, sar. 1982, per. 1984), "Sēlija: zaļais krasts" (1987), "Gaisa tilts" (1990), "Atlantu nams" ("Karogs", 1995, 6-8). Stāstos tēloti gk. lauku ļaudis vai cilvēki, kas sociālo apstākļu dēļ no laukiem aizgājuši, bet pilsētā nav iesakņojušies un būtībā skumst pēc dabas un lauku dzīves ētiskās stabilitātes. K. daiļradei raksturīgs nenoteikts, iekšēji neapmierināts varonis, kam trūkst mērķtiecības, būtiska šī varoņa iezīme ir dzīves pārvērtēšana. Tēlojumā liela nozīme mirkļa impresijām, precīzi tvertām redzes gleznām. Public. arī recenz. par tēlotāju mākslu un aprakstus par māksliniekiem un rakstniekiem.
L. Kronta I. No "Lomas" līdz "Atvadām" // Lit. un Māksla, 1976, 19.VI; Vāvere V. Aivara Kalves mūsdienu cilvēks // Kritikas gadagrām., 1976, 4; Ezera R. Dzīvot uz savas zemes. R., 1984, 197.-207. lpp; Smilktiņa B. "Mūsu zemīte, mūsu apdzīvotā, kur mirklis un mūžība satiekas!" // Karogs, 1987, 12; Smilktiņa B. Aivars Kalve // Latviešu rakstnieku portreti. 70.-80. gadi. R., 1994.
A. Vite

Nodarbes

Dzimtais vārds

Daimonis Kalve

Izglītība

–1954
mācījiesbeidzis Taurkalnes skolu

–1958
mācījiesbeidzis Rīgas lauksaimniecības tehnikumu

mācījiesbeidzis N.Draudziņas ģimnāziju

–1968
studējisbeidzis VMA Mākslas zinātņu nodaļu

Dalība organizācijās

1969–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–1994
Latvijas Rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

Ceļojums

1974
Polija

09.1978
Rostoka
Brauciens uz divām nedēļām Rostokas Rakstnieku savienības nodaļas un Latvijas Padomju rakstnieku savienības apmaiņas kārtībā.

09.1979
Rostoka
Dalība Latvijas PSR dienās Rostokas apgabalā.

1982
Čehoslovākija
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

04.1983
Somija
Brauciens PSRS Kultūras sakaru biedrības specializētās grupas sastāvā.

09.1983
Rumānija
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

Apglabāts

21.04.1994
Rīgas Pirmie Meža kapi