Jānis Kovaļevskis

lv
Report to editor

Works: Author (1)

NameJānis Kovaļevskis
Personal informationKOVAĻEVSKIS Jānis (1873.23.IV Lielvircavas pag. Skursteniešu Zūbās - 1921.10.III Krasnodarā, Krievijā) - žurnālists, publicists. Pāvila Klāna un Margaritas Kovaļevskas tēvs.
Beidzis Jelgavas ģimn. (1892). Stud. filol. Tērbatas univ. (1892-96), kur darbojies latv. studentu zinātniski lit. b-bā, piedalījies rakstu krāj. "Pūrs" izdošanā. Apc. "Pirmās pamācības tautas saimniecībā" ("Pūrs", 1895, 4) popularizējis marksistisko viedokli ekonomikā. Rakstījis laikr. "Dienas Lapa" un 1897 bijis tā līdzred., piedalījies jaunstrāvnieku sanāksmēs un jaut. izskaidrošanas vakaros. 1897 apcietināts un līdz 1902 bijis izsūtīts trimdā. Pēc atgriešanās Ljā K. strād. Liepājā, bijis laikr. "Latvietis" red. (1904-05), pēc tā aizliegšanas laikr. "Liepājas Avīze" (1906), "Liepājas Atbalss" (1907-15), žurn. "Mēnešraksts" (1908) izdevējs un red., laikr. "Biedris" (1906), "Tagadne" (1906), "Liepājas Vēstnesis" (1906-07), "Jaunais Liepājas Vēstnesis" (1907) redaktors. Tulk. F. Vēdekinda drāmu "Mūzika" (1908). Rakstījis arī par valodniecības jaut., sast. svešvārdu vārdnīcu (manuskripts kara laikā Liepājā gājis bojā).
1. pas. kara laikā K. devies bēgļu gaitās uz Krieviju, iecelts par Ljas goda konsulu Krimā, kādu laiku dzīvojis Anapā pie Melnās jūras. 1921.2.II apcietināts un ieslodzīts Krasnodaras (Jekaterinodaras) cietumā, nošauts.
L. Kaimiņš. Cand. phil. Jānis Kovaļevskis nošauts no lieliniekiem! // Zemkopis, 1921, 28.IX.
J. Zālītis
LinksMargarita Kovaļevska (1910–1999) - Daughter
Pāvils Klāns (1912–1979) - Son
Occupationsjournalist
publicist
Birth time/place23.04.1873
Dzimusi Lielvircavas pagasta (vēlāk Platones pagasta) Skursteniešu Zūbās. 
EducationUnknown – 1892
mācījies
beidzis Jelgavas ģimnāziju

1892 – 1896
studējis
Tur darbojies latviešu studentu zinātniski literārajā biedrībā, piedalījies rakstu krājuma "Pūrs" izdošanā.
studējis filoloģiju Tērbatas universitātē
Place/time of death10.03.1921
1921.gada 2. februārī  apcietināts un ieslodzīts Krasnodaras (Jekaterinodaras) cietumā, nošauts.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.