Harijs Skuja

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (20); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(1)

NameHarijs Skuja
Personal informationSKUJA Harijs (1927.15.VII Liepājā - 1984.29.IV Rīgā, apbed. Meža kapos) - dzejnieks.
Dz. kalpotāja ģim. 2. pas. kara beigās nokļuvis Vācijā, 1946 I atgriezies Rīgā, 1947 VII par pretpadomju darbību apcietināts, 1948 II notiesāts un izsūtīts uz soda nometni Noriļskā. 1956 ar PSRS AP Prezidija komis. lēmumu atbrīvots, atgriezies Rīgā. Beidzis Rīgas 7. strādnieku vsk. (1962), strād. dažādus darbus.
Pirmā publikācija - dzejolis "Bet vasara nezudīs" laikr. "Padomju Jaunatne" 1958.23.III. Izd. dzejoļu krāj. "Pavasara ceļi" (1963), "Zeme, piederu tev" (1970), "Pavasara poēmas turpinājums" (1974), "Virs kalnu pārejām" (1977), "Kosmeja vējos" (1981), "Mans ķeizargrieziens" (1984). S. dzejai raksturīgas liriskas un liroepiskas intonācijas, formā A. Čaka tradīcijai tuvs verlibrs, konkrētu sadzīves reāliju poētisks fiksējums, arī intelektuāla, filozofiska ievirze. Dzejoļi tulkoti dāņu valodā. Pēc nāves public. krājumā "Kāvu gaisma" (1990) dokumentēta izsūtījuma gadu traģiskā pieredze. S. atdzejojumi ievietoti lībiešu dzejas izlasē "Es viltīgāks par tevi, menca!" (1998, teksts paralēli lībiešu un latviešu val.).
L. Bērsons I. Lai nebūtu greiza priekšstata // Karogs, 1990, 2; Kiršentāle I. [Ievads] // Skuja H. Kāvu gaisma. R., 1990; Bērsons I. Spītnieks // Bērsons I. Deviņi likteņi. R., 2001.
B. Kalnačs
Occupationspoet
Birth time/place15.07.1927
Liepāja
Liepāja
Education1962
mācījies
beidzis Rīgas 7. strādnieku vidusskolu
Place/time of death29.04.1984
Rīga
Rīga
BuriedRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Liepāja
(Liepāja)
15.07.1927Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
29.04.1984Place/time of deathCity
3Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(not set)BuriedCemetery

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.