Broņislavs Tabūns

lv
Ziņot redaktoram

Darbi: Darba autors (164); Sastādītājs (21); Redaktors (5); Komentāra autors (9); Recepcijas persona (34)

Attēli: Persona attēlā(1)

VārdsBroņislavs Tabūns
KopsavilkumsBroņislavs Tabūns (1928–2004) – literatūras zinātnieks, kritiķis, profesors un pasniedzējs. Piecu monogrāfiju un trīs mācību līdzekļu autors. Piedalījies vairāku latviešu literatūras vēstures izdevumu sagatavošanā, kā arī daudzu literatūrkritisku un teorētisku rakstu autors. Viņa pētījumus raksturo rūpīga iedziļināšanās izpētes objektā, vispusīgs problēmas izgaismojums un pārdomāts izteiksmes veids.
Profesionālā darbība

Darbība literatūrzinātnē un kritikā

1956: disertācija "Komunista tēls latviešu padomju romānā" filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai (zinātniskais vadītājs Kārlis Krauliņš).
1957: pirmā publikācija "Daži komunista tēla izveides jautājumi latviešu padomju romānā" žurnālā "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis".
1958: pirmā publikācija – recenzija "Tautas dzīvības vārdā" laikrakstā "Literatūra un Māksla".
1975–1988, 1991: "Kritikas gadagrāmata" sastādītājs (kopā ar Intu Čaklo un Ildzi Krontu).
1980: disertācija "Raksturs latviešu prozā" filoloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
1999: valsts emeritētais zinātnieks.

Literatūrvēsturē pētījis gan procesu, gan atsevišķu rakstnieku daiļradi. Literatūras teorijā aplūkojis prozas kategorijas, tēlainību, daiļdarbu struktūrelementus, jaunrades procesu, ekspresionismu, konstruktīvismu, sirreālismu un eksistenciālismu. Publicējis rakstus par Regīnu Ezeru, Zentu Mauriņu, Visvaldi Lāmu, Zigmundu Skujiņu, Jāni Kalniņu, Jāni Einfeldu, Jāni Klīdzēju, Gunti Zariņu, Gunāru Janovski. Literatūrkritikā rakstījis par prozas attīstības un kritikas metodoloģijas jautājumiem.

Zinātniski pedagoģiskā darbība

Augstskolās bakalaura un maģistra studiju programmās lasījis lekciju kursus: literatūras teorija, jaunākā latviešu literatūra, ievads latviešu literatūrpētniecības vēsturē, literārās jaunrades process, virzieni un žanri latviešu literatūrā, prozas teksta analīze, modernisms un postmodernisms latviešu literatūrā.
1954: pirmā publikācija "Trūkumi vidusskolu absolventu zināšanās literatūrā" laikrakstā "Skolotāju Avīze".
Citātu galerija"Profesoram Tabūnam piemita ne tikai cītīga darba darītāja īpašības. Viņš bija no tiem cilvēkiem, kuru patiesi interesēja ne tikai savs, bet arī citu paveiktais. Broņislava Tabūna grāmata tapa rūpīgā, neatlaidīgā darbā, un tās veidojās, allaž rūpīgi iedziļinoties jaunākajās pētniecības tendencēs. Arī tāpēc sarakstītās grāmatas ir liecība ne tikai par viena cilvēka darbu, bet arī par laiku, kurā viņš dzīvojis."

Kalnačs, Benedikts. Broņislavu Tabūnu (1928–2004) pieminot. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, 2005, Nr. 7, 124. lpp.

"Ja varētu vienā vārdā izteikt B. Tabūna darbības dominanti, gribētos izmantot mazliet novecojušo, bet trāpīgo apzīmējumu "censonis". Šo vārdu es lietoju vispozitīvākajā nozīmē, jo tas vislabāk atbilst B. Tabūna aktīvajai un nerimtīgajai būtībai. Visu savā dzīvē viņš ir sasniedzis, pateicoties tikai sev, savam neatlaidīgajam un mērķtiecīgajam darbam, savai pašaizliedzīgajai atdevei izraudzītajam dzīves aicinājumam. [..]
B. Tabūna pētījumi atrodami gandrīz visos institūta kopdarbos. Tos raksturo rūpīga iedziļināšanās izpētes objektā, vispusīgs problēmas izgaismojums un pārdomāts izteiksmes veids."

Vāvere, Vera. Broņislavam Tabūnam – 70. Letonica, 1998, Nr. 2, 196. lpp.
Nodarbesprofesors
literatūrzinātnieks
literatūrkritiķis
filologs
lektors
Dzimšanas laiks/vieta19.12.1928
Bieržgaļs (-lis)
Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads
"Motori".

Izglītībanezināms – 1948
Daugavpils skolotāju institūts
Daugavpils
Daugavpils

nezināms – 02.07.1951
Latvijas PSR Valsts Pedagoģiskais institūts
Rīga
Rīga

Filoloģijas fakultāte. Specialitāte – filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs.


1951 – 1956
Latvijas PSR Valsts Pedagoģiskais institūts
Rīga
Rīga

Aspirantūra latviešu literatūras specialitātē.


1982
PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts
Povarskaya 25А, Maskava
Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069

Filoloģijas zinātņu doktors.
Doktora disertācija "Raksturs latviešu prozā" (grāmatā 1978. gadā).


1992
Rīga
Rīga
Habilitētais filoloģijas doktors.
Darbavieta1948 – 1949
Bērzpils vidusskola
Dārza iela 12, Bērzpils
Dārza iela 12, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576
Skolotājs.

1952 – 1953
Rēzeknes Valsts Pedagoģiskais institūts
Rēzekne
Rēzekne
Pasniedzējs.

01.01.1957 – 29.09.1964 (Datums nav precīzs)
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks.


29.09.1964 – 10.11.1970
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka vietnieks.

10.11.1970 – 23.07.1982
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.

23.07.1982 – 06.09.1989
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Filoloģijas zinātņu doktors. No 1986. gada 1. jūlija – vadošais zinātniskais līdzstrādnieks.

06.09.1989 – 13.05.1993
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Literatūras vēstures daļas vadītājs.

1993 – 2000
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultātes profesors.


1993 – 2004
Latvijas Universitāte
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesors.

13.05.1993 – 01.07.1999
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Profesors.

2001 – 2004
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Specializētās promocijas un habilitācijas padomes loceklis ar eksperta tiesībām literatūrzinātnē.

Dalība organizācijās1976 – 1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs.

1990 – 2004
Latvijas Rakstnieku savienība
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011
Biedrs.

1990 – 2004
Latvijas Zinātnieku savienība
Rīga
Rīga
Biedrs.

1992 – 2004
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Korespondētājloceklis.
Miršanas laiks/vieta21.10.2004
Rīga
Rīga
ApbalvojumiAndreja Upīša prēmija (ZA)
Prēmija piešķirta par pētījumu "Raksturs latviešu prozā: Iecere un izveide".
1979

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-22 no 22.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Bieržgaļs (-lis)
(Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads)
19.12.1928Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Rīga
(Rīga)
21.10.2004Miršanas laiks/vietaPilsēta
3Rīga
(Rīga)
1951 - 1956IzglītībaPilsēta
4Povarskaya 25А, Maskava
(Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069)
1982IzglītībaĒka, māja
5Daugavpils
(Daugavpils)
1948IzglītībaPilsēta
6Rīga
(Rīga)
02.07.1951IzglītībaPilsēta
7Rīga
(Rīga)
1992IzglītībaPilsēta
8Dārza iela 12, Bērzpils
(Dārza iela 12, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576)
1948 - 1949DarbavietaĒka, māja
9Rēzekne
(Rēzekne)
1952 - 1953DarbavietaPilsēta
10Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
01.01.1957 - 29.09.1964DarbavietaĒka, māja
11Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1993 - 2004DarbavietaĒka, māja
12Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1993 - 2000DarbavietaĒka, māja
13Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2001 - 2004DarbavietaĒka, māja
14Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
29.09.1964 - 10.11.1970DarbavietaĒka, māja
15Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
10.11.1970 - 23.07.1982DarbavietaĒka, māja
16Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
23.07.1982 - 06.09.1989DarbavietaĒka, māja
17Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
06.09.1989 - 13.05.1993DarbavietaĒka, māja
18Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
13.05.1993 - 01.07.1999DarbavietaĒka, māja
19Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1992 - 2004Dalība organizācijāsĒka, māja
20Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1976 - 1990Dalība organizācijāsĒka, māja
21Lāčplēša iela 48/50 – 12
(Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011)
1990 - 2004Dalība organizācijāsDzīvoklis
22Rīga
(Rīga)
1990 - 2004Dalība organizācijāsPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.