Lija Kronberga

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (19); Translator (1); Compiler (2); Author of the comment (1); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(2)

NameLija Kronberga
Additional namesŠvābe
Name at birthLidija Kronberga
SummaryLija Kronberga (1918–1996) – dzejniece un vēsturniece. Latvijas Universitātē studējusi vēsturi (1938–1940) un baltu filoloģiju (1942–1944). Rakstniecībā debitējusi 1940. gadā. 1945. gada pavasarī devusies bēgļu gaitās uz Zviedriju, kur publicējusi dzeju periodiskajos izdevumos, pievērsusies vēstures studijām, specializējotie Latvijas viduslaiku (Livonijas), kā arī poļu un zviedru laiku vēstures problemātikā. Dzejai raksturīgs intelektuāls dzīves vērojums, romantiska ironija, cilvēka dzīves un likteņa konfrontācija, dzeja pilna zaudējuma sajūtu, sāpju, smeldzes un rezignācijas. Latviešu valodā tulkojusi Hansa Kristiana Andersena "Pasakas" (1954), sastādījusi bērnu dzejas antoloģiju "Runča vezums" (1953), bijusi "Latvju Enciklopēdija" (1950–1953) redakcijas sekretāre un papildsējuma redaktore.
Personal informationDzimusi lauksaimnieka Anša Kronberga ģimenē.
Bijusi precējusies ar vēsturnieku un rakstnieku Arvedu Švābi.

1945
: martā ar māsu Skaidrīti Kronbergu (prec. Sodumu) devusies bēgļu gaitās uz Zviedriju.

Work

Literārā darbība

1940: pirmā publikācija – dzejolis "Dziesma manam kumeļam" izdevumā "Universitas" (20. marts). Vēlāk dzejas publikācijas izdevumos "Latvju Mēnešraksts", "Mana Māja", "Tēvija", "Laikmets", Ventas Balss", trimdā dzeja publicēta izdevumos "Latvju Ziņas", "Latvju Vārds", "Daugava".

Sabiedriskā darbība

Latvijas Nacionālais fonds (LNF).

1949–1955: Stokholmā izdotās "Latvju enciklopēdijas" redakcijas sekretāre; enciklopēdijas papildinājumu sējuma redaktore (1962).

20. gs. 60.–80. gados publicēti zinātniski raksti par Latvijas viduslaiku un 17. gs. vēsturi zviedru un latviešu valodā. Specializējās Latvijas viduslaiku (Livonijas), kā arī poļu un zviedru laiku vēsturē, publicējot virkni apcerējumu trimdas periodikā. Ar savām zināšanām un erudīciju palīdzējusi, rediģējot senās un viduslaiku vēstures nodaļas Agna Baloža grāmatā "Latvijas un latviešu tautas vēsture" (zviedru valodā, Stokholma, 1990).

1973: filozofijas licenciāta grāds vēsturē Stokholmas universitātē.

Dalība organizācijās

Latvijas Akademiskās organizācijas Zviedrija biedre.
Baltijas Institūta Skandināvijā biedre.
Quotations"Kronbergas dzejai raksturīgs intelektuāls dzīves vērojums, romantiska ironija, cilvēka dzīves un likteņa konfrontācija."

Vecgrāvis, Viesturs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 2003.
LinksDzintars Sodums (1922–2008) - Brother-in-law
Arveds Švābe (1888–1959) - Husband
Occupationspoet
historian
Birth time/place17.06.1918
Grenču pagasta Vecvagaros; Grenču pagasts bija viena no Tukuma apriņķa pašvaldībām. Likvidēta 1949. gadā. Tagad ietilpst Tukuma novadā.

Residence00.03.1945
Zviedrija
Sweden
Education1938
Riga State Gymnasium No.1
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

1938 – 1940
University of Latvia
Rīga
Rīga

Studējusi vēsturi; nepabeigtas studijas.


1942 – 1944
University of Latvia
Rīga
Rīga

Studējusi baltu filoloģiju; nepabeigtas studijas.


1954 – 1958
Stokholmas Universitāte
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Studējusi vēsturi, valsts zinības un arheoloģiju, ieguvusi filozofijas kandidāta grādu.

Working place1962
Stokholmas Universitāte
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Place/time of death23.12.1996
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Map legend

Showing 1-7 of 7 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Zviedrija
(Sweden)
01.03.1945ResidenceCountry
2Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
23.12.1996Place/time of deathCity
3Rīga
(Rīga)
1938 - 1940EducationCity
4Rīga
(Rīga)
1942 - 1944EducationCity
5Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
1954 - 1958EducationCity
6Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1938EducationBuilding, house
7Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
1962Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.