Edgars Katajs

lv
Report to editor

Works: Author (5)

Photos: Person in photo(1)

NameEdgars Katajs
Personal informationKATAJS Edgars (arī Edgars Kattai; dz. 1923.3.II Buhedū c. Ķīnā) - tulkotājs.
Dz. latv. dzelzceļnieka ģim. Beidzis Harbinā Kristīgo apvienības vsk. (1939) un Ziemeļmandžūrijas univ. Ekonomikas fak. (1943). Strād. Harbinā par tulku PSRS ģenerālkonsulātā (1945-50), ķīniešu val. docētāju un tulku Harbinas Politehn. inst. (1945-55). Kopš 1955 dzīv. Rīgā; strād. LVI (1955-56), Kultūras min-jas lekciju birojā (1956-57), ZA Fundam. b-kā (1957-83). Lasījis lekciju kursus LU Orientālistikas katedrā (1992-2002). Ilgus gadus mācījis japāņu val. LU, ir nozīmīgs starpnieks Ljas un Japānas arod-bu un Rīgas un Kobes kontaktos, neaizstājams tulks iebraukušām Japānas delegācijām. Tulk. grām.: no ķīniešu val. - Lu Siņa "Izlase" (1957, kopā ar R. Ozoliņu), ķīniešu stāstu krāj. "Runājošais koks" (1959, kopā ar M. Gulbi), Lao Še "Rikša" (1963, kopā ar J. Čākuru); no japāņu val. - T. Jamasiro "Ratiņu dziesma" (1966), S.Endo "Sieviete, kuru es pametu" (1971), J. Kavabatas stāsti "Sniegu valstībā" un "Tūkstoš dzērvju" (abi 1975, arī pēcvārds), Dz. Gomikavas "Tā dzīvo cilvēks" (1979, arī pēcvārds), S. Komacu rom. "Japānas nogrimšana" (1982), krāj. "Japāņu detektīvs" (1986, arī sast. un pēcv. aut.), N. Nemuras "Savrupgājiens uz Ziemeļpolu" (1989), T.Isikavas rom. "Niedres vējā" (1994), Dz. Taņidzaki eseja "Ēnas cildinājums" (2000) u.c. Sar. grām. "Japānas kultūra", "Ķīnas kultūra" (abas 1989), "Japāna: vakar un šodien" (1994), atmiņas par mācībām un dzīvi Ķīnā "Zem desmit valstu karogiem" (2000). Periodikā public. japāņu un ķīniešu stāstu tulkojumus, ap 70 rakstu par ķīniešu un japāņu literatūru.
L. Ivbulis V. Edgars Katajs abpus Ķīnas mūriem: (Arī saruna ar E.K.) // Diena, 1993, 3.II.
M. Ābola
Occupationstranslator
bibliographer
Birth time/place03.02.1923
Bijušās Mandžūrijas teritorijā.
Educationunknown – 1939
mācījies
beidz Harbinā Kristīgo apvienības vidusskolu

unknown – 1943
studējis
beidz Ziemeļmandžūrijas universitātes Ekonomikas fakultāti
Place/time of death00.04.2019

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.