Latviešu biedrība

OrganisationLatviešu biedrība
Additional information

Vācbaltiešu mācītāju 1811. gadā dibināta sabiedriska organizācija latviešu valodas, folkloras un kultūras izpētei un popularizēšanai. Par biedrības izveidi lemj Cēsu konvents, bet par idejas autoriem tiek uzskatīti G. Bergmanis vai viņa dēls Benjamiņš.

Savukārt no sarakstes starp K.R. Girgensonu un K.G. Zontāgu redzams, ka līdz ar K.R. Girgensona aicinājuma baznīcas konventos lasīt apcerējumus par latviešu valodas kopšanu, K. Harders ierosina dibināt "Latviešu biedrību". K. Harders arī ievēlēts par tās priekšsēdētāju.

Avotos atrodama informācija par 11 biedriem: Rūjienas mācītājs Gustavs Bergmanis, prāvesti K.R. Girgensons un K. Harders, mācītāji Kornēlijs (Āraiši), Šillings (Vecpiebalga), Tība (Straupe), Girgensons jun. (Straupe), Pleske (Cēsis), Benjamiņš Bergmanis (Rūjiena).

Pēc G. Bergmaņa, K.R. Girgensona un K. Hardera nāves biedrības darbība panīkusi. Tā atdzima no jauna 1824. gadā kā Latviešu literārā (draugu) biedrība.

Linked organizationsLettisch-literärische Gesellschaft / Latvian Literary Society
RepositoriesLatvijas literatūra
Person
Place, event
Type
From
To
Participation in organisations

There is a view that G. Bergmann was one of the authors for idea to found the "Latvian Society" (Latviešu biedrība).

Participation in organisations
1811

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.