Laikraksts "Dzīve" (1908–1914)

1908.-1914. Politiska, literāriska un sabiedriska avīze.

Ar 1911. g. Nr. 1 (24.12.) - Politiska, literāriska un sabiedriska dienas avīze.

Iznāca 3 reizes nedēļā, ar 1911. gada Nr. 1 (24.12) - katru dienu, izņemot svinamās dienas.

1912.-1914.g. iznāca "Dzīves" Literāriski Zinātniskais pielikums.

Avots: Latviešu periodika 1768-1919. Bibliogrāfija. Izdevniecība "Zinātne", Rīga, 1966., 114.-115.lpp.