Žurnāls "Taurētājs" (1916–1920)

Literārisks, sabiedriski politisks un zinātnisks žurnāls. Tika izdots no 1916. līdz 1920. gadam.

Redaktors un izdevējs Kārlis Freinbergs.

1 saistītas personas