Apgāds "Latvju Kultūra" (1923–1938)

Pāvils Rozītis 1923. gadā kopā ar dažiem draugiem nodibināja uzņēmumu "Latvju Kultūra", kurā ietilpa apgāds un spiestuve. No 1923. līdz 1938. gada apgāds laidis klajā ap 100 izdevumus, galvenokārt daiļliteratūru (Ā. Ersa, A. Austriņa, J. Akuratera, P. Rozīša, R. Valdesa u.c. autoru darbus), nedaudz tulkojumu, grāmatas eksaktajās zinātnēs un tehnikā, praktisko literatūru, mākslas izstāžu katalogus. Spiestuve izpildījusi arī organizāciju, privātpersonu un citu apgādu pasūtinājumus. Apgāds aktīvi darbojās līdz 1934. gadam, darbības pēdējā posmā izdeva tikai dažus lietišķus izdevumus.

1 saistītas personas