Tagadne (1906)

Politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts, tika izdots Liepājā 1906. gada. Izdevējs un redaktors K. Skara, faktiskie redaktori: J. Kovaļevskis un K. Akermanis (Tīrumnieks), faktiskais izdevējs: M. Ukstiņš.

1 saistītas personas