Laikraksts "Mazo Teciņas"

Laikraksts bērniem, kas iznāk 1930. gadā Andreja Jesena vadībā.

1 saistītas personas