Latviešu apgāds

Latviešu grāmatu izdevēji 1945. gadā (trimdā) apvienojās un dibināja izdevniecību "Latviešu apgāds". "Latviešu apgādu" dibināja A. Gulbis, P. Mantnieks, H. Rudzītis, B. Ķiploks un J. Kadilis.

Apgāds atradās Detmoldā, Vācijā. Izdeva latviešu un angļu mācību grāmatas, laikrakstus, kalendārus, gada grāmatas un latviešu daiļliteratūru.

1 saistītas personas