Apgāds "Vaiņags" (1919–1923)

Augusta Mežsētas un Felicitas dibināts apgāds. Pastāvēja no 1919. līdz 1923. gadam.

2 saistītas personas