Garā PupaVēsture

1992. gada 3. jūlijā apgādu dibināja dzejnieks un izdevējs Uldis Auseklis.

1992. gada 7. septembrī iznāca apgāda bērnu avīzes "Kurmītis" pirmais numurs.

1992. gada novembrī tika izdota apgāda pirmā grāmata, proti, Māras Cielēnas pasaku krājums "Tuksaks un Mamolis".

1993. gada jūnijā apgāds sāka izdot bērnu žurnālu "Sasiesim Astes".

1994. gadā un 1998. gadā apgāds izdeva bērnu dzejas krājumu "Garā pupa".

2017. gadā apgāds tika likvidēts.Darbības joma

Apgāds izdeva grāmatas bērniem, dzejoļu krājumus un kultūrvēstures grāmatas, kā arī avīzi bērniem "Kurmītis" un literāro žurnālu "Sasiesim astes".Citātu galerija

"Jaunā apgāda Garā pupa nosaukums jums varbūt atsauc atmiņā ikgadējo dzejoļu almanahu bērniem – un pareizi vien ir, jo jaunais apgāds pieder izdevējam Uldim Auseklim, kurš agrāk strādāja Sprīdītī un bija arī šā dzejoļkrājuma iekopējs un nosaukuma izgudrotājs. Almanahs nāk līdzi savam veidotājam – tas iznāks arī šogad, bet jau apgādā Garā pupa. "Garā pupa ies savu neatkarīgu, iespējams, ērkšķainu gara un kultūras ceļu", teikts pirmā izdevuma pēcvārdā, "izdos grāmatas galvenokārt bērniem – vecumā no viena gada līdz deviņdesmit deviņiem un izdos literāro žurnālu bērniem – Sasiesim astes." Zinot Ulda Ausekļa ilgo un godprātīgo darbu bērnu literatūras izdošanā, nerodas šaubas par to, ka Garās pupas garam būs sveša adaptēta "kožļeņu papīriņu" lasāmviela, lubas, pārpublicēšanas drudzis un pirātisms."
Inese Zandere. Pirms Ziemsvētkiem – jaunas grāmatas bērniem. Diena, Nr. 239, 19.12.1992.

"Latvijā šobrīd reģistrēti gandrīz 600 grāmatu apgādu vai izdevēju, tomēr tikai neliela daļa ir nopietni vērtējama, un vēl mazāk viņu vidū ir tādu, kuri pievēršas nevis ātras peļņas meklējumiem, bet nozīmīgam kultūras darbam. Šādu izdevēju pulkam varam pieskaitīt Uldi Ausekli – tulkotāju, bērnu dzejas antoloģijas "Garā Pupa" (no 1983. g.) sastādītāju un kopš 1991. gada arī – spilgtu, savdabīgu bērnu dzejnieku, kura pirmā grāmatiņa "Mēness platmalē" nepalika nepamanīta maziem un lieliem lasītājiem.
"Garajai Pupai" drīz apritēs pirmais gads, un tas sakuplojis trejos virzienos. Vispirms –grāmatizdošana. [..]
Otrs "Garās Pupas" atzars – bērnu avīze "Kurmītis", kura 7. septembri svinēs savu gada jubileju. Aizsākusies kā informātīvs reklāmas izdevums, tā pamazām paplašinājusies un kļuvusi par bērnu kultūras avīzi, kura publicē gan jaunākos latviešu un ārzemju bērnu rakstnieku darbus, gan mazo lasītāju sacerētās pasakas, anekdotus, mīklas. Īpašu vērību "Kurmītis" pievērš latviešu gadskārtu, paražu un ticējumu iedzīvināšanai, stāsta par grāmatniecības, literatūras, teātra norisēm.
Īsi pirms Jāņiem uzziedēja arī trešais "Garās Pupas" atzars – jauns bērnu žurnāls "Sasiesim Astes", kurš iepazīstinās ar jaunāko ārzemju bērnu rakstnieku devumu. 1. numurs pilnībā veltīts Zviedrijas rakstniecībai.
"Garās Pupas" ceļš nav viegls, bet stabils, jo latviskā kultūra, grāmatniecība, ja to kopj ar visu spēku atdevi un vēl mazliet – tas ir mūsu vienīgais attīstības ceļš, ja gribam laiku laikos pastāvēt."
Valdis Rūmnieks. "Garā Pupa" sakuplo. Laiks, Nr. 59, 24.07.1993.

"Pusotra gada laikā, kopš darbojas Ulda Ausekļa privātizdevniecība Garā pupa, ir padarīts tik daudz, ka ir ko rādīt un redzēt. Apgāds dara svētīgo, bet diemžēl materiāli neienesīgo kultūras darbu, īpaši atbalstīdams latviešu bērnu literatūru un pirmās grāmatas. Izdotas 30 grāmatas – oriģinālliteratūra bērniem, jauni tulkojumi, vairākas pirmās grāmatas – E. Venteram, M. Cielēnai, N. Ikstenai, P. Kalvam, I. Jansonei u.c.
Garā pupa izdod arī ikmēneša kultūras avīzi bērniem Kurmītis un Kurmīša burtnīcas, kā arī literāro žurnālu Sasiesim astes, kas iepazīstina ar cittautu bērnu literatūru. Diez vai ir vēl kāda izdevniecība, kas tik daudz būs viesojusies visu Latvijas novadu skolās un kam ir pat savs bērnu ansamblis – Saldus saulēniņi komponista un mūzikas pedagoga Ulda Fridrihsona vadībā.
Paveikts ir daudz, bet ieceru ir vēl vairāk. Nu tikai iekustinātas grāmatu sērijas, kurām nosaukumus devuši rokas pieci pirksti – Īkšķis – burtojamās grāmatas, Krējumlaiža – humors, Garais Indriķis – latviešu oriģinālliteratūra skolas vecuma bērniem, Zeltnesis – labākie ārzemju bērnu prozas darbi un Mazais Ansis – pasakas mazajiem."
J. Mackova. Viena maza Garā pupaLiteratūra un Māksla, Nr. 5, 04.02.1994.

1 saistītas personas