Laikraksts "Svētdienas Rīts"

Laikraksts "Svētdienas Rīts" ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas izdevums, kas kopš 2010. gada iznāk reizi mēnesī. "Svētdienas Rīts" galvenokārt atspoguļo notiekošo evaņģēliski luteriskajās draudzēs Latvijā un LELB Virsvaldē, kā arī aplūko aktualitātes arī citās kristīgajās konfesijās un sabiedrībā kopumā. Vairāk informācijas...