LU Akadēmiskais apgāds

LU Akadēmiskais apgāds, izveidots 2004. gada 1. jūlijā, ir izdevniecība, LU struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir zinātniskās un mācību literatūras izdošana. Apgādā strādā pieredzējuši redaktori, augstas kvalifikācijas datordizaineri un maketētāji, kas veic rediģēšanas, maketēšanas, datordizaina darbus. Tiek sagatavotas un izdotas grāmatas, brošūras, promocijas darbu kopsavilkumi, informatīvie materiāli u.c. Lasīt vairāk...

1 saistītas personas