Mansards

Apgāds "Mansards" dibināts 2004. gada rudenī, 2005. gada martā iznāca pirmā grāmata – Zigmunda Skujiņa Rakstu 1. sējums.

"Mansards" izdevis vairāk nekā 300 grāmatu, pārsvarā daiļliteratūru – latviešu jaunāko dzeju, prozu, kultūrvēsturiski nozīmīgus biogrāfiskus darbus, klasiķu darbu apkopojumus. Atsevišķa "Mansarda" sērija veltīta nacionālajai, sociālajai un personību atmiņai, citos izdevumos uzmanība pievērsta mākslai trimdā un Latvijā, kinomākslai (sērija "Kino Rakstu bibliotēka") un mūsdienu mūzikas leģendām. Aktuālāko 20. un 21. gadsimta Eiropas dzejā un prozā meistarīgos tulkojumos izceļ daudzu autoru, tostarp Nobela prēmijas laureātu darbi.

3 saistītas personas