Rīgas Literāri praktiskā pilsoņu savienība

Baltijas vācu pilsoniska organizācija, izveidota pēc Hamburgas un Lībekas līdzīgu organizāciju parauga - apgaismības ideju izplatīšanai Vidzemē, dibināta 1802. gadā pēc Liborija fon Bergmaņa, Johana Augusta Albanusa un Karla Gotlība Zontāga ierosmes. Slēgta 1939. gadā.

1803. gadā biedrībā iestājas arī D.H.Grindelis, O.fon Hūns, K. Hāberlands, J.H.Cīgra u.c. Iespējams, biedrības rosināta ir avīze Rigaische Stadtblätter (Iznāk kopš 1810). Ar biedrības atbalstu 1817. gadā dibina Lutera Svētdienas skolu (Luther-Sonntagsschule), 1868. gadā iekārto apkuri Rīgas Domā un Kurlmēmo iestādi, 1870. gadā atklāj virtuvi trūkumcietējiem (Volksküche), 1872. gada rudenī iekārto Eihenheima patversmi ar skolu un internātu Ozolainē, bijušās Duntes muižas ēkās, kā arī 1894. gadā dibina bērnudārzu.

Sīkāk par organizāciju: https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_liter%C4%... [8.06.22.]

Plašs materiāls arī: Bernhard Hollander. Geschichte der Literärisch-praktischen Bürgerverbindung in Riga: 1802–1927. Riga : E. Plates, 1927.