Lestenes evaņģēliski luteriskā draudze

Sākotnēji Lestenes apgabals ietilpa Jaunpils draudzē, 1670. gadā to izdalīja atsevišķā draudzē. Tās un pastorāta sākumi saistīti ar 1670. gadu un mūra baznīcas celtniecību pēc Georga fon Firksa norādes; celšanu un interjera izbūvi pabeidz Karls Frīdrihs fon Firkss starp 1704. un 1709. gadu, t.sk. viņš lika tajā iebūvēt ērģeles; skaistie baroka interjeri izstrādāti pēc Ferdinanda fon Firksa iniciatīvas 18. gadsimta vidū. 1747. gada 6. augustā pēc zibens spēriena nodega baznīcas tornis, to atjaunoja. 1890. gadā baznīcā pamatīgs remonts.

Draudze darbojās līdz 1962. gadam, tika atjaunota 1999. gadā.

Struteles baznīcas un draudzes sākumi saistīti ar 1645. gadu. Struteles draudzi apkalpo Sātu mācītājs (1647-1695); no 1695. līdz 1717. gadam draudze ir patstāvīga, tad no 1719. līdz 1775. gadam to apkalpo atkal Sātu mācītājs, no 1788. gada līdz 1813. gadam Zemītes (Samiten) mācītājs, bet no 1813. gada Lestenes mācītājs. Draudzes mācītāja izvēli nosaka muižnieks, līdz 1918. gadam tā ir t.s. brīvā draudze, muižnieks izvēlas kādu no apvidus mācītājiem kā Struteles draudzes mācītāju. Strutelē draudze kā patstāvīga organizācija darbojas starp abiem pasaules kariem, kaut gan to apkalpo Lestenes mācītājs.

1 saistītas personas