Latvijas Kultūras veicināšanas biedrība

Organizācija ir dibināta 1920. gada 9. maijā 16 sabiedrisko darbinieku klātbūtnē ar mērķi atjaunot "ārkārtīgi nolaisto kultūras dzīvi" kara apstākļu dēļ. Rīgas apgabaltiesa biedrību apstiprina 12.V 1920.

Ar 1920. gada 16. augustu biedrība atrodas Suvorova ielā 36 dz. 3/4. Biedrība likvidēta, tās nodaļas slēgtas 1935. gadā.

Biedrība nodarbojas ar izglītojošu lekciju lasīšanu, t.sk. kareivjiem, skolēniem, kino paskaidrojumiem, jautājumu vakariem, koncertu rīkošanu, kā arī ar izdevējdarbību: starpkaru periodā Rīgā, tā publicē arī "Kultūras Vēstnesi" (1921-1925) kā biedrības žurnālu, izdod žurnālu "Skola Mājā". Biedrībai ir plašs nodaļu tīkls visā Latvijā. Pie biedrības pastāv arī jaunu aktieru trupa, kas izpilda I Latvijas Mākslas Aģentūras uzdevumus.

Par tās sākumposmu sīkāk: Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrība. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, nr. 8 (1921).

Latvijas Vēstnesis, Nr.290 (25.12.1923)

2 saistītas personas