Žurnāls "Rīkstes" (1906)

Politisks, satīrisks, humoristisks ilustrēts rakstu krājums "Rīkstes", kas iznāca 1906. gadā 1–4 reizes mēnesī. Izdošanas ziņas: Pēterburga; Rīga: A. Golts, 1906.

Citi nosaukumi:

Ar Nr. [4] (Nr. 1-2): "Pēriens".Ar Nr. [6] (Nr. 1-2): "Spēriens". Ar Nr. [8] (Nr. 1-2): "Spītnieks".Ar Nr. [10] 30. septembri: "Rīkstes".Nr. 2 [7] (septembra) beigās pievienots otrs krājums ar nosaukumu "Ķēriens", kam sava paginācija un arī spiestuves atzīme, bet rediģēts un izdots paraksts kopā ar "Spērienu."

2 saistītas personas