Žurnāls "Laikmets" (1923)

Izdots Berlīnē, tā sagatavošana iesasitījušies: Kārlis Zāle, Arnolds Dzirkalis, Andrejs Kurcijs. Žurnāls laikmetīgai mākslai. Iznākuši divi numuri.

1 saistītas personas