Žurnāls "Nākošie"

"Nākošie" (1921) – žurnāls darbam un kultūrai. Latvijas Augstskolas un Tautas augstskolas klausītāju kluba izdevums. Redkolēģijā darbojās Andrejs Kurcijs un Linards Laicens.

1 saistītas personas