Žurnāls "Vārdotājs"

Ar 1906. gadu Alfrēds Kukurs sāka izdot pirmo latviešu humoristisko nedēļas žurnālu "Vārdotājs". Redakcija atradās Vecmīlgrāvī, Alfrēda Kukura grāmatu tirgotavā. "Vārdotājs" bija pirmais latviešu žurnāls ar vienotu grafisko apdari.

Žurnālā piedalījās Klenders (Alfrēds Veinbergs), Indriķis Zeberiņš, Alberts Kronbergs, Jānis Jaunsudrabiņš, Ceplītis, Zeltmatis, Kalniņš (Auseklis), Rutku Tēvs u. c.

Vārdotājs iznāca reizi nedēļā, tā visaugstākā tirāža sasniedza 8000 eksemplāru. No šī žanra izdevumiem žurnāls pastāvēja visilgāk – no 1906. gada janvāra gada laikā izdeva 43 numurus.

Žurnāls vairākkārt iesūdzēts tiesā, slēgts ar Pēterburgas Tiesu palātas lēmumu. Par rakstiem, kas vērsti pret baltvāciešiem, Jānim Alfrēdam Kukuram piesprieda divus mēnešus cietumsoda. 1907. gadā "Vārdotājs" turpināja iznākt ar dažādiem nosaukumiem – "Šalkas", "Vērotājs" (Mēnešraksts sirds un prāta izglītošanai), "Mēnesis" un "Dunduri".

Žurnāls tika atjaunots, iznāca arī no 1932. līdz 1933. gadam.