Žurnāls "Sezonas Nagla" (1923)

Pirmais numurs iznāca 1923. gada 28. jūlijā. Iznākuši tikai 3 numuri.

Atbildīgais redaktors Kārlis Štrauhs (Kokaīns).

Redakcijas adrese Dzirnavu ielā 119, Rīgā. Izdevēji A. Ošiņš un P. Mantnieks.

Žurnāla cena 20 santīmi.

1 saistītas personas