Jelgavas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Senākais dievnams un senākā mūra ēka Jelgavā. Pēc sagraušanas Otrā pasaules kara laikā saglabājies vienīgi Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis. Baznīca apkalpojusi vācu tautības locekļus, draudze dalīta divās daļās - t.s. Trīsvienības lauku draudze (St. Trinitatis, deutsche Landgemeinde), atsevišķs mācītājs Trīsvienības pilsētas draudzei. Tradicionāli t.s. rīta mācītāji arī superintendenti (die deutsche Frühpredigerwidme), amats izveidots 1567. gada recesā, rīta mācītāji kā superintendenti līdz 1840. gadam.