Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Etnogrāfijas un folkloras institūts

Pastāvēšanas gadi: 1951–1956

Vēsture

1946. gadā Folkloras institūts tika iekļauts ZA sastāvā.

1951. gadā institūts tika pārdēvēts par Etnogrāfijas un folkloras institūtu ar trim sektoriem – Etnogrāfijas, Folkloras un Materiālu vākšanas un glabāšanas sektoru.

Ar 1956. gadu Etnogrāfijas sektors tika iekļauts Vēstures institūtā, bet abi pārējie – Latviešu valodas un literatūras institūta sastāvā, sākotnēji struktūrvienības nosaukums bija Folkloras sektors, vēlāk Folkloras daļa.