Piedod, māt!

KolekcijaIzdevniecība "Annele"
NosaukumsPiedod, māt!
Papildu informācija
Mātes tēlam veltīta dzejas, prozas un atziņu izlase.

Saturs:

Mātes balss / Andris Vējāns.
Dziesma nenosalst / Raimonds Pauls.
Mātes sirds / Lija Brīdaka.
"Manas mīļās mātes portrets..." / Santa Rosicka.
Galvu noliecot: Vēstule Ancīšu mātei / Valdemārs Ancītis.
No romāna "Saucēja balss" / Alberts Bels.
Mātes daļa / Jānis Blaževičs.
Īsti latviska / Andris Buiķis.
No romāna "Doņuleja" / Harijs Gulbis.
Māte ir svēta / Peteris Kļava.
Manas dzīves ceļa zvaigzne / Marina Kosteņecka.
Trīs mātes / Gunārs Krollis.
"Mammiņ mīļo!" / Jāzeps Osmanis.
Māte man ir / Lilita Ozoliņa.
Koncerta zāli pielīdzināja svētnīcai / Raimonds Pauls.
Mana konsultante / Valdis Rūmnieks.
Reiz atkal satiksimies, māt! / Kārlis Sebris.
Māti atceroties / Jānis Stradiņš.
Mīlestības mērs / Māra Svīre.
Enerģijas lauks / Maija Tabaka.
Domu un atziņu gaismā: Latvju māte / Valdemārs Ancītis. Apsīšu Jēkabs. Jūlijs Auškāps. Raimonds Bebris. Alberts Birnbaums. Leonīds Breikšs. Leons Briedis. Austra Dāle. Pauls Dāle. Aleksandrs Dauge. Jūlijs Druva. Erna Freija. Teodors Grīnbergs. Paula Jēgere-Freimane. Ivande Kaija. Reinis Kaudzīte. Atis Kronvalds. Kārlis Kundziņš. Andrejs Kurcijs. Jānis Lapiņš. Skaidrīte Lasmane. Visvaldis Lāms. Arnolds Lūsis. Voldemārs Maldonis. Zenta Mauriņa. Aida Prēdele. Rainis. Rihards Rudzītis. Augusts Tentelis. Kārlis Ulmanis. Zigmārs Ungurs. Valdis. Andris Vējāns. Edvarts Virza.
Kā māmiņa nepiekusa: Latviešu tautas sakāmvārdi un parunas.
Kvēl saule pār zemi mūžīga, ko es tu cēlusi, māt...: Jaunā māte.
Mātes / Pēteris Aigars.
Divi dzejoļi mātei / Eduards Aivars.
"Augstu gaisos..." / Amanda Aizpuriete.
Māte / Kaspars Akmens.
Nepateicība / Kornēlija Apškrūma.
Mātes gars / Antons Austriņš.
"Māt..." ; "Kur ceļi kupenās..." ; "Nesadzīt vairs pēdas draugiem..." / Imants Auziņš.
Māte ; Skrien, bitīte... ; "Sēd māte rožu vidū..." / Marta Bārbale.
Manas mātes bezdelīgas ; Mātes roka ; Mātes vaigs / Antons Bārda. Māte / Fricis Bārda.
Mātes mīlestība / Paulīna Bārda.
Akas aiziešana / Vizma Belševica.
Pie mātes galda ; Salnā / Ilga Bērza.
Saulrietā / Ludis Bērziņš.
Mātei ; Māti atceroties ; Piemiņai / Lija Brīdaka.
Māte ; Māte ; Mātes gaisma / Leons Briedis.
Mīļajai mātei / Jānis Burdajs.
Smaids / Māris Čaklais.
Mana vecmāmiņa / Aleksandrs Čaks.
Māte / Austra Dāle.
Gadiem pāri ; Nedusmo, māt! ; "Šonakt tūkstoš tālus ceļus ietu..." / Ēriks Drēziņš.
Ir māte mani mācījusi ; Mātei / Andrejs Eglītis.
"Māte gribētu dēla dzīvi..." ; "Dēliņ, ļauj nodzēst spuldzi..." ; "Nebūtu es tā iejūgusies..." / Ārija Elksne.
Sievietei – mātei / Pēteris Ērmanis.
Saņemot dāvanu / Eduards Freimanis.
Vientuļai mātei / Harijs Gāliņš.
Māte / Guntars Godiņš.
Mātei ; Mater Dolorosa / Marta Grimma.
"Cik vecs ir koks sētsvidū ?..." / Andris Grīnbergs.
Zvejnieces šūpuļa dziesma / Jānis Grots.
Suminājums mātei / Fridrihs Gulbis.
"Vai gudrākas..." ; 1890. gadā dzimušas vecmāmiņas monologs / Vija Gune.
Mātei / Olafs Gūtmanis.
Baltais mūžs / Harijs Heislers.
Atgriešanās ; Mātei - mūžībā ; "No ceļmallapas vienīgās..." / Juris Helds.
Mātei ; Ilgi, ilgi nevarēju / Jānis Jaunsudrabiņš.
Trimdas māte savam bērnam / Māra Kalēja.
Mātes gredzens / Ilze Kalnāre.
Aizvesta dēla mātei / Kārlis Kalnietis.
"Baltu segu dēla gultai klāsi..." / Valdis Klētiņš.
Neaizej! / Velga Krile.
"Nāk māte no darba..." / Andrejs Kurcijs.
Tām mātēm, kam vairs dēlu nava / Elza Ķezbere.
Mātes nastas / Adīna Ķirškalne.
Lietas / Liāna Langa.
Mātei / Imants Lasmanis.
Lietus lāses / Imants Lastovskis.
Mātei ; Mātes roka / Zinaīda Lazda.
Es gribu turpināt bērnību / Varis Leikarts.
Mātei / Ilona Leimane.
Māte / Mārtiņš Līdaks.
Māmulītei / Rūdolfs Liedags.
Mīļā māt / Iveta Liepa.
Asaras ; Sestdienas vakars / Olga Lisovska.
Mātes dālijas / Laima Līvena.
Mātes sirds / Viktors Līvzemnieks.
"Zīdā un samtā..." ; "Māte ceļamaizi cep..." ; "Mazu papīra lapu..." ; "Dārzā sēd lapkritis..." ; "Tikai paša sirdsapziņa..." ; Māte ar bērnu pie jūras ; Vientuļā māte ar meitu / Alberts Ločmelis.
Ar vienu šūpuļdziesmu ; "Caur Zemgales mālam dzirdu..." ; Rūpes / Vitauts Ļūdēns.
"Snigs..." / Eva Mārtuža.
Vai tā notiks ; Ziedēšana / Māra Misiņa.
Māte ; Mātes sirds / Valda Mora.
Mātei ; "Paldies tev, māt!..." ; Sods / Jāzeps Osmanis.
Māte / Leons Paegle.
Mūžība / Aina Pāvulīte.
Māte saule / Jānis Peters.
Māte / Ausma Pormale.
No cikla "Mātes dziesmiņas" / Jānis Poruks.
Latviešu sieva / Inta Purva.
Parāds / Ziedonis Purvs.
"Kluss starojums no mātes..." ; "Lai ar vieglu roku..." ; Mātes lūgšana / Anna Rancāne.
Mātei / Otomārs Rikmanis.
Izplaukst / Ilga Rismane.
Jaunajai mātei ; Mātei / Rihards Rudzītis.
Mātes vēstules / Valdis Rūja.
"māmiņ es redzēju dziesmu..." / Māris Salējs.
Māmiņ! / Jānis Sarkanābols.
Ko, māt, tu lūdz? ; Mātes / Rūdolfs Saulājs.
Bēdu māte ; Mātes sirds / Augusts Saulietis.
Nemirstība / Kārlis Skalbe.
Mātes vēstule / Harijs Skuja.
Latvijas māmuļas / Knuts Skujenieks.
Mātes lūgšana / Rūta Skujiņa.
Mātei / Augusts Smagars.
Mātei / Elza Stērste.
Māte ; Mūsu mātei / Veronika Strēlerte.
Mātei ; Mātes jaka / Kārlis Students.
Mūsu māmuļu rokas / Elza Sudmale.
Mātes velte / Kārlis Štrāls.
Mātes dienā / Tirzmaliete.
Dziesma mātei / Velta Toma.
Asaras / Edvards Treimanis-Zvārgulis.
Māte un meita ; Padod krēslu / Ojārs Vācietis.
Vientuļas mātes monologs / Silvija Veckalne.
Mātes acis ; Ja māte raud / Andris Vējāns.
Mātei pa radio / Vilis Veldre.
"Līdzās miesīgai mātei..." / Lolija Vēze.
Māte iznāca pavadīt / Vita Vīksna.
Mātei / Edvarts Virza.
Mātei ; Tā runāja cimdu māte ; Vakarā / Māra Zālīte.
Māt! / Andris Zauers.
Mātei / Elīna Zālīte.
"Mana māte kasa man burkānu..." / Imants Ziedonis.
"Visi kopā mēs esam..." / Rimants Ziedonis.
Mātei / Jānis Ziemeļnieks.
...Tas labais gars, kas cilvēku pavada visu mūžu: Māte / Jānis Akuraters.
No autobiogrāfijas "Mana dzīve" / Aspazija.
"Māt, no savu sāpju asarām es daiļu pērļu rotu darināšu, ko tev ap kaklu likt" / Alberts Birnbaums.
Ilze / Ernests Birznieks-Upītis.
Latvju mātei / Osvalds Blūmītis.
Nekas jau nepazūd / Ina Eglīte.
Māte / Regīna Ezera.
Mātes Mīlestība, bēdas un ticība / Alberts Freijs.
Māte / Eduards Freimanis.
Nāve / Irma Grebzde.
Māliņmātes puķu dārzs / Jānis Gulbis.
No grāmatas "Vēstules mātei" / Margita Gūtmane.
Māte / Jānis Jaunsudrabiņš.
No grāmatas "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos" / Sandra Kalniete.
"...Tas ir uz laimi, dēliņ, kad māti sapnī redz..." / Raitis Kalniņš.
Billīte / Mirdza Ķempe.
Pasaules atklāsme / Jezups Laganovskis.
No apcerēm "Gribas un atziņu sūrums" / Visvaldis Lāms.
Vēstule mātei / Vilis Lesiņš.
Mātes mīlestība / Zenta Mauriņa.
Vientulis ; Kukažiņa / Jānis Poruks.
Māte / Jānis Purapuķe.
Māte / Pāvils Rozītis.
Dzegužasara / Anna Sakse.
Māt, piedod! / Augusts Saulietis.
Gulbju jaunava ; Māte / Kārlis Skalbe.
Kad vasaras bija garas, garas un saulainas / Jānis Streičs.
Staburaga bērni / Valdis.
Div’ dūjiņas / Mariss Vētra.
Atzīšanās: Kopīgās rūpes ; Vēstules mātei / Pārsla Eglīte.
Svētdienu rīti – pankūku rīti / Ēriks Hānbergs.
IzdevējsIzdevniecība "Annele"
Izdevuma veidsizlase
Darba veidsoriģināldarbs
ISBN998473420X
Klasifikators
Darba autors
Mākslinieks
Redaktors
Sastādītājs
Faili
Izdošanas gads/vieta2002
Rīga
Rīga

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
2002Izdošanas gads/vietaPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.