100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā

KolekcijaLU Akadēmiskais apgāds
Nosaukums100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā
Papildu informācijaSastādītāja un ievada "100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā: atlase, izpēte, aktualizācija" autore Ausma Cimdiņa.
Redkolēģija: Mārcis Auziņš, Ella Buceniece, Ausma Cimdiņa (galvenā redaktore), Ruta Čaupova, Lilija Dzene, Ilga Jansone, Janīna Kursīte, Maija Kūle, Ojārs Lāms, Valdis Muktupāvels, Silvija Radzobe, Ludmila Sproģe, Jānis Stradiņš, Rasma Šilde-Kārkliņa, Ramona Umblija, Pēteris Vanags.
Ievadu angļu valodā tulkojis Edgars Kariks.
Vāka noformējumam izmantots Kurta Fridrihsona darbs "Klasiskā vientulība".
Vāka dizains: Ieva Tiltiņa.

Anotācija

Pētījumu centra "Feministica Lettica" vadītājas Ausmas Cimdiņas sastādītais izdevums balstās uz teorētisko koncepciju, ka dzimumam ir nozīme ne tikai dabā, bet arī mākslinieciskajā un intelektuālajā jaunradē. Enciklopēdija ir pirmais šāda tipa darbs latviešu grāmatniecības vēsturē. Viens no enciklopēdijas mērķiem ir sniegt ieskatu Latvijas sieviešu izcilības daudzveidībā.

Saturs

Dace Akmentiņa (1858-1936) / S. Radzobe.
Marija Andžāne (1909-1988) / I. Sperga.
Vija Artmane (1929-2008) / S. Radzobe.
Aspazija (1865-1943) / R. Dobrovenskis.
Ludmila Azarova (1935) / V. Beinerte.
Anna Ābele (1881-1975) / S. Kļaviņa.
Biruta Baumane (1922) / E. Ansone.
Signe Baumane (1964) / L. Kusiņa.
Vizma Belševica (1931-2005) / A. Kubuliņa.
Aleksandra Beļcova (1892-1981) / D. Lamberga.
Emīlija Benjamiņa (1881-1941) / L. Muktupāvela.
Lilita Bērziņa (1903-1983) / L. Dzene.
Anna Bērzkalne (1891-1956) / I. Kalniņa.
Aina Blinkena (1929) / I. Jansone.
Anna Brigadere (1861-1933) / I. Kalniņa.
Ella Buceniece (1949) / A. Cimdiņa.
Vija Celmiņa (1938) / D. Lamberga.
Inta Čaklā (1941) / A. Gaigala.
Lea Davidova-Medene (1921-1986) / R. Čaupova.
Helēna Demakova (1959) / L. Kusiņa.
Ausma Derkēvica (1929) / I. Cepīte.
Natālija Draudziņa (1864-1949) / D. Paegle.
Ārija Elksne (1928-1984) / S. Ratniece.
Regīna Ezera (1930-2002) / G. Berelis.
Sarmīte Ēlerte (1957) / T. Šaitere.
Inese Galante (1954) / V. Muktupāvels.
Elīna Garanča (1976) / I. Vilkārse.
Edīte Hauzenberga-Šturma (1901-1983) / S. Kļaviņa.
Tīna Hercberga (1921-2004) / A. Linē.
Nora Ikstena (1969) / I. Dubiņa.
Anna Irbe (Kaļitajeva) (1890-1973) / I. Puķe.
Astrīde Ivaska (1926) / S. Ratniece.
Aija Janelsiņa-Priedīte (1942) / B. Šiliņa.
Paula Jēgere-Freimane (1886-1975) / S. Radzobe.
Ivande Kaija (1876-1942) / I. Lipša.
Sandra Kalniete (1952) / J. Kursīte.
Anna Luīze Klāra Kalniņa (1874-1964) / J. Rokpelnis.
Rēzija Kalniņa (1973) / S. Radzobe.
Katrīna Pirmā (1684?-1727) / M. Grudule.
Rasma Kārkliņa (1946) / M. Kūle.
Ida Kerkoviusa (1879-1970) / K. Ābele.
Vija Kilbloka (1954) / D. Lūse.
Tatjana Kļimenko-Rathausa (1909-1993) / L. Sproģe.
Marina Kosteņecka (1945) / V. Beinerte.
Ita Kozakeviča (1955-1990) / I. Lipša.
Sandra Krastiņa (1957) / D. Lamberga.
Marta Krustiņsone (1895-1996) / O. Lāms.
Janīna Kursīte-Pakule (1952) / A. Gaigala.
Maija Kūle (1951) / V. Vēvere.
Mirdza Ķempe (1907-1974) / K. Vērdiņš.
Skaidrīte Lasmane (1939) / E. Buceniece.
Anna Lāce (1891-1979) / L. Ulberte.
Marija Leiko (1887-1938) / G. Zeltiņa.
Ilona Leimane (1905-1989) / R. Ceplis.
Zenta Mauriņa (1897-1978) / A. Cimdiņa.
Marija Medinska (1830-1888) / L. Kusiņa.
Vera Muhina (1889-1953) / L. Sproģe, N. Tamaroviča.
Laima Muktupāvela (1962) / R. Ceplis.
Agate Nesaule (1938) / O. Lāms.
Austra Ozoliņa-Krauze (1890-1941) / D. Lūse.
Milda Paleviča (1889-1972) / L. Kusiņa.
Edīte Paula-Vīgnere (1939) / D. Lamberga.
Felicita Pauļuka (1925) / A. Brasliņa.
Karina Pētersone (1954) / I. Dubiņa.
Līga Purmale (1948) / G. Repše.
Elza Radziņa (1917-2005) / L. Dzene.
Silvija Radzobe (1950) / L. Ulberte.
Ilga Reizniece (1956) / V. Muktupāvels.
Elīza fon der Reke (1754-1833) / M. Grudule.
Gundega Repše (1960) / Ē. Bērziņa.
Baiba Rivža (1949) / A. Mukāne.
Inguna Rībena (1956) / V. Beinerte.
Marta Rudzīte (1924-1996) / D. Paegle.
Līga Ruperte (1932) / D. Lūse.
Velta Rūķe-Draviņa (1917-2003) / A. Priedīte.
Anna Rūmane-Ķeniņa (1877-1950) / N. Ikstena.
Maija Silmale (1924-1973) / A. Gaigala.
Baiba Skride (1981) / B. Simsone.
Džemma Skulme (1925) / D. Lamberga.
Marta Skulme (1890-1962) / R. Čaupova.
Helmī Stalte (1949) / V. Muktupāvels.
Margarita Stāraste (1914) / B. Simsone.
Elza Stērste (1885-1976) / A. Žīgure.
Dora Stučka (1870-1950) / R. Dobrovenskis.
Tatjana Suta (1923-2004) / G. Cēbere.
Ilze Šķipsna (1928-1981) / L. Muižniece.
Maija Nora Tabaka (1939) / G. Cēbere.
Helēna Tangijeva-Birzniece (1907-1965) / I. Vilkārse.
Velta Toma (1912-1999) / V. Vecgrāvis.
Ramona Umblija (1950) / B. Simsone.
Vera Vāvere (1929) / L. Sproģe.
Vija Vētra (1923) / N. Ikstena.
Saulcerīte Viese (1932-2004) / A. Lazareva.
Velta Vilciņa (1928-1998) / I. Dubiņa.
Hilda Vīka (1897-1963) / A. Vanaga.
Vaira Vīķe-Freiberga (1937) / A. Cimdiņa.
Aija Zariņa (1954) / E. Ansone.
Māra Zālīte (1952) / N. Ikstena.
IzdevējsLU Akadēmiskais apgāds
Izdevuma veidsenciklopēdija
Darba veidsoriģināldarbs
Kategorijas
Darba autorsAnda Kubuliņa
Anna Žīgure
Ausma Cimdiņa
Austra Gaigala
Bārbala Simsone
Dace Lūse
Ella Buceniece
Gundega Repše
Guntis Berelis
Ieva Dubiņa
Ieva Kalniņa
Ilga Jansone
Ilze Sperga
Ineta Lipša
Ingrīda Vilkārse
Inguna Cepīte
Janīna Kursīte
Jānis Rokpelnis
Kārlis Vērdiņš
Laima Kota
Lalita Muižniece
Lilija Dzene
Linda Kusiņa-Šulce
Līga Ulberte
Maija Kūle
Māra Grudule
Nora Ikstena
Ojārs Lāms
Rimands Ceplis
Roalds Dobrovenskis
Sandra Ratniece
Sarma Kļaviņa
Silvija Radzobe
Valdis Muktupāvels
Viesturs Vecgrāvis
Vija Beinerte
Komentāra autorsAusma Cimdiņa
MākslinieksIeva Tiltiņa
Kurts Fridrihsons
Recepcijas personaAgate Nesaule
Aija Priedīte
Aija Zariņa
Aina Blinkena
Aleksandra Beļcova
Anna Ābele
Anna Bērzkalne
Anna Brigadere
Anna Lācis
Anna Rūmane-Ķeniņa
Aspazija
Astrīde Ivaska
Ausma Derkēvica
Austra Ozoliņa–Krauze
Ārija Elksne
Biruta Baumane
Dace Akmentiņa
Dora Stučka
Džemma Lija Skulme
Edīte Hauzenberga-Šturma
Edīte Pauls-Vīgnere
Elīna Garanča
Elīza Reke
Ella Buceniece
Elza Radziņa
Elza Stērste
Emīlija Benjamiņa
Felicita Pauļuka
Gundega Repše
Helmī Stalte
Hilda Vīka
Ilga Reizniece
Ilona Leimane
Ilze Šķipsna
Inta Čaklā
Ivande Kaija
Janīna Kursīte
Karina Pētersone
Laima Kota
Lilita Bērziņa
Līga Purmale
Līga Ruperte
Ludmila Azarova
Maija Kūle
Maija Silmale
Maija Tabaka
Margarita Stāraste
Marija Andžāne
Marija Leiko
Marija Medinska-Valdemāre
Marina Kosteņecka
Marta Skulme
Māra Zālīte
Milda Paleviča
Mirdza Ķempe
Nora Ikstena
Paula Jēgere-Freimane
Rasma Kārkliņa
Regīna Ezera
Rēzija Kalniņa
Sandra Kalniete
Sandra Krastiņa
Sarmīte Ēlerte
Saulcerīte Viese
Silvija Radzobe
Skaidrīte Lasmane
Vaira Vīķe-Freiberga
Velta Rūķe-Draviņa
Velta Toma
Vera Vāvere
Vija Artmane
Vija Kilbloka
Vija Vētra
Vizma Belševica
Zenta Mauriņa
RedaktorsAusma Cimdiņa
SastādītājsAusma Cimdiņa
Faili
Izdošanas gads/vieta2008
Rīga
Rīga
Atslēgvārdi

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
#VietaDatumsVeidsVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
2008Izdošanas gads/vietaPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.