Vera Vāvere

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (90); Sastādītājs (3); Redaktors (10); Komentāra autors (11); Recepcijas persona (9)

Attēli: Persona attēlā(2)

VārdsVera Vāvere
Dzimtais vārdsPētersone
KopsavilkumsLiteratūrzinātniece Vera Vāvere (1929) beigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļu (1953) un Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta aspirantūru (1956), aizstāvējusi disertāciju "Максим Горький и латышская литература" (Maksims Gorkijs un latviešu literatūra). Vera Vāvere strādājusi Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā (tagadējais Literatūras, folkloras un mākslas institūts; 1952–2001), vadījusi Literatūras teorijas daļu (1964–2001), ieguvusi zinātņu doktores grādu par darbu “Literārie sakari kā reālisma attīstības faktors Andreja Upīša daiļradē” (1987; nostrificēts par habilitētā zinātņu doktora grādu). Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle (1992).
Pēckara Latvijā izveidojusi un kopā ar kolēģiem attīstījusi salīdzināmo literatūrzinātni, pati pievēršoties latviešu un krievu, poļu, armēņu, igauņu literatūras salīdzināmajai izpētei. Viņas uzmanības lokā bijusi Andreja Upīša, Viktora Eglīša personības un daiļrades, kā arī 19. un 20. gadsimta mijas literāro procesu izpēte, bijusi līdzautore rakstu krājumos par latviešu un cittautu literatūras sakariem, vairākiem latviešu literatūras vēstures izdevumiem latviešu un krievu valodā, rakstījusi apceres par vairākiem latviešu rakstniekiem. Piecu zinātnisku monogrāfiju autore.
Personiska informācija1929: 31. decembrī dzimusi inženiera ģimenē.
Profesionālā darbība1953: 26. jūlijā pirmā publikācija – raksts par Nikolaju Černiševski "Krievu reālistiskās estētikas pamatlicējs" laikrakstā "Literatūra un Māksla".
1958: iegūts filoloģijas zinātņu kandidātes grāds par darbu "Максим Горький и латышская литература" (Maksims Gorkijs un latviešu literatūra).
1986–1989: Aleksandra Kuprina Kopotu rakstu 6 sējumos redakcijas locekle.
1987: ieguvusi filoloģijas zinātņu doktores grādu par darbu "Literārie sakari kā reālisma attīstības faktors Andreja Upīša daiļradē".
1988: sarakstījusi pēcvārdu grāmatai – Ļevs Tolstojs. "Bērnība"; Maksims Gorkijs "Ņikitas bērnība" (Rīga: Liesma).
1992: filoloģijas zinātņu doktora grāds nostrificēts par habilitētā doktora grādu.
1992: ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli.
2001: valsts emeritētā zinātniece.

Veras Vāveres monogrāfijas

1959: M. Gorkijs un latviešu literatūra (līdz 1940. gadam)
1965: Латышcко-русские литературные связи (Latviešu un krievu literatūras sakari; kopā ar Georgu Mackovu)
1986: Андрей Упит и мировая литература (Andrejs Upīts un pasaules literatūra)
2002: Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras "sudraba laikmets" (kopā ar Ludmilu Sproģi)
2012: Viktors Eglītis
Citātu galerija"Tieši tas, ka literatūras zinātne ir Veras Vāveres sirdslieta, pret kuru jāizturas ar cieņu un mīlestību, ir pats galvenais viņas panākumu garants. Ar nopietnu darbu, stundām ilgi sēžot pie manuskripta kopā ar ticību un šaubām un "izsēžot" kādas jaunas atziņas dzirksti, ar vēlēšanos savstarpēji bagātināt un tuvināt dažādu tautu nacionālās kultūras ir radīti Veras Vāveres raksti literatūras sakaru pētniecībā, kas publicēti ne vien Latvijā, bet arī Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Armēnijā un citur."

Vārdaune, Dzidra. Vai var izstāstīt dvēseli? Karogs, 2004, Nr. 12, 195.–196. lpp.
Nodarbesliteratūrzinātniece
kritiķe
Dzimšanas laiks/vieta31.12.1929
Rīga
Rīga
Izglītība1937 – 1941
Majoru skola
Rīgas iela 3, Jūrmala
Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015

1941 – 1946 (Datums nav precīzs)
Rīgas 10. vidusskola
Lenču iela 1, Rīga
Lenču iela 1, Rīga, LV-1010

1946 – 1948
Rīgas 20. vidusskola
Hāmaņa iela 2a, Rīga
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

1948 – 1953
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Rīga

Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļa


1952 – 1956
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga

Valodas un literatūras institūta aspirantūra

Darbavieta1956 – 1964
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Zinātniskā līdzstrādniece


1964 – 1991
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Literatūras teorijas sektora vadītāja


1991 – 2001
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Literatūras teorijas sektora vadītāja


1995 – 1998
Baltijas Krievu institūts
Docējusi latviešu literatūras kursu.
Dalība organizācijās2003
Latvijas Rakstnieku savienība
Rīga
Rīga
ApbalvojumiAndreja Upīša prēmija (ZA)
Prēmija piešķirta par pētījumu "Андрей Упит и мировая литература" ("Andrejs Upīts un pasaules literatūra").
1987

Latvijas Literatūras gada balva
Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras "sudraba laikmets"
Balva piešķirta par pētījumu "Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras sudraba laikmets".
Literatūrzinātne
2003

LZA Viļa Plūdoņa balva
Viktors Eglītis
Balva piešķirta par monogrāfiju "Viktors Eglītis".
2014

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-10 no 10.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
31.12.1929Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Rīga
(Rīga)
1952 - 1956IzglītībaPilsēta
3Hāmaņa iela 2a, Rīga
(Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007)
1946 - 1948IzglītībaĒka, māja
4Rīga
(Rīga)
1948 - 1953IzglītībaPilsēta
5Rīgas iela 3, Jūrmala
(Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015)
1937 - 1941IzglītībaĒka, māja
6Lenču iela 1, Rīga
(Lenču iela 1, Rīga, LV-1010)
1941 - 1946IzglītībaĒka, māja
7Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1956 - 1964DarbavietaĒka, māja
8Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1964 - 1991DarbavietaĒka, māja
9Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1991 - 2001DarbavietaĒka, māja
10Rīga
(Rīga)
2003Dalība organizācijāsPilsēta

Literatūrzinātnieces Veras Vāveres (1929) zinātnisko interešu lokā ir bijusi latviešu un cittautu literatūras sakaru pētniecība. Interese radusies, studējot Latvijas Valsts universitātes Krievu valodas un literatūras nodaļā (1948–1953), kad padziļināti apgūta krievu literatūra un vienlaikus saistījusi arī latviešu literatūra. Pēc universitātes beigšanas viņa iestājas Valodas un literatūras institūta aspirantūrā, kuras laikā top disertācija par Maksimu Gorkiju un latviešu literatūru (aizstāvēta 1958. gadā, iegūstot filoloģijas zinātņu kandidāta grādu).

Par Veras Vāveres vienīgo darbavietu kļūst Valodas un literatūras institūts (kopš 1991. gada Literatūras, folkloras un mākslas institūts), kurā nostrādāti gandrīz 50 gadi (1953–2001). 1964. gadā tiek pieņemts lēmums paplašināt institūtā jau esošo literatūras vēstures un tekstoloģisko izpēti, veidojot jaunu – Teorijas – nodaļu jeb, kā toreiz teica, Teorijas sektoru, un jaunā pētnieciskā virziena izstrāde tiek uzticēta Verai Vāverei. Teorijas daļu viņa vada 37 gadus, pulcējot jaunus pētniekus (Hariju Hiršu, Viesturu Skrauci, Janīnu Kursīte u. c.) un aicinot “pārkvalificēties” savus kolēģus. “Vāveres laikā” top pētījumi par latviešu romāna vēsturi (Ingrīda Kiršentāle), par stāstu un noveli (Maiga Mauriņa, Benita Smilktiņa), par traģēdijas žanru (Dzidra Vārdaune), par jaunāko latviešu dzeju (Milda Kalve), arī trīs pētījumi par prozu (“Prozas specifika”, “Prozas žanri”, “Prozas poētika”), kuru autori ir Teorijas daļa literatūrzinātnieki. Minami arī krājumi par citiem literatūras jautājumiem (“Žanrs un kanons”, “Kritika – teorija, vēsture, prakse” u. c.). Šajā laikā Vera Vāvere izveido pētnieciskos kontaktus ar kolēģiem Lietuvā, Maskava, Armēnijā, kas dod ierosmes un jaunas idejas gan viņai pašai, gan citiem kolēģiem.

Organizatoriskais darbs prasa daudz spēka un laika, tomēr tiek uzrakstīta otra disertācija par Andreju Upīti un pasaules literatūru, iegūstot filoloģijas doktora grādu (nostrificēts par habilitētā zinātņu doktora grādu). Vēl tā tiek pārstrādāta un izdota grāmatā (1986). Tapusi arī grāmata par latviešu un krievu literatūras sakariem (1965, kopā ar Georgu Mackovu).

Veras Vāveres ieskicētais portrets būtu nepilnīgs, ja neiezīmētu viņas kā vadītājas iezīmes. Un te visi kolēģi kā viens saka – Vera ir dzimusi vadītāja, ar strauju, bet taisnīgu raksturīgu, cilvēciski iejūtīga un saprotoša, taču tas nebūt nenozīmē kādas atlaides darbu veikšanā.

Otro elpu Vera Vāvere it kā iegūst 90. gados, kad tā īsti var nodoties savam sirdsdarbam – 20. gadsimta sākuma literatūras izpētei, kas nav iedomājama bez salīdzinošas literatūras pētniecības. Iznāk kopā ar Ludmilu Sproģi uzrakstītā grāmata “Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laikmets”” (2002), arī nopietnās arhīvu studijās balstītā monogrāfija “Viktors Eglītis” (2012), abi darbi, starp citu, arī apbalvoti.

Veras Vāveres “metodi” visprecīzāk raksturojusi viņas kolēģe Dzidra Vārdaune:

“Tieši tas, ka literatūras zinātne ir Veras Vāveres sirdslieta, pret kuru jāizturas ar cieņu un mīlestību, ir pats galvenais viņas panākumu garants. Ar nopietnu darbu, stundām ilgi sēžot pie manuskripta kopā ar ticību un šaubām un “izsēžot” kādas jaunas atziņas dzirksti, ar vēlēšanos savstarpēji bagātināt un tuvināt dažādu tautu nacionālās kultūras ir radīti Veras Vāveres raksti literatūras sakaru pētniecībā, kas publicēti ne vien Latvijā, bet arī Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Armēnijā un citur.” (Vārdaune Dz. Vai var izstāstīt dvēseli? Karogs, 2004, Nr. 12, 195.–196. lpp.)


Ieva Kalniņa, 31.12.2019.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.