Rihards Rīdzinieks

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (2)

Darbi: Darba autors (16); Sastādītājs (1); Mākslinieks (4); Recepcijas persona (18)

Attēli: Persona attēlā(4)

VārdsRihards Rīdzinieks
PseidonīmsRihards Rīdzinieks
Dzimtais vārdsErvīns Grīns
KopsavilkumsRichards Rīdzinieks (īst. v. Ervīns Grīns; 1925-1979) - rakstnieks un mākslinieks dzimis kritiķa un rakstnieka Jāņa Grīna ģimenē Rīgā. Izglītību ieguvis Rīgā un Stokholmā. 1944. gadā iesaukts Latviešu leģionā, nonācis Vācijā, gūstā, kopš 1949. gada dzīvoja Stokholmā. Pirmās literārās publikācijas kopš 1949. gada. Dzejā un prozā raksturīgs svešuma pārdzīvojums, leģionāra smeldze un zaudēto sapņu kvintesense.
Personiska informācijaDzimis rakstnieka, žurnālista, redaktora un kritiķa Jāņa Grīna ģimenē.
Profesionālā darbībaPirmās publikācijas - dzeja un proza 40. gadu nogalē Stokholmas laikrakstā "Latvju Ziņas".
1949: 8. septembrī laikrakstā "Latvju Ziņas" dzejoļi "Pomerānija" un "Lazaretē".
Vēlāk literārās publikācijas latviešu trimdas periodiskajos izdevumos "Latvju Ziņas", "Latvija", "Daugavas Vanagi", "ELJAs informācija", "Laika Mēnešraksts", "Mēs", "Ceļa Zīmes", "Brīvība".
Kopš 20. gs. 50. otras puses piedalījās literāros sarīkojumos, Jaunatnes dienās ELJAS norisēs ar literāro darbu lasījumiem un referātiem.

Literārie darbi

1965: īsprozas krājums "Cirvis ozolā".
1967: dzejas krājums "Patiesību meklējot, rakstītas ritmiskas piezīmes, lasāmas skaļā balsī".
1976: romāns "Zelta motocikls".

Tulkojumi no angļu valodas

1954: Steinbeks, Džons. Par pelēm un cilvēkiem (kopā ar Dzintaru Sodumu): Kopenhāgena: Imanta.

Līdzdalība citos projektos

1950: tēlojis Mīlīti Stokholmas Latviešu teātra Mārtiņa Zīverta lugas "Tvans" iestudējumā.
1954: tēlojis Gatiņu Stokholmas Latviešu teātra Raiņa "Pūt, vējiņi!" iestudējumā.
1957: tēlojis Brenci Stokholmas Latviešu teātra Rūdolfa Blaumaņa "Trīnes grēki" iestudējumā.
1959: tēlojis Pietuka Krustiņu Stokholmas Latviešu teātrī Reiņa un Matīša Kaudzīšu "Mērnieku laiki" iestudējumā.

1971: 21. martā Stokholmas DV teātrī Riharda Rīdzinieka lugas "Spoguļi sienas" pirmizrāde (izrādīta viesirādēs Kaizerlauternā un Hamburgā).
1974: 9. martā Stokholmas DV teātrī Riharda Rīdzinieka lugas "Aļģimants jeb nelaime uz 33. ceļa" pirmizrāde autora režijā (izrādīta viesizrādēs Minsterē un Oldenburgā).

Atsevišķu žurnāla "Jaunā Gaita" mākslinieciskais redaktors (Nr. 38., )
Kā mākslinieks, aktieris, režisors darbojies ar dzimto vārdu - Ervīns Grīns.
Citātu galerija

Par Rihardu Rīdzinieku

"Audzis Rīgā redaktora Jāņa Grīna ģimenē, mācījies un veidojies Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā Latvijas neatkarības laikā Ervīns Grīns vienmēr savās krūtīs nesa dzīvu brīvības sapni un ticību Latvijas nākotnei. Šī ticība bija kopsaucējs visai viņa dzīvei, visā viņa daudzveidīgā darbosanā. [..] Strādādams maizes darbu Stokholmas reklāmu zīmēšanas firmā, viņš atrada laiku grāmatu ilustrācijām, viņetēm un trāpīgām karikatūrām. Viņš darbojās ari kā skolotājs latviešu skolā, daudz laika veltīja darbam ar jaunatni."

Šķipsna, Alvis. Atvadvārdi Ervīnam Grīnam. Laiks, 1979, 9. jūn.

"Rīdzinieka dzeja ir laikmetīga dzeja, tā ir arī polemiska, asa un skarba, bet šis tiešums un nemākslotā atklātība izskan arī dzejoļos ar intīmi personisku iekrāsojumu".

Irbe, Andrejs. Jaunās dzejas pirmais 2x2. Latvija Amerikā, 1968, 6. marts.


Par "Patiesību meklējot rakstītas ritmiskas piezīmes, lasāmas skaļā balsī" (Kopenhāgena, 1967)

"Ja būtu pamats runāt par latviešu aizlauzto paaudzi, tad starp literātiem, kas sākuši rakstīt trimdā. Richards Rīdzinieks ir viens no "aizlauzto" zīmīgākajiem pārstāvjiem. Audzis patriotu ģimenes literāri piesātināti atmosfairā un pusaudža acīm skatījis Latvijas neatkarības spožuma kulmināciju, jau 15 gadu vecumā viņš piedzīvo valsts bojā eju. Vēl 3 gadi, un Rīdzinieks, tikko beidzis ģimnāziju, tiek ierauts Otrā pasaules kara cīņās, kam seko gūsts. Nokļuvis Zviedrijā, jauneklis spiests domāt par eksistences cīņu. Blakus arodizglītībai lespējama vēl vienīgi pašmācība. Tā jaunajam literātam ir devusi daudz, bet nav varējusi likvidēt kaut vai zemapzinīgu rūgtumu par saburzītiem un samaltiem gadiem, kas dzīvē mēdz būt starp pašiem skaistākajiem. Rūgtums prasās pēc noreaģēšanās. Tas bija jūtams skiču krājumu Cirvis ozolā (1965). Tas jūtams arī tagad dzejoļu burtnīcā ar pārāk garo un manierīgo nosaukumu. Tieši manierīgums ir izrādījies par vienu no piemērotiem noreaģēšanās veidiem. [..] Richards Rīdzinieks lr šī laika dzejnieks. Kā tāds viņš, visumā paturēdams skaidru domu, par stingrāku formas kalumu domā mazāk."

Rudzītis, Jānis. Aizlauztās paaudzes ideālists. Latvija, 1968, 17. febr.

"Richarda Rīdzinieka (Patiesību meklējot) dzejas instrumentam nav daudz stīgu un plašas gammas, bet šajā (varbūt apzinīgi gribētā) iešaurinājuma viss skan patiesi. skaudri, īsti, koncentrētas sentences kodolīgumā. Viņa dzejas saturs un avots izsakāms vislabāk paša autora vārdiem: "Mūsu gājumam jāsargā saules ogle" (27.)."

Andrups, Jānis. Ieskats latviešu jaunās dzejas attīstībā. Londonas Avīze, 1969, 24. janv.

Par lugu "Spoguļu sienas" (izrādīta 1971)

"Savdabīga, izveidē neordināra ir drāmas novadā neparastu ceļu staigātāja [..] luga. [..] apvieno divus atšķirīgus slāņus. Pirmais no tiem - sadzīves ainas, [..] otrs slānis, ko varētu dēvēt par patiesības meklēšanas procesu. [..] Lugā "Spoguļu sienas" plašāk nekā citos trimdas dramatiskajos darbos izdiskutēta tautiskuma problēma, Rihards Rīdzinieks tai pieiet bez naiva iluzorisma un uzsver, ka trimdā pastāv vismaz divas paaudzes: vecākā, ko pārstāv Liepiņi un Skrupšķi, kuru politiskā pārliecība ir krasi atšķirīga, un viņu bērni. [..] "Spoguļu sienas" ir spēcīgs, filozofisks pārdomu darbs, tiesa, vairāk gan piemērots lasīšanai, jo garie, prātnieciskie disputi sagausina darbību."

Hausmanis, Viktors. Trimdas lugas. II. Rīga: Zinātne, 1995, 11., 12. lpp.

Par romānu "Zelta motociklis" (Ņujorka, 1976)

"Pēdējā laikā parādījušies vairāki literāri darbi, kas veltīti latviskās identitātes problemātikai. Arī Richarda Rīdzinieka Zelta motociklu var pieskaitīt šai kategorijai. Lai gan priekšvārdos autors saka, ka viņa "nolūks ir bijis parādīt laikmetu un cilvēkus tajā," taču romāna varonis Igors Kalniņš ir nosacīti izvēlēts, noteikta laika un noteiktu pārdzīvojumu cilvēks. Protams, viņš pieder arī savam laikmetam paplašinātā nozīmē. [..] Dziesmu svētkos izjustais līdz pamatiem uzvanda kā viņa paša, tā pasaules pretrunas viņā un, atgriežas
Stokholmā, viņš ir kā vajātais, kas vairs nespēj palikt agrākajā ikdienas ritmā. [..] Zelta motocikls, kā modernā literatūrā tagad parasts, rakstīts vairākās plūsmās. Tāds paņēmiens dod ekonomijas priekšrocības un ļauj ar parallēļu konfrontācijām sasniegt izteiksmes plašāku apjomu, asumu un dažādīgumu, no lasītājiem savukārt prasīdams lielāku koncentrāciju. Bet arī literatūrā nekas nav sasniedzams par neko. Romāna norišu atstāstījums tāpēc spēj radīt tikai fabuliska sadara skeletu, kaut grāmatas saturs vēsta ne tikai par Igora un daudzu viņam līdzīgu drāmu, bet visnotaļ reaģē ari uz modernās dzīves un morāles pretrunām."

Rabācs, Kārlis Vienas paaudzes drāma romānā. Laiks, 1976, 15. dec.
SaiknesArturs Bērziņš (1882–1962) - Krusttēvs
Aleksandrs Grīns (1895–1941) - Tēvabrālis
Jānis Grīns (1890–1966) - Tēvs
Ināra Grīna (1930–2002) - Sieva
Nodarbesmākslinieks
rakstnieks
Dzimšanas laiks/vieta01.01.1925
Rīga
Rīga

Dzīvesvieta1944 – 1945
Vācija
Germany
IzglītībaStokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Mācījies Reklāmas un lietišķās mākslas skolā Stokholmā.


1943
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

Beidzis mācības.

DarbavietaŽurnāls "Jaunā Gaita"
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Atsevišķu numuru mākslinieciskais redaktors.

1976 – 1978
Laikraksts "Latvija" (1946–1986)
Gincburga
Günzburg, Bavaria, Germany, 89312

Redaktors


1978 – 1979
Laikraksts "Laiks"
Ņujorka
New York, USA

Ŗedaktors

Dalība organizācijāsLatvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Dienests1943
Latviešu leģions
Uzreiz pēc ģimnāzijas beigšanas iesaukts Darba dienestā, pēc tam Latviešu leģionā.
Emigrē1945
Zviedrija
Sweden
Pārcēlās uz dzīvi Zviedrijā pie tēva.
Ceļojums00.07.1970
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Piedalījās Kanādas latviešu dziesmu svētkos Rakstnieku cēlienā.

01.08.1974 – 15.08.1974
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
Piedalījās Vasaras skolā; vadīja grupu nodarbības tautasdziesmu problemātikā un mācīja lasīt, teikt un skandēt tautasdziesmas.
Miršanas laiks/vieta04.06.1979
Ņujorka
New York, USA
Apglabāts06.07.1979
Stokholmas Meža kapi
Skogskyrkogården, Sockenvägen, Enskede postort, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde, Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län, 122 33, Sverige

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-13 no 13.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
01.01.1925Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Vācija
(Germany)
1944 - 1945DzīvesvietaValsts
3Ņujorka
(New York, USA)
04.06.1979Miršanas laiks/vietaPilsēta
4Zviedrija
(Sweden)
1945EmigrēValsts
5Stokholmas Meža kapi
(Skogskyrkogården, Sockenvägen, Enskede postort, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde, Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län, 122 33, Sverige)
06.07.1979ApglabātsKapsēta
6Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1943IzglītībaĒka, māja
7Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
8Ņujorka
(New York, USA)
1978 - 1979DarbavietaPilsēta
9Gincburga
(Günzburg, Bavaria, Germany, 89312)
1976 - 1978DarbavietaPilsēta
10Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
11Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
01.07.1970CeļojumsPilsēta
12Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
01.08.1974 - 15.08.1974CeļojumsPilsēta
13Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Nav norādīts)Dalība organizācijāsPilsēta
Rihards Rīdzinieks dzimis 1925. gada 1. janvārī redaktora un rakstnieka Jāņa Grīna ģimenē. Viņa paaudze, kas dzimusi ap 20. gs. divdesmito gadu vidu pieredzēja daudzu sapņu un cerību sairumu – viņa vienaudži no skolas, no augstskolas sola nonāca Darba dienestā vai Latviešu leģionā. Ar šo pārdzīvojumu smeldzi un karavīra ceļā pieredzēto nācās dzīvot visu mūžu. Bieži nespējot ar to sadzīvot. Laiks Rīgā bija nodzīvots garīgi piesātinātā, intelektuālā atmosfērā. Pēc Rīgas Pilsētas 1. ģimnāzijas beigšanas viņu iesauca darba dienestā, pēc tam – Latviešu leģionā – fronte, iznīcība, ievainojums, gūsts, līdz viņam izdodas nokļūt Zviedrijā. Visa dzīve ir jāsāk no jauna.

Pirmās publikācijas ar Richarda Rīdzinieka vārdu parādījās latviešu trimdas periodikā 1949. gadā. Andrejs Irbe atzīmējis, ka “Rīdzinieka dzeja ir laikmetīga dzeja, tā ir arī polemiska, asa un skarba, bet šis tiešums un nemākslotā atklātība izskan arī dzejoļos ar intīmi personisku iekrāsojumu”. / Irbe, Andrejs. Jaunās dzejas pirmais 2x2. Latvija Amerikā, 1968, 6. marts.

Riharda Rīdzinieka personības traģismu un reizē arī paaudzes traģismu atvadvārdos ierakstījis viņa draugs un skolasbiedrs, rakstnieces Ilzes Šķipsnas brālis Alvis Šķipsna: “Audzis Rīgā redaktora Jāņa Grīna ģimenē, mācījies un veidojies Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā Latvijas neatkarības laikā Ervīns Grīns vienmēr savās krūtīs nesa dzīvu brīvības sapni un ticību Latvijas nākotnei. Šī ticība bija kopsaucējs visai viņa dzīvei, visā viņa daudzveidīgā darbošanā. [..] Strādādams maizes darbu Stokholmas reklāmu zīmēšanas firmā, viņš atrada laiku grāmatu ilustrācijām, viņjetēm un trāpīgām karikatūrām. Viņš darbojās arī kā skolotājs latviešu skolā, daudz laika veltīja darbam ar jaunatni.” / Šķipsna, Alvis. Atvadvārdi Ervīnam Grīnam. Laiks, 1979, 9. jūn.

1951. gadā viņš beidza Berga reklāmu un grafiskās mākslas skolu; strādāja par zīmētāju lielajā “Allkopia” ofseta spiestuvē, veidoja arī latviešu grāmatu vākus; pēc viņa iniciatīvas 20. gs. 60. gadu beigās latviešu apgādā “Imanta” Kopenhāgenā izveidota t. s. dzejas mazgrāmatiņu sērijā.

Rihards Rīdzinieks ir vairāku grāmatu autors – 1965. gadā iznāca īsprozas krājums “Cirvis ozolā”, 1967. gadā dzejas krājums “Patiesību meklējot, rakstītas ritmiskas piezīmes, lasāmas skaļā balsī” un 1976. gadā romāns “Zelta motocikls” – viņš solījies tēvam uzrakstīt romānu, fragments ar nosaukumu “Rezignācija” lasīts jau 1958. gadā Jaunatnes dienās. Richarda Rīdzinieka aizraušanās bija arī teātra spēlēšana, tā tapa arī viņa lugas “Spoguļa sienas”, kuru 1971. gadā Stokholmā iestudēja pats autors, un 1974. gadā izrādīta luga “Alģimants jeb nelaime uz 33. ceļā” arī autora režijā. Jāpiebilst, ka lugu “Spoguļa sienas” var izlasīt lugu krājumā “3 lugas” (1980, kopā ar Valteru Nollendorfu un Aivaru Ruņģi) vai grāmatā “Trimdas lugas” 2. sējumā (1995). Kopā ar Dzintaru Sodumu tulkojis Džona Steinbeka romānu “Par pelēm un cilvēkiem” (1954).

Literatūras kritiķis Jānis Rudzītis rakstīja: “Ja būtu pamats runāt par latviešu aizlauzto paaudzi, tad starp literātiem, kas sākuši rakstīt trimdā. Richards Rīdzinieks ir viens no “aizlauzto” zīmīgākajiem pārstāvjiem. Audzis patriotu ģimenes literāri piesātināti atmosfairā un pusaudža acīm skatījis Latvijas neatkarības spožuma kulmināciju, jau 15 gadu vecumā viņš piedzīvo valsts bojā eju. Vēl 3 gadi, un Rīdzinieks, tikko beidzis ģimnāziju, tiek ierauts Otrā pasaules kara cīņās, kam seko gūsts. Nokļuvis Zviedrijā, jauneklis spiests domāt par eksistences cīņu. Blakus arodizglītībai iespējama vēl vienīgi pašmācība. Tā jaunajam literātam ir devusi daudz, bet nav varējusi likvidēt kaut vai zemapzinīgu rūgtumu par saburzītiem un samaltiem gadiem, kas dzīvē mēdz būt starp pašiem skaistākajiem. Rūgtums prasās pēc noreaģēšanās. Tas bija jūtams skiču krājumu Cirvis ozolā (1965). Tas jūtams arī tagad dzejoļu burtnīcā ar pārāk garo un manierīgo nosaukumu. Tieši manierīgums ir izrādījies par vienu no piemērotiem noreaģēšanās veidiem. [..] Richards Rīdzinieks ir šī laika dzejnieks. Kā tāds viņš, visumā paturēdams skaidru domu, par stingrāku formas kalumu domā mazāk.” / Rudzītis, Jānis. Aizlauztās paaudzes ideālists. Latvija, 1968, 17. febr.

Dedzinot sveci no trim galiem, tā, netaupīdams sevi, bija dzīvojis un par sevi teicis pats Rihards Rīdzinieks. 54 gadu vecumā viņš aizgāja mūžībā, strādādams pie kārtējā latviešu laikraksta “Laiks” numura.

Pasaule, viņsaule, piesaule, aizsaule
— daudz ir pasaulē sauļu
Meitenes acis, acteku svētnīca,
piektajā toni, japāņu karogā,--
Stokholmā, Minskā, Ķelnē un Nicā,
Katrā lapā, ziedā un ogā!
Piekrastes sīkākā vilnīti laisties.
brīnumainas, tev meitas ir
skaistas,
sērdiene rakstos tevi ieauda.
Un pat vieglprātis melnīgsnējs
italiets
tevi ir kianti vīnu iebauda!
Strēlnieks tevi aiznes uz sirds,
pusaudzim Daugavmalā
pie cepures mirdzi
Ave sol! / Ave, sol! Latvija, 1975, 30. aug.

Apskatu 2020. gada janvārī sagatavoja literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.