Kārlis Štrāls

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (2)

Darbi: Darba autors (79); Atdzejotājs (1); Izdevējs (1); Komentāra autors (1); Recepcijas persona (73)

Attēli: Persona attēlā(8)

VārdsKārlis Štrāls
Personiska informācija1880: 25. novembrī dzimis Daugavas plostnieka un ādmiņa ģimenē.
1883: triju gadu vecumā Kārli Štrālu piemeklēja vairāki traģiski notikumi, kuriem, domājams, bija nozīme arī rakstnieka tēlainajā pasaules uztverē.
  • "[..] triju gadu vecumā mani piemeklēja arī pirmais traģiskais pārdzīvojums, kas kļuva par īstu traģēdiju arī visai ģimenei. Vienatnē uz istabas augšas, pirmoreiz mūžā mēģinot rīkoties ar sērkociņiem, pieliku degošo kociņu tēva guļvietas sienam; lūkoju uguni nopūst, bet jau nākošā brīdī viss salmu jumts švirkstēja vienās dzirkstelēs, tā ka es pats ar pūlēm nosteberēju pa trepēm lejā. Jaunu māju uzcelt muiža tēvam vairs neatļāva, bet uzcēla pati tai vietā mūra ēku, par kuru nu tēvam nācās maksāt arī naudas renti." (Štrāls, Kārlis. Autobiogrāfija. Varavīksne 1980. Rīga: Liesma, 1980. 172. lpp.)
  • Ugunsnelaimei bija arī vēl citas, ne mazāk smagas sekas – sadegušās lopbarības vietā gādājot jaunu, "muižas medību suņu sabiedētajam zirgam drāžoties pār grāvi, tēvs tika nosviests no siena vezuma un pārlauza kāju, kas, piemetoties gangrēnai, tika amputēta augstāk par celi. Grāfs Medems savu suņu vainu izpirka ar to, ka uz sava rēķina lika pagatavot kājas protēzi, kas tad arī bija viss. Ģimenei iesākās grūtas dienas..." (Štrāls, Kārlis. Autobiogrāfija. Varavīksne 1980. Rīga: Liesma, 1980. 172. lpp.)
    Kā atzīst Kārlis Štrāls, "šo smago pārdzīvojumu nogulsnējumi bērna psihē ir neatvairāmi līdzdarbojušies manā turpmākā dzīves un sadzīves uztveres izveidošanā, un varbūt tie ir vainojami dažu manu darbu pārāk savdabīgā vielas izvēlē ar liktenības elementa piejaukumu, dažkārt arī par viena vai otra tēlojuma un stāsta neparasto un pat pārspīlēto noslēgumu.." (Štrāls, Kārlis. Autobiogrāfija. Varavīksne 1980. Rīga: Liesma, 1980. 172.–173. lpp.)
Kā atzīst Kārlis Štrāls, "šo smago pārdzīvojumu nogulsnējumi bērna psihē ir neatvairāmi līdzdarbojušies manā turpmākā dzīves un sadzīves uztveres izveidošanā, un varbūt tie ir vainojami dažu manu darbu pārāk savdabīgā vielas izvēlē ar liktenības elementa piejaukumu, dažkārt arī par viena vai otra tēlojuma un stāsta neparasto un pat pārspīlēto noslēgumu.." (Štrāls, Kārlis. Autobiogrāfija. Varavīksne 1980. Rīga: Liesma, 1980. 172.–173. lpp.)

Pirmā pasaules kara laiks Kārļa Štrāla dzīvē
1914: jūlijā tiek iesaukts armijā un atrodas kara nometnē Viņņicā, kur formējas 257. Eipatorijas pulks.
1914: 5. augustā pulks ir ceļā uz pozīcijām.
1914: 7. augustā pāriet Krievijas Impērijas robežas un iesoļo Galīcijā, tolaik Austroungārijas monarhijas sastāvā.
1914: 10. augustā notiek pirmā sadursme ar austriešiem .
1914: 17. augustā pirmā smagākā kauja Firlejovā Gnyla Lypas upītes krastos. Te pārdzīvotais ir pamatā Štrāla poēmai "Kauja pie Glemu Liepas". Tūdaļ pēc kaujas Štrāls uzraksta pirmās 14 oktāvas un nosūta tās brālim Aleksandram uz Rīgu, kur tās izlasa arī citi draugi. Domājāms, kā tā bijusi Jāņa Akuratera doma publicēt tās "Jaunākajās Ziņās" (1915, 29. martā), kur Akuraters strādāja redakcijā.
1915: 3. janvārī iecelts par rotas komandieri.
1915: 21. janvārī Štrālu ievaino un pārved uz Petrogradas Svētā Jevgeņija biedrības slimnīcu.
1915: 16. aprīlī atgriežas frontē Galīcijā, Bukovecā.
1915: maijā tiek smagi ievainots, pāris nedēļas tiek ārstēts piefrontē, Brodu pilsētiņā.
1915: jūnijā–decembrī ārstējas Maskavā ārsta Zandera privātmājā, kas pārvērsta par nelielu slimnīcu, tad viņu pārved uz tirgoņu biedrības hospitāli Mazajā Dimitrovkas ielā, pēc tam ievieto carienes Aleksandras Fjodorovnas lazaretē Kremlī.
1916: pavasarī Štrālu paaugstina par podporučiku un apbalvo ar Vladimira ordeni.
1916: jūlijs–augusts: Štrālam piešķir ceļazīmi uz lazaretes tipa sanatoriju Pjatigorskā, no turienes apceļo Kaukāzu, brauc pa Gruzijas kara ceļu, redz Melno jūru.
1916: decembrī atgriežas Latvijā, apciemo vecāku, taču nākas atgriezties Maskavā, jo atvērusies ievainojuma brūce.
1917: pavada dažādās Maskavas slimnīcās, piemēram, pilsētas ķirurģiskajā slimnīcā Lielajā Puškina šķērsielā 8, ārstējoties.
1918: agrā pavasarī aizbrauc uz Kubaņu, Pavlovkas staņicu, kur atrodas piederīgie.
1919: strādā par mājskolotāju latviešu kolonijā Upmalē.
1920: atgriežas Latvijā, apmetas Rīgā.

1922: ziemā, dzīvojot komponista Jūlija Sproģa dzīvoklī Strēlnieku ielā, iepazīstas ar Johannu Zelmu Veinbergu (1897–1985).
1923: maijā apprecas ar Johannu Zelmu Veinbergu.
1923: tiek likti pamati ģimenes mājai "Skaldulejas" Pļaviņās, māja tiek pabeigta 1930. gadā.
1924: 19. oktobrī piedzimst meita Ilze.
1925: 26. decembrī piedzimst meita Dace.
1929: 31. jūlijā piedzimst dēls Jānis.
1934: 17. martā piedzimst meita Austra.
Profesionālā darbība

Kārļa Štrāla darbi

Dzeja
1910: Zirnekļa tīklā
1922: Kauja pie Glemu Liepas (poēma)
1927: Zemes elpa
1964: Vakara degsme (izlase)
1984: Vālodzes balss (izlase)

Proza
Stāsti un stāstu krājumi
1920: Dieviņa ļaudis
1921: Dzintara vārtos
1922: Sapņotāji
1922: Saulīt' tecēj' tecēdama
1922: Katrīnīte
1923: Osu Jānis
1923: Bžezani
1923: Uguņainie krasti
1956: Saulē un ēnās
1960: Likteņi

Romāns
1922: Karš (1. daļa)
1926: Karš (2. daļa)
2015: Karš (1., 2., un daļēji saglabājusies 3. daļa)

Lugas
1905: Brūnā (manuskripts)
1909: Sāpju teika (pirmizrāde Rīgas Latviešu teātrī)

Tulkojumi

No franču valodas
1930: Merimē, Prospers. Bērtuļu nakts. Rīga: Grāmatu Draugs.

No krievu valodas
1947: Saltikovs-Ščedrins, Mihailovs. Izlase (Kādas pilsētas vēsture. Pasakas). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1951: Turgeņevs, Ivans. Izlase (Rudins, Priekšvakarā, Mednieka piezīmes). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1955: Turgeņevs. Ivans. Priekšvakarā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1957: Dostojevskis, Fjodors. Noziegums un sods. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1954: Turgeņevs, Ivans. Mednieka piezīmes. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1955: Turgeņevs, Ivans. Priekšvakarā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1960: Turgeņevs, Ivans. Priekšvakarā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1960: Turgeņevs, Ivans. Rudins. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1960: Turgeņevs, Ivans. Mednieka piezīmes. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
2007: Dostojevskis, Fjodors. Noziegums un sods. Rīga: Zvaigzne ABC.
2015: Dostojevskis, Fjodors. Noziegums un sods. Rīga: Zvaigzne ABC.

No vācu valodas
1908: Ludvigs, Oto. Jautrīte. Rīga: J. Brigaders.
1929–1930: Manns, Tomass. Budenbroki. (kopā ar Lizeti Skalbi, Zelmu Kroderi.) Rīga: Grāmatu Draugs.
1958: Manns, Tomass. Budenbroki. (kopā ar Lizeti Skalbi, Zelmu Kroderi.) Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība
1982: Manns, Tomass. Budenbroki. (kopā ar Lizeti Skalbi, Zelmu Kroderi.). Rīga: Zvaigzne.
2007: Manns, Tomass. Budenbroki. (kopā ar Lizeti Skalbi, Zelmu Kroderi.) Madrid, Spain: Mediasat Group.

No zviedru valodas
1926: Lagerlefa, Selma. Gēsta Berlings. Rīga: Leta.
1927: Lagerlefa, Selma. Kristus leģendas. Rīga: Valters un Rapa.
1936: Lagerlefa, Selma. Gēsta Berlings. Rīga: Valters un Rapa.

Kārļa Štrāla dzejas recepcija mūzikā

Dziesmas ar Kārļa Štrāla dzejas tekstiem komponējuši Jānis Cīrulis, Paula Līcīte, Alfrēds Kalniņš, Jānis Norvilis,Jānis Sieriņš, Jānis Zvaigzne.
Citātu galerija

Dzintara vārtos (1921)

"Štrālam ir sava pusreāla, pusromantiski mistiska pasaule, kurā viņš mīl nogremdēties un uzmeklēt savrupļaužu dvēseles, kuras vislabāk noraksturo viņa paša jau pirmā lielākā prozas darbā dotais apzīmējums "Dieviņa ļaudis". No šiem "Dieviņa ļaudīm" tālu viņš nav aizgājis arī šinī jaunākā grāmatā, kurā sakopoti visvairāk viņa "Dzelmes" pēclaikmeta ražojumi (skaitā astoņi stāsti un viens dramatisks fragments), kaut gan te ieskanas arī dažu plašāku problēmu stīgas ("Dzintara vārtos", "Ziemas pasaciņa", "Sāpju teika"). Tas labi saprotams, ja ievēro Štrāla patstāvīgo individualitāti, kura neļaujas svešiem iespaidiem. Neskatoties uz to, ka autors savus varoņus mēdz nostādīt vairāk vai mazāk reālos apstākļos un stāvokļos, Štrāla stāstu personāžam nav piemērojama ne psiholoģisku tipu, ne arī raksturu mēraukla, bet viņi uzskatāmi drīzāk kā psihopatoloģiskas fragmentāras parādības. Par viņiem gribas teikt nevis "redziet, tādi cilvēki ir pasaulē," bet gan "redziet, arī tādi var būt cilvēki". Zīmīgākais, ka pār daļu no viņiem nolaidusies it kā tautas pasaku vientiesīšu naivuma ēna. Kāda dominējoša tīksme, nojauta vai jūta pārņem visu viņu cilvēcīgo būti, kurai tie, zaudējuši katru skaidru esošā pārredzi un aptveri ap sevi, nevar neklausīt. Kā Poruka ideālisti negribēja redzēt un rēķināties ar citu, izņemot savus ideālus, tā šie Štrāla ļaudis nespēj dariī to. Ir kaut kas liktenīgs viņu klusajā sāpē. Tomēr tie nav gļēvi un pretīgi, un Štrāla veidojumā netop nesimpātiski."

Egle, Kārlis. Kārlis Štrāls. "Dzintara vārtos. Ritums, 1922, Nr. 4.


Kauja pie Glemu liepas (1922)

" [..] autors ar vielu apietas ne kā stingru formu, kontūru, līniju un vispārējās uzbūves veidotājs, bet kā impresionists: visa 33 oktavēs garā vēstule ir kara pulku gaitas, izvēršanās kaujas kārtībā, pašas kaujas, uzvaras un atpūtas impresioniski uztverti acumirkļi, pārtraukti un savienoti ar autora izjūtam un pārdomām. Šie momenti gan izvēlēti smalkjūtīgi un ar gaumi, bet [..] vienkārši, klasiski skaidri un stingri uzbūvētā kompozīcijā viņi neapvienojas. Tas vienkārt. Otrkārt, šajā vēstulē mēs varam novērot, ka tie spēcigie trokšņainie un apdullinoši skaļie notikumi, kādi ir modernās kaujās, pārlūst autora radošā dvēselē. [..] Un ja mēs vērīgi ielasāmies K. Štrāla oktāvēs, piemēram, 16., mēs redzam, ka ne kauju baigais, aizraujošais, nevaldāmais ritms un līdz ar to arī viņās ierauto cilvēka gara pacilātība, dvēseles neprātīgais lidojiens ir tas, kas atspoguļojas autora pantos, bet gan pati kara gājienu, dzīves un kauju ikdienība un tas klusais smeldzošais un dziļais reālisms, uz kuru norādīt man jau ir bijusi izdevība, aplūkojot K. Štrāla stāstošo prozu."

Dambergs, Valdemārs. Kārlis Štrāls. "Kauja pie Glemu liepas". Ritums, 1922, Nr. 7.

Romāns "Karš" (1922)

"Kārlis Štrāls savā grāmatā ir teicis daudz laba par apķērīgiem latvju kareivjiem, drošsirdigo Draudiņu, saprātīgo Urbeju, dzejiski izklaidēto Augustu Steģi un arī par savu dzimteni un par tās tautu vispār, bet tas nav šovinists. Autora darbs izpauž viscaur dziļu mīlestību uz zemākiem kareivjiem un nevainīgi cietušo tautu, bet savos vērtējumos tas nav ne demokrāts, ne sociālists, ne vispār politiķis. Tas atsedz arī krievu tautas, krievu virsnieku vājās puses, pasniedz vienā otrā vietā vācu kariķējumus, bet vienmēr un viscaur viņš prot ieturēt robežas, lai neuzbāztos lasītajam ar savu tiesājumu. Jūtīgais sensitīvais Kārlis Štrāls saka, ka viņš gribot ļaut runāt kuram pašam kā galvenam romāna varonim un tad, it kā apķerdamies par šādas objektivitātes neiespējamību, piemetina, ka tas rādīšot, kā karš atspoguļojies nedaudz cilvēku piedzīvojumos un likteņos, bet tas cilvēks, kura kara uztvērumu šai romānā atrodam ir pats Kārlis Štrāls alias Augusts Steģis. Tas ir dzejnieks-artists, tīrasiņu mākslinieks, cilvēks-individuālists, kas savā tuvākā apkārtnē redz un novēro visniecīgakos sīkumus, bet kam nav stipras gribas iedziļināties faktos un teorijās, bet kas ar jūsmīgu, reizēm dziļi intīmu izjūtu veikli iekļauj novērojumus, iespaidus un cilvēkus mistiskās, neizprotamās dzīvības un dzīves rāmjos. Šim artistam ir gaišas reālista acis un sakarīga protokolista prāts, bet šīs savas spējas tas izlieto tikai, lai rādītu, kur vien tas iespējams, ka vienmēr un visur notiek tas, kas nav gribēts, un, ja kas ir noticis, tad šis praktiskais prāts grib vilkt savu aprēķinātaja lomu, izmantojot stāvokli savā labā. Un, ja kas ir pareizs un notiek, tad tā ir intuitīva priekšnojauta, kas darbojas kaut kur dziļāk zem prāta un apziņas. [..]
Autora lēnais temperaments rada romānam pārmēroti plašu episku stilu. Darbība virzās uz priekšu lēnām, bet tais vietās, kur jādefinē savas nojautas un filosofiskā mistika, top pat par daudz smaga. Tur stils kļūst patētisks, un lasītājs jūtas apbērts ar runātajiem, īpatnējiem atkārtojumiem un sinonīmu krusu."

Krauja, Antons. Kārlis Štrāls. Karš. Ritums, 1922, Nr. 9.
SaiknesArnolds Būmanis (1931–1982) - Znots
Kristiāna Štrāle-Dreika (1978) - Radiniece
Nodarbesdzejnieks
tulkotājs
publicists
rakstnieks
redaktors
Dzimšanas laiks/vieta25.11.1880
Stukmaņi
Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads
Stukmaņu pagasta Bebrulejā

"Bebrulejā [..] pagājušā gadsimta pirmajā pusē daži bezzemnieki, starp tiem arī mans vectēvs, bija uzcēluši uz muižas zemes Daugavas krastā virkni mājiņu, par mazo zemes stūrīti atkalpodami muižai ik gadus zināmas klaušu dienas, bet sev iztiku pelnīdami kā plostnieki vai amatnieki. allaž žirgti un kustīgi. Arī mans tēvs vasaru brauca uz plsotiem, bet ziemu piekopa no sava neredzīgā tēva mantoto ādmiņa amatu."

Štrāls, Kārlis. Autobiogrāfija. Varavīksne 1980. Rīga: Liesma, 1980. 171.–172. lpp.
Dzīvesvieta1905
Alauksta 17, Rīga

Vairākus mēnešus dzīvo pie Kārļa Jēkabsona viņa dzīvoklī, toreizējā Augustīnes iela.


1906 – 1907
Avotu iela, Rīga
Avotu iela, Rīga
Apmetas pie brāļa gleznotāja Aleksandra Štrāla. Brāļu Štrālu dzīvoklis kļūst par vietu, kur pulcējas jaunie gleznotāji un literāti, te risinās diskusijas par politiku, literatūru, glezniecību, tiek pārrunāti jaunu žurnālu izdošanas plāni, apspriestas gleznas un stāsti, lasīti dzejoļi. Domubiedru vidū ir Jānis Akuraters, Eduards Cālītis, Antons Austriņš, Linards, Laicens, Jānis Vainovskis, Augusts Baltpurviņš, Kārlis Jēkabsons, Eduards Vulfs, Rūdolfs Blaumanis, gleznotājs Voldemārs Zeltiņš "Apollo" teātra aktieri Bērziņš un Guters, aktieris Viļums Vēveris, Biruta Skujeniece, komponists Jūlijs Sproģis.

1912 – 00.07.1914
Stukmaņi
Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads
Dzīvo tēva mājās un nododas jaunradei

1918 – 1920
Novopavlovka, Krasnodaras novads, Russia

Kubaņa, Pavlovkas staņica

1922
Strēlnieku iela 2, Rīga
Strēlnieku iela 2, Rīga, LV-1010

(Adrese nav precīza.)


"[..] liekas, viņš laimīgs ir tikai tad, kad var netraucēti strādāt, kā tas bijis kādreiz, dzīvojot Strēlnieku ielā. Tur [..] mitinājies arī vijolnieks Jūlijs Sproģis, kuram kādreiz naktīs iešāvusies fiksa ideja spēlēt uz vijoles un pie tam ķēķī, kur tas nošu grāmatu nolicis uz plītes vai atstutējis pret trumuli. Tad naktīs Štrāls rakstījis romāna "Karš" 1. daļu, un, klausoties vijoles dīvaini brīnišķās skaņās, darbs veicies viegli, sekmīgi. Tā romāna pirmā daļa ir dzidrāka, skanīgāka par otro, kuru Štrāls rakstījis dziļā vientulībā, nereti nenovēršamu ikdienas sīkumu traucēts."

(Ziemeļnieks, Jānis. Ciemos pie rakstnieka Kārļa Štrāla. Jaunākās Ziņas, 1928, 4. februāris.)


1923 – 1927
Kalnciema iela 2, Rīga

"Štrāls dzīvo tepat Rīgā, tikai ļoti klusi un pāri Daugavai, šai Aharontas upei, kurai otrā pusē dzībojošie rakstnieki nereti paliek noslēgti vientuļi: jūtīgi, kautri un splīna pilni. Tāds palicis arī šīsdienas jubilārs, jo kautrība, dvēselīgs smalkums un gruzdošas sāpes meklējamas viņa raksturā, ko padziļinājuši piedzīvojumi pasaules karā asiņainu cīņu frontēs un padziļinājis arī mūsu nožēlojamais karjerisms, sekla materiālisma pilnais laikmets."

Ziemeļnieks, Jānis. Ciemos pie rakstnieka Kārļa Štrāla. Jaunākās Ziņas, 1928, 4. februāris.


1930 – 1938 (Datums nav precīzs)
Lāčplēša iela 36 - 10, Rīga
Lāčplēša iela 36 - 10, Rīga, LV-1011

Kārļa Skalbes dzīvoklī īrē istabu.

"Viņa darba istaba Rīgā ir tepat manai blakus. Tur viņš dzīvo kā mūks savā cellē, reti kur iziet, un, kad es vēlā vakara stundā ieeju pie viņa parunāties, viņam blakus uz galda ir kaudze izpīpotu papirosu galu un priekšā – kaudze aprakstītu lapu."

Skalbe, Kārlis. Jaunākās Ziņas, 1930, Nr. 267.


1938 – 1970
Pļaviņas
Pļaviņas, Aizkraukles novads

"Skaldulejas"

Par mājas nosaukumu stāsta Kārļa Štrāla dzīvesbiedre Zelma Štrāla: "Senlaikos, 18. gadsimtā, Štrālu dzimtas priekštecis atnācis no zviedru zemes un sēļos ieprecējies. Bet pie senajiem skandināviem taču māksliniekus un sacerētājus sauc par skaldiem. Tāpēc Aleksandrs, Kārlis un Jānis izdomāja tās Skaldulejās."

Ķuzāne, Lūcija. Šodien Skaldulejās. Padomju Daugava, 1980, 27. novembris.

Izglītība1885 – 1886
Stukmaņi
Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads

Bebrulejas pirmmācības skola

"[..] par skolotāju darbojās mūsu tuvāko kaimiņu mājiņas īpašnieka māsa Minkevica Made, kam nebij pašai nekādas skolotājas izglītības, un mācīja tikai pirmskolas vecuma bērnus kaut cik lasīt un rēķināt."


1887 – 1889
Stukmaņu muiža
"Stukmaņu muiža", Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129

Stukmaņu muižas Sofijas skola


1889 – 1893
Kokneses pareizticīgo draudzes skola
Koknese
Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads

1909

Kā eksternis ieguvis skolotāja tiesības.

Darbavieta1894 – 1902
Pļaviņas
Pļaviņas, Aizkraukles novads
"Juču" mājās palīdzējis tēvam lauku darbos, bijis plostnieks, strādājis par Daugavas pārcēlāju.

1906 – 1907
Laikraksts "Plēsums" (1906–1907)
Rīga
Rīga
Redaktors izdevējs

1906 – 1907
Žurnāls "Dzelme"
Rīga
Rīga

Redaktors


00.08.1906 – 00.05.1907 (Datums nav precīzs)
Laikraksts "Latvija" (1906–1915)
Rīga
Rīga
Vietējo ziņu nodaļas vadītājs.
Štrāls atlasa ienākošo informāciju, organizē korepondentu tīklu, pats raksta par mākslas novitātēm, tiesu procesiem un ikdienas dzīves problēmām.

1911 – 1912
Rīgas latviešu izglītības biedrības pamatskola
Zolitūde
Rīga

Skolotājs


1911 – 1912
Rīgas latviešu izglītības biedrības pamatskola
Biķernieki
Biķernieki, Rīga
Skolotājs

1919
Novopavlovka, Krasnodaras novads, Russia

Latviešu kolonijā Upmalē mājskolotājs
Dalība organizācijās23.11.1940 – 13.06.1942
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010
Biedrs, izslēgts no savienības 1942. gada 13. jūnijā Latvijas Padomju rakstnieku savienības plēnumā Maskavā – "par dzimtenes un tautas nodevību, pārejot latviešu tautas un visas cilvēces lielākā ienaidnieka vācu fašisma kalpībā" (lēmums plēnuma protokolā).
Dienests1902 – 1905
Ostrava

Toreiz – Polija, Lomžas guberņa.
Dienējis 24. Simbirskas kājnieku pulka 8. rotā. Atvaļināts kā rezerves virsnieks praporščika pakāpē.

Vēstulē Rūdolfam Blaumanim 1903. gada 20. februārī Kārlis Šrāls raksta: "Gan maz ir zaldātu dzīvē dzejas! Kā radīta viņa, lai padarītu cilvēku par mašīnu. Viena diena līdzinās otrai kā ola olai, svabada laika maz [..]. Grūti ir arī panest cilvēka trūkumu, kas spētu dalīt manas jūtas, pazītu manus ideālus, kas pazītu cik necik mākslu, cienītu daiļumu." (Citēts pēc: Būmanis, Arnolds. Kārlis Štrāls: Dzīves gredzens, 1880–1970. Rīga: Liesma, 1981, 20. lpp.)


00.07.1914 – 1918
Rohatina, Ukraine

1914. gada 17. augustā piedalījās smagā kaujā Galīcijā Gnyla Lypa upītes krastos. Šajā kaujā pārdzīvotais ir pamatā pazīstamajai Kārļa Štrāla poēmai "Kauja pie Glemu Liepas Tūdaļ pēc kaujas Štrāls uzraksta sākotnējās 14 oktāvas, kuras nosūta brālim Aleksandram. Poēmas sākums tiek publicēts "Jaunākajās Ziņās, 1915. gada 29. martā (Nr. 86).

Ceļojums00.07.1916 – 00.08.1916
Pjatigorska
Pyatigorsk, Stavropol Krai, Russia
Lai atgūtos pēc ievainojuma, Kārlim Štrāla piešķir ceļazīmi uz sanatorijas tipa lazareti Pjatigorskā. No šejienes viņš apceļo Kaukāza ievērojamākās vietas, brauc pa Gruzijas kara ceļu, redz Melno jūru.
Miršanas laiks/vieta15.03.1970
Pļaviņas
Pļaviņas, Aizkraukles novads
ApglabātsPļaviņu Bāru kapi
Bārukalna iela 1, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
ApbalvojumiTriju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1928. gada 14. novembra lēmumu.
IV šķira
1928

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Zemes elpa".
Literatūra
1928

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-25 no 25.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Stukmaņi
(Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads)
25.11.1880Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Avotu iela, Rīga1906 - 1907DzīvesvietaIela
3Alauksta 17, Rīga1905DzīvesvietaĒka, māja
4Stukmaņi
(Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads)
1912 - 01.07.1914DzīvesvietaCiems
5Novopavlovka, Krasnodaras novads, Russia1918 - 1920DzīvesvietaCiems
6Kalnciema iela 2, Rīga1923 - 1927DzīvesvietaĒka, māja
7Strēlnieku iela 2, Rīga
(Strēlnieku iela 2, Rīga, LV-1010)
1922DzīvesvietaĒka, māja
8Lāčplēša iela 36 - 10, Rīga
(Lāčplēša iela 36 - 10, Rīga, LV-1011)
1930 - 1938DzīvesvietaDzīvoklis
9Pļaviņas
(Pļaviņas, Aizkraukles novads)
1938 - 1970DzīvesvietaPilsēta
10Pļaviņas
(Pļaviņas, Aizkraukles novads)
15.03.1970Miršanas laiks/vietaPilsēta
11Pļaviņu Bāru kapi
(Bārukalna iela 1, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120)
(Nav norādīts)ApglabātsKapsēta
12Stukmaņi
(Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads)
1885 - 1886IzglītībaCiems
13Stukmaņu muiža
("Stukmaņu muiža", Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129)
1887 - 1889IzglītībaMuiža
14Koknese
(Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads)
1889 - 1893IzglītībaCiems
15Pļaviņas
(Pļaviņas, Aizkraukles novads)
1894 - 1902DarbavietaPilsēta
16Rīga
(Rīga)
1906 - 1907DarbavietaPilsēta
17Rīga
(Rīga)
01.08.1906 - 01.05.1907DarbavietaPilsēta
18Rīga
(Rīga)
1906 - 1907DarbavietaPilsēta
19Zolitūde
(Rīga)
1911 - 1912DarbavietaPilsētas daļa
20Novopavlovka, Krasnodaras novads, Russia1919DarbavietaCiems
21Biķernieki
(Biķernieki, Rīga)
1911 - 1912DarbavietaPilsētas daļa
22Pjatigorska
(Pyatigorsk, Stavropol Krai, Russia)
01.07.1916 - 01.08.1916CeļojumsPilsēta
23Ostrava1902 - 1905DienestsPilsēta
24Rohatina, Ukraine01.07.1914 - 1918DienestsPilsēta
25Ģertrūdes iela 6, Rīga
(Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010)
23.11.1940 - 13.06.1942Dalība organizācijāsĒka, māja
Kārļa Štrāla (1880–1970) pazīstamākais romāns ir “Karš” (1. daļa – 1922, 2.daļa – 1926), daudzkārt izdots gan Latvijā, gan arī trimdā, un 2015. gada izdevumā, kas tapis par godu rakstnieka 135 gadu atcerei, līdz ar pirmajām divām daļām lasāmas arī trešās daļas lappuses, kas ir saglabājušās.

Kārlis Štrāls dzimis 1880. gada 25. novembrī Stukmaņu “Bebrulejās” Daugavas plostnieka un amatnieka ģimenē. Dažkārt agrīni bērnības notikumi atstāj nospiedumus dvēselē visam atlikušajam mūžam. Tā arī Kārlim Štrālam – bērnības traģēdiju izraisīja vesela cēloņsakarību virkne. Triju gadu vecumā, izmēģinot rīkoties ar sērkociņiem, zēns nodedzina māju, sadeg arī lopiem sagādātā barība. Tēvs gādā jaunu, bet, braucot mājās, muižas medības suņu izbiedēts, zirgs metas pāri grāvim. Tēvs krītot no vezuma, lauž kāju, kuru vēlāk gangrēnas dēļ nākas amputēt. Vēlāk autobiogrāfijā Kārlis Štrāls rakstīs: “Šo smago pārdzīvojumu nogulsnējumi bērna psihē ir neatvairāmi līdzdarbojušies manā turpmākā dzīves un sadzīves uztveres izveidošanā, un varbūt tie ir vainojami dažu manu darbu pārāk savdabīgā vielas izvēlē ar liktenības elementa piejaukumu, dažkārt arī par viena vai otra tēlojuma un stāsta neparasto un pat pārspīlēto noslēgumu.” (Štrāls, Kārlis. Autobiogrāfija. Varavīksne 1980. Rīga: Liesma, 1980. 172.–173. lpp.) Turklāt “tēvam nu bija laupīta katra iespēja dot man un brālim [gleznotājs Aleksandrs Štrāls] kaut cik sistemātisku izglītību, ko viņš tik ļoti būtu vēlējies.”

Izglītojies Štrāls ir piecus gadus – Stukmaņu muižas Sofijas skolā un Kokneses pareizticīgo draudzes skolā (1888–1893), pārējās zināšanas dzīves gaitā apguvis pašmācības ceļā. Pēc tam, no 1894. līdz 1902. gadam dzīvojis tēva mājās un palīdzējis tēvam lauku darbos, bijis plostnieks un strādājis par Daugavas pārcēlāju.

Štrāla vārds presē pirmoreiz lasāms 1902. gadā, kad “Pēterburgas Avīžu” literārajā pielikumā lasāms viņa dzejolis “Iešu turp…” un skice “Saites”. Taču patiesībā dzejojis jau krietni agrāk – ejot ganu gaitās, dziedādams sacerējis dzejolīšus, kā pats raksta, kurus laiku pa laikam uzmetis uz papīra. Pirmie skolotāji? Rakstnieks teic: “Mani vienīgie patiesie skolotāji šai laikā bija tikai dzeguze mežā, cīrulis gaisā un pa daļai arī kaimiņu puiši un meitas dzidros vasaras vakaros, kuri – Dievs to zin, kur savas dziesmas bij rāvuši! Reizēm, tāļu atskanēdamas, tās aizšūpoja dvēseli dziļā romantikā, reizām apņēma ar tiešās īstenības spēka pilnu un tuvu prieku.” (Štrāls, Kārlis. Pirmais posms manā rakstnieka dzīvē. Atziņas. 3. daļa. Cēsis, Rīga: O. Jēpes izdevniecība, 1924, 52. lpp.)

Taču par pavērsiena brīdi, “vienu dzejas baudas momentu”, “kad visu gara un jūtu pasauli pāršķeļ ar žilbinošu gaismas spožumu”, kļūst viena dzejoļa rinda “Un plīstot gāles klaidums skan” – “tiešām it kā kas pārplīsa, pielija starojošām straumēm un no acīm sāka lauzties asaras bezgalīgi līksmās straumēs” (Op. cit., 54. lpp.) Tas bija Jāņa Poruka dzejolis “Pie loga ziemas naktī”.

Par agrīnajiem jaunības gadiem Štrāls raksta: “Kultūras slāpju pilnajos jaunības gados es biju un paliku savā gara pasaule pa lielākai daļai pilnīgi viens, atskaitot grāmatas, kuras tomēr nācās lasīt bez izvēles un sistēmas.” (Op. cit., 56. lpp.) Taču atrodas cilvēks – Pļaviņu stikla fabrikas direktors, vācietis (ne vācbaltietis) –, kurš sarunām ar jaunieti ziedo savu laiku, lai runātu par mākslu, literatūru, pasaules kultūras parādībām un pat mācītu vācu un franču valodu, neprasot, kam Daugavas plostniekam tas varētu būt vajadzīgs. Un Štrāls visu mūžu jūtas viņam par to pateicīgs.

1902. gadā, kad sarakstītā jau radies krietni vairāk, Štrāls uzdrošinās savus darbus nosūtīt Rūdolfam Blaumanim, sākas draudzība, kas ilgst līdz Blaumaņa nāvei 1908. gadā un kurā prominentais rakstnieks nežēlo sirds siltumu un spēkus, lai sniegtu profesionālus padomus un arī veidotu Štrāla personību: “Es gribu, lai Jūs ienāktu mūs rakstniecībā pa goda, nevis blamiera vārtiem.” (1903. gada vēstule Kārlim Štrālam) Un tā tas arī notiek, bet līdz tam vēl jāpaiet vairākiem gadiem – šajos gados Štrāls dien cariskās Krievijas armijā (1902–1905) un, beidzis dienestu, apmetas Rīgā pie brāļa Aleksandra. Avotu ielas dzīvokli kļūst par aktīvu jauno rakstnieku un mākslinieku saieta vietu, te diskutē par mākslu un literatūru, politiskiem jautājumiem, spriež par jaunu preses izdevumu veidošanu. Domubiedru vidū ir Jānis Akuraters, Eduards Cālītis, Antons Austriņš, Linards, Laicens, Jānis Vainovskis, Augusts Baltpurviņš, Kārlis Jēkabsons, Eduards Vulfs, Rūdolfs Blaumanis, gleznotājs Voldemārs Zeltiņš "Apollo" teātra aktieri Bērziņš un Guters, aktieris Viļums Vēveris, Biruta Skujeniece, komponists Jūlijs Sproģis. Kārlis Štrāls piedalās modernistiskā žurnāla “Dzelme” dibināšanā un ir tā redaktors (1906–1907). Viņš ir starp tiem deviņiem rakstniekiem, kuri paraksta manifestu “Mūsu mākslas motīvi”, kas 1906. gadā publicēts žurnāla “Dzelme” 5. numurā. Manifests atzīst mākslas un mākslinieka suverēno dabu: mākslai nav jākalpo neviena – ne partijas, ne šķiras – interesēm, tā ir dziļi individuāla un atspoguļo mākslinieka autonomo redzējumu un pasaules izjūtu. Taču jāpiekrīt dzejniekam Kārlim Jēkabsonam, kurš raksta, ka Štrāls gan sapratis “Dzelmes” grupas dekadentisko ievirzi, bet pats estētiskajos uzskatos bijis vairāk sava ceļa gājējs – “pārāk tuvs dzīvei, svešāks mūsu obstruktajām idejām, bez kādu toreizējais dekadanss nebūtu ieguvis sava vēlākā apzīmējuma” (Brīvā Zeme, 1928, 6. februāris).

Sākoties Pirmajam pasaules karam, Kārlis Štrāls tiek iesaukts armijā un nokļūst Galīcijas frontē Karpatos, kur piedalās kaujās pie Gnila Lipas (Gnyla Lypa) upes. Te pārdzīvotais ir pamatā viņa poēmai “Kauja pie Glemu Liepas”, kuras pirmās 14 oktāvas viņš uzraksta tūlīt pēc kaujas. 1915. gadā Štrāls divreiz tiek ievainots – sadziedējis pirmo ievainojumu, viņš pēc četriem mēnešiem atgriežas frontē, gūst otru smagu ievainojumu un pēc tam ilgstoši ārstējas vairākās Maskavas slimnīcās, arī Pjatigorskas sanatorijas lazaretē, kas gan dod iespēju apceļot Kaukāzu. 1918. gadā demobilizēts no armijas, viņš aizbrauc uz Kubaņu, kur apmetušies viņa tuvinieki, un Latvijā atgriežas 1920. gadā.

20. gadsimta pirmā desmitgade Kārļa Štrāla radošajā biogrāfijā ir ražīga, top gan dzeja (krājums “Zirnekļa tīklā”, 1910, ar brāļa Aleksandra Štrāla zīmētu vāku), gan īsproza, roka tiek izmēģināta arī lugu rakstīšanā. Viņa stāstiem raksturīgs reālisms ar naturālistiskām detaļām un simbolistisku nosacītību (“Tvanā”, “Adrastea”), spēcīgs kaislību (“Dieviņa ļaudis”) un dzīves tiešamības tēlojums ar dziļi slēptu smeldzi (“Mājās”, 1903), psiholoģisms (“Palīgs palīgam”, 1906). Plaša ir stāstu grupa, kuru centrā zēni pusaudži, kas aug dzīves grūtības, ir apveltīti ar jūtīgu dvēseli, taču atšķirībā no Poruka zēniem ir vitālāki, gatavi cīnīties par savu mērķi (“Krēslā”, “Vai tu nāksi atpakaļ?”, “Andiņš”). Štrāla stāstu savdabību raksturojis rakstnieks Kārlis Zariņš: “[Štrāla reālismam] piemīt daudz maiguma, tēlojums tam stipri lirisks; Štrāls vairāk kā neviens cits prot apdvest vielu ar tīri latvisku sirsnību un jūsmu; labākās vietas tam atgādina tautas dziesmu, kuru viņš mīl izlietot pat virsrakstos. Pateicoties šai izmeklētais sirsnībai, Štrāla rakstības brīvība nevar atļauties sensācijas, lietot modernus vārdus un acīs krītošus paradoksus [..]. Štrāla varoņi gandrīz bez izņēmuma ideālisti.” (Latvijas Vēstnesis, 1923, 21. aprīlis)

Par spēcīgāko pārdzīvojumu Kārļa Štrāla dzīvē kļūst Pirmais pasaules karš, kas rod atspoguļojumu gan 20. gadu sākumā publicētajos stāstos, gan romānā “Karš”, gan jau minētajā oktāvās rakstītajā poēmā “Kauja pie Glemu Liepas” (grāmatā 1922). Poēmā tēlota maza kara epizode, un, būdams pat kaujas dalībnieks, dzejnieks spējis sniegt tās reālistisku, varbūt pat dokumentāli precīzu, skaudru, pārliecinošu un reizē poētisku tēlojumu. Tajā rodams gan rotas dislokācijas vietas raksturojums, gan atsevišķu karavīru portretējums, kas izceļ tos no kopējās masas, gan karavīru psiholoģiski mainīgais izjūtu atveidojums, gan ciešā nāves klātbūtnē saasinātais dzīvības instinkts. Poēmas asi liek apzināties triviālo patiesību par kara bezjēdzību.

Romāns “Karš” ir plaša apjoma darbs ar autobiogrāfisku raksturu – aiz galvenā varoņa Augusta Steģa nepārprotami stāv pats autors, arī romāna notikumi cieši sasaucas ar Štrāla paša pieredzēto, pārdzīvoto Galīcijas frontē un pārdomāto (sasauces ieraugāmas, ja lasām Štrāla vēstules un viņa piezīmes). Tas ir ne tik daudz romāns par karu, cik pretkara romāns (šajā ziņā autora patoss ir vienots ar poēmu “Kauja pie Glemu Liepas”, tāpēc tajā nav nekā patriotiska, bet skan dziļas cilvēcības alkas, kā rakstījis Arnolds Būmanis, Kārļa Štrāla daiļrades pētnieks: “Autora simpātijas nenosaka dienesta pakāpe vai tautība, bet raksturs, varoņa cilvēcības līmenis, tādas īpašības kā biedriskums, nesavtība, gara pasaules bagātība, arī jūtīgums, skaistā izpratne. [..] Īsts cilvēks nezaudē cilvēcību arī karā.” (Būmanis, Arnolds. Kārlis Štrāls. Rīga: Liesma, 1981, 136., 146. lpp.)

Kārlis Štrāls bija uzrakstījis arī romāna “Karš” 3. daļu, taču nacistiskās okupācijas laikā, nodots spiestuvē, manuskripts pazuda. Pēc kara rakstnieks sēdās pie rakstāmgalda, lai to atjaunotu, taču darbs kaut kā nevedās un nevedās. Pēc rakstnieka Jāņa Liepiņa paustā – un viņš atsaucas uz Štrāla paziņu, rakstnieci Vilmu Delli –, Štrāls esot teicis, ka romāna trešā daļa nav iespējama bez Neatkarības kara uzsvēršanas, taču viņš “nevēloties to interpretēt rakstniecības uzraugu pieprasītajā padomju garā” (Latvija Amerikā, 2007, 1. decembris). Tiesa, atsevišķi trešās daļas fragmenti bija saglabājušies, tie tad kopā ar pirmajām divām daļām publicēti romāna 2015. gada izdevumā.

30. gadu pašā sākumā Kārlis Štrāls uzceļ Pļaviņas savu māju “Skaldulejas”, kur sākumā dzīvo viņa dzīvesbiedre ar bērniem Ilzi, Daci, Jāni un Austru, pats rakstnieks uz turieni pārceļas tikai 30. gadu nogalē, kur arī nodzīvo visu atlikušo mūžu.

Pēc Otrā pasaules kara Kārlis Štrāls galvenokārt nododas tulkošanai, latviskojot krievu rakstnieku Saltikova-Ščedrina, Turgeņeva un Dostojevska darbus. Tie piepulcēja viņa iepriekšējiem tulkojumiem no vācu un franču valodas.

Kārļa Štrāla dzīve noslēdzās 1970. gada 15. martā, apbedīts Pļaviņās, Bāru kapos.

Laime

Kārlis Štrāls

Kas ir laime? – Kaut ko teikt,
Kas liek sirdij straujāk pukstēt?
Savu pretinieku veikt?
Varu gūt? Likt citiem šņukstēt?
Kas ir laime? Kaut ko tvert?
Kaut ko gaidīt? Kaut kam smaidīt?
Skatus debess zilgmē raidīt?
Burbuļotā strautā dzert?
Kur ir viņa, ja tās nav
Dzīves apvāršņos visplatos,
Ja pat sevī viņas nav,
Ja tās nav pat mīļos skatos?
Kur ir laime?… Skumji plūst
Mūžu atbilde no miglas:
Laimes kājas ir tik žiglas,
Ka tā nozūd, pirms to gūst.
Daugava, 1930, Nr. 1

Ieva Kalniņa, 25.11. 2020.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.