Kārlis Kārkliņš

lv
Ziņot redaktoram

Darbi: Darba autors (41); Tulkotājs (1); Redaktors (1); Komentāra autors (2); Recepcijas persona (9)

Attēli: Persona attēlā(1)

VārdsKārlis Kārkliņš
PseidonīmsVoldemārs
KopsavilkumsKārlis Kārkliņš (1888–1961) – literatūrzinātnieks, pedagogs. Viņa mazdēls Juris Kronbergs – dzejnieks un tulkotājs. Dzimis Kauguru pagasta "Iemetēju" mājās. Mācījies Kauguru un Jaunvāles pagastskolās un Trikātas draudzes skolā. Beidzis Valmieras skolotāju semināru (1910). Strādājis tirdzniecības skolā Valmierā (1911-1919), pēc tam skolās Rīgā. Beidzis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu (1926), studējis ģermāņu filoloģiju Bonnas universitātē (1928-1929). No 1930. gada sācis strādāt Latvijas Universitātē, sākotnēji par docētāju, privātdocentu; profesors no 1943. gada. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, kur strādājis Baltijas universitātē Pinnebergā un Fišbahas latviešu nometnes ģimnāzijā. No 1951. gada dzīvojis ASV.
Devis būtisku ieguldījumu Rūdolfa Blaumaņa, Friča Bārdas, kā arī Apsīšu Jēkaba, Viļa Plūdoņa, Annas Brigaderes, Kārļa Krūzas, Ata Kronvalda, Valda, Saulieša, Antona Austriņa daiļrades apguvē un izpratnē. Līdzās akadēmiskajam darbam lasījis lekcijas latviešu valodas metodikā un literatūras vēsturē dažādos skolotāju kursos. 20. gadsimta 20. un 30. gados sarakstījis daudzas latviešu valodas un literatūras mācību grāmatas pamatskolai.
Personiska informācijaMāte Anna Kārkliņš – laukstrādniece.

Trīs reizes precējies.
Pirmajā laulībā dzimusī vecākā meita Dzidra Kārkliņa (precējusies Kronberga) apprecējās ar mākslinieku un aktieri Rūdolfu Kronbergu. Kārļa Kārkliņa mazdēls Juris Kronbergs – dzejnieks un tulkotājs.
Otrā laulība ar skolotāju Mildu Pommeri.
Trešajai sievai, skolotājai un literatūrzinātniecei Mildai Gundegai Kārkliņai (dzimusi Vitrunga) veltīts trimdā tapušais Kārļa Kārkliņa dzejolis "Mīla".
Profesionālā darbība1910: pirmā publikācija – 1896. gadā 6. krievu ārstu kongresa sapulcē nolasītās krievu psihiatra, psihologa, neiropataloga Vladimira Behtereva runas "Apzinīgās darbības lokalizācija dzīvniekos un cilvēkā" tulkojums (publicēts ar pseidonīmu Voldemārs).
No 1912. gada žurnālā "Druva", laikrakstā "Tēvija" u. c. rakstījis par literatūras jautājumiem.

Kārlis Kārkliņš devis būtisku ieguldījumu Rūdolfa Blaumaņa, Friča Bārdas, kā arī Apsīšu Jēkaba, Viļa Plūdoņa, Annas Brigaderes, Kārļa Krūzas, Ata Kronvalda, Valda, Saulieša, Antona Austriņa daiļrades apguvē un izpratnē.
20. gadsimta 20. un 30. gados sarakstījis daudzas latviešu valodas un literatūras mācību grāmatas pamatskolai.
Sarakstījis grāmatas "Rakstniecības teorija" (1921, 1928 {5}), "Latviešu literatūra" (1932, 1939 {5}), "Fricis Bārda" (1935, kopā ar Kārli Kraujiņu), "Kronvaldu Atis dzīvē un darbā" (1936, kopā ar Alfrēdu Gobu), valodas mācības grāmatu pamatskolai "Vārds" (1.-6. klasei, 1926-1930), "Latviešu tautas dziesmu problēmas", "Tīri toniskais pantmērs latviešu dzejā" (abas 1948), skolu vajadzībām "Latviešu literatūras vēsture" (1-4, 1946-1947), "Cittautu literatūra" (1-3, 1948-1949).

Līdzās akadēmiskajam darbam lasījis lekcijas latviešu valodas metodikā un literatūras vēsturē dažādos skolotāju kursos. Piedalījies Izglītības ministrijas vidusskolas grāmatu vērtēšanas komisijā.
Publikācijās un metodiskajos rakstos pievērsies literatūras teorijas jautājumiem, īpaši daiļdarba satura un formas vienotībai, daudzveidīgām metodiskām idejām dažādu literatūras veidu un žanru apguvē, kā arī dzejas apguves jautājumiem, atziņām par dzejas specifiku un dzejas mācīšanas īpatnībām pamatskolā un vidusskolā.

1940. gada 6. februārī ieguvis doktora grādu, aizstāvot disertāciju par tematu "Rūdolfa Blaumaņa darbu ārējā forma".
Citātu galerija"Manās krūtīs vienmēr mita dziļas slāpes pēc zinātnes. Zinātni esmu mīlējis un nodevies tai ar visu sirdi. Tā bijusi mana mīļākā, kam esmu ziedojis savu mūžu. Zinātne ir spēks, kas vairāk saista, jo vairāk tam nododas. Zinātne tāpat aizrauj kā filozofija, māksla, reliģija."

Kārkliņš, Kārlis. Mana dzīve. Ērmanis, Pēteris (virsredaktors). Trimdas rakstnieki. Autobiogrāfiju krājums. 1. sējums. Viļa Štāla apgāds, 1947, 158. lpp.

"Kārlis Kārkliņš ir viens no nedaudzajiem mūsu literatūrzinātniekiem, kas nav rakstnieki. Labi pazīdams cittautu, īpaši vācu un krievu literatūru, kā arī literatūrzinātniekus, no kuriem viņš īpaši Valceļa, Ermatingera, Muller-Freienfelsa un formālistu skolas sasniegumus iekļāvis savas metodes pamatā, viņš prot gan dziļi iespiesties atsevišķa rakstnieka darbu ideju, motīvu un formas elementos, gan apvienot tos laikmetu un literāro virzienu attīstības gleznās. Viņa raksti par Apsīšu Jēkabu, Fr. Bārdu, bet jo sevišķi Blaumani, kura darbu apceri Kārkliņš bija izvēlējies arī savai disertācijai, pieder pie labākā, kas par šiem rakstniekiem atrodams. Tāpat dziļas vagas neiestrādātā laukā ir viņa pārskati par romantismu un reālismu latviešu literatūrā [..]. Bez tam viņš rakstījis par Valdi, Saulieti, Plūdoni, Austriņu, K. Krūzu, Brigaderi, objektīvi interpretēdams dažādus rakstniekus.
Kārlis Kārkliņš daudz pūļu un intereses veltījis arī paidagoģijai, gan arī šeit palikdams tuvu literatūrai. Ģimnāzijā viņš daudzus gadus māca latviešu valodu. Viņa sastādītās un savā laikā diezgan plaši lietotās māc. grāmatas ir rakstniecības teorija un lasāmā grāmata. Skolotāju sanāksmēs un kursos viņš lasījis lekcijas par literatūru un literatūras metodiku. Daudz no viņa mācās arī jaunā literatūras zinātnieku paaudze universitātē, jo Kārkliņš, pieiedams ir dzīves, ir zinātnes uzdevumiem ar sirsnību un nopietnību, tā risina arī literatūras problēmas. Prazdams iejusties dzejas darba daiļumā, viņš tomēr nekad savu zinātnisko pētījumu nepadara beletristisku, nekad neizlīdzas ar poētiskiem, bet neskaidriem apzīmējumiem, kaut taisni literatūras pētnieki šai ziņā bieži grēko. Kārlī Kārkliņā ar analītisku domātāju laimīgi apvienota gaiša un silta personība."

Ancītis, Krišjānis. Kārlis Kārkliņš. Tēvija, Nr. 4, 1942. gada 6. janvārī, 8. lpp.
SaiknesJuris Kronbergs (1946–2020) - Mazdēls
Nodarbesskolotājs
literatūrzinātnieks
pedagogs
Dzimšanas laiks/vieta09.05.1888
Iemetēji
Iemetēji, Kauguru pagasts, Valmieras novads
Dzīvesvieta1920
Rīga
Rīga
1920. gadā Kārlis Kārkliņš kopā ar ģimeni pārceļas uz Rīgu.

1951
Amerikas Savienotās Valstis
United States
No 1951. gada dzīvojis ASV.
Izglītība
Kauguru pagastskola
Kauguri
Kauguri, Kauguru pagasts, Valmieras novads


Jaunvāles pagastskola
Jaunvāle
Jaunvāle, Brenguļu pagasts, Valmieras novads


Trikātas draudzes skola
Trikāta
Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads

1906 – 1910
Valmieras skolotāju seminārs
Leona Paegles iela 40, Valmiera
Leona Paegles iela 40, Valmiera

1911
1911. gadā ieguvis mājskolotāja tiesības krievu valodā.

1920 – 1926
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāte
Rīga
Rīga

Beidzis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu.


1928 – 1929
Bonnas Universitāte
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany
Studējis ģermāņu filoloģiju.
Darbavieta
Latvijas Republikas Izglītības ministrija
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010

Strādājis Izglītības ministrijas vidusskolas grāmatu vērtēšanas komisijā.Kārļa Skalbes ģimnāzija
Fišbaha
Fischbach bei Nürnberg, Bavaria, Germany
Strādājis Fišbahas latviešu nometnes ģimnāzijā.


Valmieras sieviešu ģimnāzija
Rīgas iela 42, Valmiera
Rīgas iela 42, Valmiera, LV-4201

Strādājis par skolotāju.Bijis Valmieras apriņķa tautskolu inspektors.

1911 – 1918
Valmieras tirdzniecības skola
Valmiera
Valmiera

Skolotājs


1919 – 1920
Valmieras pilsētas komercskola
Valmiera
Valmiera

Valmieras tirdzniecības skolai pārveidojoties par Valmieras pilsētas komercskolu, Kārlis Kārkliņš kļūst par tās direktoru. Šeit turpina strādāt arī par latviešu valodas skolotāju.


1920 – 1940 (Datums nav precīzs)
Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010

No 1920. gada līdz pat 1940. gadam strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju Rīgas pilsētas 3. vidusskolā (vēlāk ģimnāzijā).


1923 – 1930 (Datums nav precīzs)
Rīgas Skolotāju institūts
Talsu iela 7A, Rīga
Talsu iela 7A, Rīga, LV-1002

1923. gadā sācis strādāt par latviešu valodas metodijas skolotāju. Sākot darbu Latvijas Universitātē, 1930. gadā Kārlis Kārkliņš pametis darbu Rīgas Skolotāju institūtā.


1924
Rīgas pilsētas 2. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010
1924. gadā sācis strādāt par skolotāju arī Rīgas pilsētas 2. vidusskolā.

1929 – 1943
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

1930: ievēlēts par lektoru;

1932: ievēlēts par privātdocentu.

Sākot ar 1932./1933. mācību gada pavasara semestri lasījis latviešu jaunākās literatūras kursu "Sabiedriskās individuālās diferencēšanās laikmets (1893–1919)".

Otrā pasaules kara gados kļuvis par docentu latviešu valodas metodikā.

1943: ievēlēts par profesoru latviešu literatūras vēsturē.


1947 – 1949 (Datums nav precīzs)
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421

Latviešu literatūras vēstures profesors Baltijas universitātē Pinnebergā.

Dalība organizācijās1917
Valmieras apriņķa skolotāju biedrība
Valmiera
Valmiera
Kārlis Kārkliņš ievēlēts biedrības valdē, pārstāvējis skolotājus bezzemnieku saeimā Valmierā 1917. gadā no 16. līdz 18. aprīlim.
Emigrē1944
Vācija
Germany
1944. gadā emigrējis uz Vāciju.
Miršanas laiks/vieta17.12.1961
Ņujorka
New York, USA
Citos avotos – Vašingtonā.

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-22 no 22.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Iemetēji
(Iemetēji, Kauguru pagasts, Valmieras novads)
09.05.1888Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1951DzīvesvietaValsts
3Rīga
(Rīga)
1920DzīvesvietaPilsēta
4Ņujorka
(New York, USA)
17.12.1961Miršanas laiks/vietaPilsēta
5Vācija
(Germany)
1944EmigrēValsts
6Kauguri
(Kauguri, Kauguru pagasts, Valmieras novads)
(Nav norādīts)IzglītībaCiems
7Jaunvāle
(Jaunvāle, Brenguļu pagasts, Valmieras novads)
(Nav norādīts)IzglītībaCiems
8Trikāta
(Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads)
(Nav norādīts)IzglītībaCiems
9Rīga
(Rīga)
1920 - 1926IzglītībaPilsēta
10Leona Paegles iela 40, Valmiera1906 - 1910IzglītībaĒka, māja
11Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
1928 - 1929IzglītībaPilsēta
12Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1929 - 1943DarbavietaĒka, māja
13Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010)
(Nav norādīts)DarbavietaĒka, māja
14Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1947 - 1949DarbavietaPilsēta
15Fišbaha
(Fischbach bei Nürnberg, Bavaria, Germany)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsētas daļa
16Valmiera
(Valmiera)
1911 - 1918DarbavietaPilsēta
17Valmiera
(Valmiera)
1919 - 1920DarbavietaPilsēta
18Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010)
1920 - 1940DarbavietaĒka, māja
19Rīgas iela 42, Valmiera
(Rīgas iela 42, Valmiera, LV-4201)
(Nav norādīts)DarbavietaĒka, māja
20Talsu iela 7A, Rīga
(Talsu iela 7A, Rīga, LV-1002)
1923 - 1930DarbavietaĒka, māja
21Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
1924DarbavietaĒka, māja
22Valmiera
(Valmiera)
1917Dalība organizācijāsPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.