Ģirts Salnais

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (2)

Darbi: Darba autors (31); Recepcijas persona (47)

Attēli: Persona attēlā(7)

VārdsĢirts Salnais
PseidonīmsFarandola
KopsavilkumsĢirts Salnais (1906–1974) – rakstnieks. Dzimis diplomāta Voldemāra Salnā ģimenē. Beidzis Rīgas komercskolu, studējis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē. 1944. gada rudenī ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kopš 1951. gada dzīvoja ASV. Literārās publikācijas kopš 1932. gada. Sarakstījis vairākas lugas "Maksājiet lūdzu!..", "Sievas burvība", "Vai runājat angliski?" (visas 1932), "Gubernatora sekretārs" (1933), "Meitene ar raksturu" (teātrī 1942), "Felicitas diplomdarbs" ("Tilts", 1964, 66/67), kas iestudētas teātros. Prozai pievērsies, dzīvodams trimdā Vācijā un ASV. Romānos "Okers" (1948) un "Uguns avoti" (1955) atspoguļotas Latvijas Republikas rūpnieku un inteliģences aprindas, romānā "Skrandas vējā" (1952) tēloti latviešu bēgļi Sudetijā Otrā pasaules kara izskaņā, romānā "Sīpols un orhideja" (1965) atklāta trimdinieku dzīve ASV mazpilsētas vidē. Stāstu krājumā "Nolādētais līcis" (1946) un garajā stāstā "Vīri" (1953) tēlotas nacionālo partizānu cīņas Lubānas pagastā 1919. gada pavasarī, stāstā "Atvars" (1954) skarti notikumi 1945. gada sākumā Kurzemē. Svešumā tapis arī stāsts "Taifūns" (1948) un stāstu krājums "Sirds gūstekņi" (1968).
Personiska informācijaDzimis Rīgā, bet Rīgā, bet bērnību pavadījis Lubānas pagasta Lakstienes Pauru mājās.
Dzimis Latvijas darba un ārlietu ministra un sūtņa Skandināvijas valstīs Voldemāra Salnā (1886–1948) un žurnālistes Mildas (dzimusi Kļaviņa; 1886–1970) Salnās ģimenē. Vecāki 1907. gadā par revolucionāru darbību izsūtīti uz Sibīriju, vēlāk aizbēguši uz ASV. Audzis pie mātes vecākiem Lubānas pagastā, no 20. gs. 20. gadu sākuma pēc vecāku atgriešanās Latvijā dzīvoja Rīgā.

1932: 23. janvārī salaulājies ar Liliju Emīliju Birons-Birants (1907–1994).

1944: devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
No 1951: februāra dzīvoja ASV, dzīvoja Deitona un sākumlaikā strādāja par parka sētnieku un pārvaldnieku, vēlāk strādāja par ķīmiķi.
Profesionālā darbība

Literārā darbība

1927: publicēja pirmo lugu "Gubernatora sekretārs", kuru izrāda Strādnieku teātris un dažus gadus vēlāk savā repertuārā uzņēma arī Jelgavas teātris. Pirmajai lugai sekoja trīs viencēlienu komēdijas, šai laikā publicēti arī stāsti "Slāpes" un "Katastrofa gaisā".

1932
: ar Farandolas vārdu izdotās lugas – komēdija "Maksājiet lūdzu!", zaldātu humors vienā cēlienā "Sievas burvība" un ģimenes drāma "Vai runājat angliski" ir pirmās publikācijas.
Citas lugas
1933: drāma 3 cēlienos "Cīņa spēle" (vēlāk 1940: Jelgavas teātra iestudējumā ar nosaukumu "Gubernatora sekretārs").
1942: "Meitene ar raksturu" (teātrī).
1964: "Felicitas diplomdarbs" (publicēta "Tilts", 66/67).

1932: pirmās īsprozas publikācijas.
1932: žurnāla "Sporta Pasaule" 20.–23. numurā publicēta novele "Favorīts".
1934: publicēta ziņa, ka sakrājies lielāks krājums vēl neiespiestu noveļu, kas tiks izdotas atsevišķā grāmatā.
Bēgļu gados Vācijā Vircburgā darbojies laikraksta "Latviešu Dzīve" (1945) redakcijā kopā ar Henriju Mooru un Teodoru Zeltiņu.
1945: darbojās arī Vircburgas latviešu bēgļu nometnes laikrakstā "Vēstis".

1934: darbojās laikraksta "Latviešu Balss" redakcijā.

20. gs. 30. gadu sākumā raksta arī apceres par jaunumiem latviešu teātrī.
Tulkojis vairākus Kurts-Māleres romānus latviešu valodā.

Prozai pievērsies vēlāk, tēlodams personas un notikumus plašā episkā izvērsumā.
Prozas darbi
1943: romāns "Okers" (Rīga: A. Gulbis, atkārtoti trimdā 1948).
1946: stāstu krājums "Nolādētais līcis".
1948: stāsts "Taifūns".
1952: romāns "Skrandas vējā".
1953: garais stāsts "Vīri".
1954: stāsts "Atvars".
1955: romāns "Uguns avoti"; fragments no romāna ar nosaukumu "Elefants" publicēts 1946. gadā latviešu bēgļu laikrakstā "Jaunās Ziņas".
1965: romāns "Sīpols un orhideja".
1968: stāstu krājums "Sirds gūstekņi".

Piedalījies 1929. gadā Rīgā dibinātā "Mūsu teātris" izrādēs, darbojies arī kā režisors provinces amatieru kopu iestudējumos.
Bēgļu gados Vācijā piedalījās Vircburgas Latviešu teātra izrādēs; teātrī kā režisore darbojās sieva Lilija Salnā.

1945
: septembrī laikrakstā "Bavārijas Latviešu vēstnesis" rodama ziņa, ka Ģirts Salnais sarakstījis 3 cēlienu drāmu "Ērglēns" par 1919. gada brīvības cīņām un iesācis romānu "Kāpnes", kura temats ir latviešu ierēdņu dzīve Ķeguma spēkstacijas celšanas laikā.
Citātu galerija"Salnais labi orientējas tiklab pilsētas, kā lauku vidē. Laukos, Lubānas apkārtnē, viņš pavadījis bērnību, šķirts no vecākiem, kas. cara valdības vajāti, ilgus gadus sabijuši Sibīrijā. Kas Salnajā ņemts pārsvaru: teātra cilvēks, kurš nevien vada, bet ari dedzīgi spēlē veidodams izcilas lomas (Brempeli), vai rakstnieks ar savām īpatajām dotībām?"
Kadilis, Jānis. Ģirta Salnā 40 gadi. Tēvzeme: Latvian Newspaper, Nr.75 (04.10.1946)

Par romānu "Okers" (1943, Rīga: A. Gulbis)

"Romāna temats ir inženiera Žorža Raita jaunizgudrojums krāsvielu rūpniecībā, kam nevien liela praktiska nozīme, bet kam jāstiprina arī latviešu saimnieciskā neatkarība. Tātad jau ar temata izvēli Ģirts Salnais parādījis atzīstamu oriģinalitāti, pieskardamies zinātnes, rūpniecības vai tautsaimniecības novadiem, kas līdz šim literatūrā izmantoti visai maz. [..] Neapšaubāmi Ģirts Salnais ir veikls kombinātors, un dažubrīd gribētos runāt jau par virtuozitāti, kādas nav daudziem pazīstamiem romānu rakstniekiem. Tāpēc jau būtu grēks, ja šādas spējas izlietātu tikai lektīras producēšanai. Viss Ģirta Salnā romāna veidojums līdzinās komplicētam pulksteņa mehānismam. Atsevišķi notikumi un situācijas ar lielu precizitāti un loģisku vajadzību ieķeras viens otrā kā sīki, bet nepieciešami zobratiņi. [..] Ģirts Salnais, piemēram, jūtami abstrahē sava romāna sižetu no laika un telpas. Kad īsteni risinās šā romāna darbība? Parlamentārās vai autoritārās iekārtas laikā? Abos gadījumos visos notikumos daudz lielāka nozīme bija piešķirama valsts varai resp. atsevišķiem politiķiem. Romāna temats to nepieciešami prasa, bet tagad autors šai ziņā ir stipri atturīgs. Tāpat – varbūt tas sīkums – nedaudzajās romāna tēlojuma vietās Salnais maz tiecas nostādīt savus varoņus un darbību gada laiku fonā. Runājot par telpu, ir gan skaidrs, ka mūsu priekšā Rīga, bet it kā stilizētā veidā, bez konkrētām ielām, vietām v. tml. Un tikpat, cik pamatīgi Ģirts Salnais zīmē Jāzepa Vedēja vai konsula Klēra dzīvokli, tik atturīgs, pat skops, viņš ir tad, kad lasītājs vēlētos redzēt kādu pieticīgāku iedzīvi. Tāpat jāpasmīn, ja Klēra kundzes koncerta aprakstā konkrēti minēta tikai Solveigas dziesma. Romāna galvenie varoņi gan savā ārienē, gan rīcībā rādīti visai uzskatāmi. – Liecība par autora raksturošanas spējām!"
Rudzītis, Jānis. Ģirta Salnā Okers. Latvju Mēnešraksts, Nr.1 (01.01.1944)

Par stāstu krājumu "Nolādētais līcis" (1946, Mercfelda: Leona Rumaka apgāds)

".. gribētos atzīmēt rakstnieka atzīstamo māku risināt fabulu. Salnā stāstos darbība spriega, loģiski pamatota un mērķtiecīga. Situācijas rada nepieciešamība, kas izriet no personu raksturiem. Iespējams, ka rakstniekam te lieli noderējušas zināšanas par teātri, jo savā laikā Salnais pats gatavojies kļūt aktieris."
B. K. Jauni izdevumi. Latviešu Ziņas: Latvian News, Nr.11 (08.02.1947)

Par stāstu "Taifūns" (Eslingena, 1948)

"Stāsta darbība risināta Harbinā 1917.–18. g.; tas veltīts – tēva piemiņai; "Taifunā" notēlota latviešu patriota-emigranta Edgara Rieksta sejā var saskatīt dažus nelaiķa Voldemāra Salnā vaibstus. [..] Rakstniecību dažreiz var salīdzināt ar orķestri, kur katrs spēlē savu instrumentu. Tādā gadījumā Ģirtu Salno tiktos pielīdzināt trompetistam, kurš orķestrī skaļi izsauc ideju. Salnajam stiprākā puse ir laikmetiskas idejas uztvērums, jo viņa domāšana ir ļoti, ļoti deduktīva. Tā tiecas aptvert svarīgu politisku, saimniecisku vai citādu problēmu kompleksu, kādēļ pamatojas, varētu sacīt, filozofiskā publicistikā. Kad Ģirts Salnais savu dedukciju atradis, viņš ar lielu un cēlu patosu to demonstrē, parasti izlietodams avantūras romāna vai stāsta fabulējumu. Arī te viņam ir sekmes, viņa darbu fabula nekad nav smādējama, dažkārt veikla, allaž mērķtiecīga. Un tas ir tas, kā latviešu rakstniekiem bieži trūkst. Bet Salnajam ir arī krietni mīnusi, kam saknes turpat. Viņa personāži ir shematiski, par maz individualizēti: aizrāvies ar idejas lielumu, viņš piemirst cilvēku, tas viņam ir tikai kājnieks šaha spēlē. [..] "Taifūnu" var izlasīt ar interesi. Abi notēlotie latvieši — antikvārs Grosmanis un emigrants Rieksts individualizēti, kamēr japāņi un krievi ir palikuši šablonā. [..] Laikmets un vieta Mandžūrija stāstā attēlojas pārliecinoši."
Grīns, Jānis. Ģ. Salnā stāsts "Taifūns". Latvju Ziņas, Nr.1 (05.01.1949)

Par garo stāstu "Vīri" (Stokholma: Daugava. 1953)

"Vīru darbība, norisinās 1919. gada pavasarī komunistu okupācijas laikā Lubānas ezera zemienē. Visu apkārtni terorizē Vecgulbenes tribunāls, un arī tai pagastā, kas rādīts grāmatas notikumos, ir savi jaunās varas kalpi. Bet turpat no kaimiņu pagasta ir cēlies Kalpaks, kas Kurzemē pulcina Latvijas brīvības cīnītājus, un viņa sabiedrotie šai novadā ir zaļie partizāni. Viela ir pietiekami spriega, daudzplākšņaina un ieguvusi arī jau krietnu vēstures perspektīvu, pie tam nezaudējot tagadnes aktuālitāti, lai no tā izveidotu lielu darbu. Ģirts Salnais ir pirmais, kas šā novada 1919. gada notikumiem pieskāries plašākā darbā, bet vēsturiskie notikumi grāmatai dod tikai fonu. Centrā likti cilvēku personīgie pārdzīvojumi, parādot laikmeta pārmaiņu dažādo atbalsi raksturos. Tādā kārtā grāmata ir vēstures notikumu projekcija cilvēku likteņos. Kaut gan tituls ir Vīri, notikumi centrējas ap sievieti — Vīleru Elzu, kuras vīrs Valdis pazudis karā un tiek turēts par kritušu. [..] Darba labākā daļa ir ļoti spriegs notikumu risinājums, kas pretstatā Salnā romāniem, ir konspektīvs, aprauts, vietām tikai iezīmēts, atstājot lasītājam pašam domās risināt tālākās konsekvences. Šais dramatiskajos notikumos spilgti izcelti cilvēki ar kara un revolūcijas uguņu atplaiksnīšanos viņu dvēselēs."
Andrups, Jānis. Vēstures projekcija cilvēku likteņos. Ceļa Zīmes, Nr.19 (01.05.1954)

Par stāstu "Atvars" (Stokholma: Daugava, 1954)

".. rādīta divu latviešu karavīru aizmugures operācija otrā pasaules karā. Atvara darbība iesākas uz latviešu zemes, vispirms rādot kādas Latviešu leģiona vienības došanos cauri Rīgai, tad viņu novietojumu Daugavmalā, tālāk jaunās pozīcijās Kurzemē, tad divu leģionāru dezertēšanu no savas vienības un pieteikšanos vācu organizētā aizmugures sabotieru grupā."
Šterns, I. Atvars. Austrālijas Latvietis, Nr.254 (25.09.1954)

Par romānu "Uguns avoti" (Stokholma: Daugava, 1955)

"Ģirts Salnais uzrakstījis maratonromānu ar 714 lappusēm, tēlodams nelielā izgriezumā Rīgas inteliģenci trīsdesmitajos gados, kad apvērsumu vilnis bija jau pārskrējis lielai daļai Eiropas un brieda arī mūsu zemē. Rakstnieks savu vielu ierobežojis ar individuāliem likteņiem, rādīdams vēsturiskos notikumus tikai kā rūsas blāzmojumu pamalē. Viela nav pārāk plaši tverta, tā nav arī pārkrauta ar blakus materiālu, un ja romāns ir iznācis apmēros tik monumentāls, tad tāpēc, ka rakstniekam tīk ar īstu aistēta labpatiku kavēties pie katras situācijas un dialoga, izveidojot to plastiski, pilnīgi un sīki, un tai pat laikā nenomaldoties detaļās. Viss šis Ģirta Salnā romāns sastāv gandrīz tikai no darbības risinājuma un dialogiem vai monologiem. Pavisam retas ir autora replikas un vides tēlojumi. Nemitīgā kustība darbos un vārdos sagriež romāna norisi saspriegtā atsperē un saista katrā lappusē lasītāja interesi. Ģirta Salnā spēks ir parādīt cilvēkus darbībā un pārdzīvojumos, pie tam cilvēkus šī vārda pilnā nozīmē, bez sevišķi gribēta retuša uz baltuma vai melnuma pusi."
Andrups, Jānis. Romāns ar dinamiku. Ceļa Zīmes, Nr.29 (01.01.1956)
SaiknesMilda Salnā (1886–1970) - Māte
Nodarbesrakstnieks
ķīmiķis
Dzimšanas laiks/vieta28.07.1906
Rīga
Rīga
DzīvesvietaSkolas iela 13, Rīga
Skolas iela 13, Rīga, LV-1010

Dzīvoja 20. gs. 30. gados, dzīvoja 8. dzīvoklī.


1945 – 1949
Vircburga
Würzburg, Bavaria, Germany
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.

1951
Deitona
Dayton, Montgomery County, Ohio, United States
Dzīvoja kopš 1951. gada.
IzglītībaLatvju dramatiskie kursi
Rīga
Rīga

Rīga
Rīga

Beidzis komercskolu.


1920 – 1924
Rīgas pilsētas 4. vidusskola
Gaiziņa iela 3, Rīga
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

1925 – 1935
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: tieslietas.

DarbavietaLatvijas Republikas Finansu ministrija
Rīga
Rīga
Dalība organizācijāsStudentu biedrība "Zemgalija"
Dienests00.02.1930 – 00.05.1931
Latvijas armija
Obligātais dienests 7. Siguldas kājnieku pulkā.
Miršanas laiks/vieta17.04.1974
Sentluisa
St. Louis, Missouri, United States

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-10 no 10.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
28.07.1906Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Skolas iela 13, Rīga
(Skolas iela 13, Rīga, LV-1010)
(Nav norādīts)DzīvesvietaIela
3Vircburga
(Würzburg, Bavaria, Germany)
1945 - 1949DzīvesvietaPilsēta
4Deitona
(Dayton, Montgomery County, Ohio, United States)
1951DzīvesvietaPilsēta
5Sentluisa
(St. Louis, Missouri, United States)
17.04.1974Miršanas laiks/vietaPilsēta
6Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
7Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
8Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1925 - 1935IzglītībaĒka, māja
9Gaiziņa iela 3, Rīga
(Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050)
1920 - 1924IzglītībaĒka, māja
10Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
Rakstnieks Ģirts Salnais (1906–1974) dzimis Rīgā Latvijas darba un ārlietu ministra un sūtņa Skandināvijas valstīs Voldemāra Salnā (1886–1948) un žurnālistes Mildas (dzimusi Kļaviņa; 1886–1970) Salnās ģimenē. Bērnību Ģirts Salnais pavadījis Lubānas pagasta Lakstienes “Pauru” mājās pie mātes vecākiem, jo vecāki 1907. gadā par revolucionāru darbību izsūtīti uz Sibīriju, vēlāk aizbēga uz ASV.

“Manas bērnības izpriecas – ganu un siena piekošanas darbu gaitas cieši saistījās ar mūsu klānos tālu izmētātiem pļavu gabaliem un ganībām t. s. Aizpurvēs, kas atradās pretējā virzienā – pāra kilometru no mājām pie Meirānu pag. robežas,” atminas Ģirts Salnais “Pašportretos”.

20. gs. 20. gadu sākuma, kad vecāki atgriezās Latvijā, dzīvoja Rīgā. Dēls Ģirts Salnais tolaik jau bija 14 gadu vecs, beidzis pamatskolu. Vecāki bija sabiedrībā labi pazīstami, šodien teiktu – publiskas personas.

“Šī sabiedriskā un Salno ģimenes iekšējās dzīves atmosfēra, blakus varbūtējām iedzimtām īpašībām, bijusi pamats mana rakstura veidošanā, rakstura, kurā netrūkst ne ļaunu, ne labdabīgu pazīmju, bet kas – gan bieži grīļodamies – tomēr kaut kā noturējies trauslajās laba un ļauna robežās. [..]

Ja mani kas vispār dzīves tecējumā nešķīsti kaitinājis un aizskāris, tas bija studenta dienās, kad mani kāds apzīmēja par “memmes” jeb “ministra dēliņu”, jebšu man trūcis jebkādu iespēju tikt tik laimīgā lomā. Kā mazu “trimdinieku”, kas 2 gadi vecs palicis bez vecākiem, neapšaubāmi mūsu ģimenes locekļi mani mīlēja, kaut šī vārda jēga atklājās tikai viņu darbos, nekad nelietojot šo svēto vārdu, kas sen jau tā novazāts, ka būtu izgudrojams kāds cits.

Ģirts Salnais mācījies Lakstienas pagasta skolā, beidzis Rīgas pilsētas 4. vidusskolu, Rīgas komercskolu, studējis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē. Pēc studijām strādājis Latvijas Republikas Finanšu ministrijā, pamazām iemēģinot roku arī rakstīšanā.

1944. gada rudenī ar ģimeni, sievu – aktrisi un režisori Liliju Salno (1907–1994) devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kopš 1951. gada februāra Ģirts Salnais dzīvoja ASV, Deitona un sākumlaikā strādāja par parka sētnieku un pārvaldnieku, vēlāk strādāja par ķīmiķi.

1927. gadā publicēta pirmā Ģirta Salnā luga “Gubernatora sekretārs”, kuru izrāda Strādnieku teātris un dažus gadus vēlāk savā repertuārā uzņēma arī Jelgavas teātris. Pirmajai lugai sekoja trīs viencēlienu komēdijas, šai laikā publicēti arī stāsti “Slāpes” un “Katastrofa gaisā”.

Ģirts Salnais turpināja ar lugu rakstniecību – “Maksājiet lūdzu!..”, “Sievas burvība”, “Vai runājat angliski?” (visas 1932), “Gubernatora sekretārs” (1933), “Meitene ar raksturu” (teātrī 1942), “Felicitas diplomdarbs” (“Tilts”, 1964, 66/67), kas iestudētas teātros gan Latvijā, gan bēgļu posmā Vācijā un vēlāk citviet pasaulē, kur darbojās latviešu teātra kopas.

1932. gadā žurnāla “Sporta Pasaule” 20.–23. numurā publicēta Ģirta Salnā novele “Favorīts”, savukārt 1934. gadā rodama ziņa, ka jaunajam autoram ir sakrājies lielāks krājums vēl neiespiestu noveļu, kas tiks izdotas atsevišķā grāmatā. Tomēr šādam faktam nav izdevies gūt apstiprinājumu, kā arī nav zināms, kur palicis un vai maz ir bijis sakārtots šāds noveļu krājums.

20. gs. 30. gadu sākumā Ģirts Salnais raksta arī apceres par jaunumiem latviešu teātrī. Tāpat viņš piedalījies 1929. gadā Rīgā dibinātā “Mūsu teātris” izrādēs, darbojies arī kā režisors provinces amatieru kopu iestudējumos. Bēgļu gados Vācijā piedalījās Vircburgas Latviešu teātra izrādēs; teātrī kā režisore darbojās Ģirta Salnā sieva Lilija Salnā. Jāpiebilst, ka latviešu bēgļu nometnē Vircburgā tolaik bija rosīga latviešu sabiedriskā un kultūras dzīve, kuras veidošanā un uzturēšanā rosīgi iesaistījās arī Ģirts Salnais. To atminas arī rakstnieks Teodors Zeltiņš, kurš arī bēgļu laikus aizvadījis Vircburgas latviešu nometnē –

“Kā toreiz Vircburgā. Pilni izstaigā to ceļu smaguma, sēdējām uz zaļajām gultu segām, apnikuši un negribīgi. Tu mūsu vidū ieslīdēji kā parādība no citas pasaules, taisnu muguru, augsti paceltu galvu un izdalīji visiem smaidus kā bagātnieks, kam šādas mantas diezgan. Bet, ciešāk ieskatoties, redzējām, ka arī uz savām kurpēm biezajā putekļu kārtā Tu būtu varējis ierakstīt: “Es esmu piekusis.”

Tu tomēr neļāvi piekust ne sev, ne citiem. Kā tecēt aprimušus ūdeņus Tu visus sakustināji ar jauniem nodomiem un ierosmēm, lai, drupās dzīvodami, mēs paši pamazām nekļūtu par drupām. (Mums tādu likteni kāds no pasaules varenajiem pareģoja.) Pussagruvušās ēkas pagrabā iekārtojām nometnes laikrakstiņa redakciju. No sava tēva un mātes Tu biji jau mācījies un zināji, ka katra trimdinieka pienākums ir būt par brīvā vārda paudēju, apklusinātās tautas balsi. Un Tavos ievadrakstos tādus citi mēs nepratām uzrakstīt, vārdi sprakstēt sprakstēja, tāpat kā Tavās runās.

Tad ķēries klāt pie agrāko kazarmu manēžas, un sajūsmināti trakuļi tur iebūvēja skatuvi, lielu un kārtīgu skatuvi. Tā tapa Vircburgas latviešu teātris, kur Tava uzticīgā mūža līdzgaitniece Lilija iestudēja gan klasiķus, gan nekur vēl neizrādītus darbus “Vilku Rīgā”, Valdemāra Kārkliņa “Sarkanvīnu” un Tavu “Meiteni ar raksturu”. Pats Tu atkal kļuvi par aktieri un esi palicis prātā ar dažu lieliski nospēlētu lomu. Piemēram, Anšlava Eglīša Brempeli. Un Tavā teātrī bez citiem jauniem talantiem skatuves mākslās vingrinājās arī Gunārs Grieze, nu jau pazīstams lugu autors. [..]

Tālākie ceļi pāri lielajiem ūdeņiem aizveda mani uz Pensilvēniju pie aitām, vistām un suņiem, Tu kļuvi parka pārzinis Ohaio pavalsts pilsētiņā Deitonā. Un tā kā teātra Tev tur nebija, rīkoji parkā brīvdabas rakstnieku cēlienus. Deitonā radās Tavi lielākie romāni “Uguns avoti” un “Sīpols un orchideja”, ar spēcīgu dinamismu piesātināti, kaislību apsēstiem raksturiem drāmatisku situāciju samezglojumu. Un Tavi pozitīvie varoņi Tev padevās spilgtāki nekā citiem rakstītājiem, tos Tu veidoji, cieši turēdamies pie pārliecības, ka “mākslai jāuzšķiļ tik spēcīgas dzirkstis, kas aizdedzina sirdis, atverot tās kādas augstākas kvalitātes atbildībai, kurā slēpjas kāre pēc labā, daiļā un cēlā”.” / Laiks, Nr.34 (27.04.1974) /

Atzīmējot Ģirta Salnā 40. dzimšanas dienu, Jānis Kadilis izdevis retorisku jautājumu –

“Salnais labi orientējas tiklab pilsētas, kā lauku vidē. Laukos, Lubānas apkārtnē, viņš pavadījis bērnību, šķirts no vecākiem, kas. cara valdības vajāti, ilgus gadus sabijuši Sibīrijā. Kas Salnajā ņems pārsvaru: teātra cilvēks, kurš nevien vada, bet arī dedzīgi spēlē veidodams izcilas lomas (Brempeli), vai rakstnieks ar savām īpatajām dotībām?” Proti, tobrīd vēl nerazdams atbildi, kāds būs Ģirta Salnā turpmākais radošais ceļš – rakstniecībā vai aktiermākslā.

Prozas rakstniecībai Ģirts Salnais regulārāk pievērsies, dzīvodams trimdā Vācijā un ASV. Romānos “Okers” (1948) un “Uguns avoti” (1955) atspoguļotas Latvijas Republikas rūpnieku un inteliģences aprindas, romānā “Skrandas vējā” (1952) tēloti latviešu bēgļi Sudetijā Otrā pasaules kara izskaņā, romānā “Sīpols un orhideja” (1965) atklāta trimdinieku dzīve ASV mazpilsētas vidē.

Stāstu krājumā “Nolādētais līcis” (1946) un garajā stāstā “Vīri” (1953) tēlotas nacionālo partizānu cīņas Lubānas pagastā 1919. gada pavasarī, stāstā “Atvars” (1954) skarti notikumi 1945. gada sākumā Kurzemē. Svešumā tapis arī stāsts “Taifūns” (1948) un stāstu krājums “Sirds gūstekņi” (1968).

Par savu ikdienu un rakstīšanu svešumā Ģirts Salnais rakstniekam Knutam Lesiņam stāstījis:

“Allaž esmu centies nodrošināt savu eksistenci, neiekalkulējot tajā iespēju nopelnīt iztiku ar literāru darbu. No žurnālistikas gan esmu pārticis kādus 6 gadus, bet tad arī tie bijuši tikai publicistiski darbi un dienas feļetoni. Amerikā, pirmos 7 gadus, kalpojot Imkai, maizes darbs kaulus nelauza, biju kungs par laika sadali, un tā arī Sinklērparkā varēju uzrakstīt 3 romānus un dažus stāstus. Tad iestājās krīze Imkas valdībā un pēkšņi – īstenībā – abi ar sievu atradāmies nožēlojamāko bezdarbnieku stāvoklī. Kā atlaistiem labdarības organizācijas strādniekiem mums nepienācās pat bezdarbnieku pabalsts; kā bezpavalstniekiem pilsētas iestādes liedza jebkuru darbu. Amerikāņu darba dzīve un ieražas – man bija svešas, pat praktiskās dzīves valoda ļoti trūcīga, bet nu, apkopjot parku, man tomēr bija radusies nojēga, kas ir “caretaker”. Dabūju vietu lielā dzīvokļu īres uzņēmumā, kā viens no “Maintenance” vīriem, bet, allaž gribēdams rādīt “excellent job”, kā mans melnādainais kollēga teica, “I beat myself", un, tīrīdams kādas 160 kāpnes (paklājotas), es podziņu” savas kājas tā, ka pēc 9 mēn. vairs atlika tikai gaidīt, kuru dienu tās atteiksies vispār kustēties. Pēkšņi kā deus ex machina – kāds no latviešiem –

“Monsanto” zinātnieks piezvanīja, ka viņš tikko esot iegalvojis mani par laboratorijas tehniķi “polimēru fizisko īpašību pārbaudes” laboratorijas vadītājam. Nobijos ne pa jokam, un teicu, ka nekā vairs neatceros ne no fizikas, ne ķīmijas, ne matēmatikas. “Viņi to zina, bet viņi zina arī, ka jums ir ziemeļeiropieša izglītība, kas viegli papildināma. Kad sauc, ejiet tikai uz interviju.” Sauca, un gāju. Mani ieveda laboratorijā,” un tā sākās Ģirta Salnā ķīmiķa darbs. Bet līdzās ikdienas darba gaitām viņš piedalījās literāros sarīkojumos un turpināja rakstīt, lieldarbi turpinājumos pirmpublikācijas pieredzēja lielākā latviešu trimdas laikraksta “Laiks” lappusēs.

1974. gada 17. aprīlī pāragri noslēdzās Ģirta Salnā mūžs. Viņa vienaudži latviešu literatūrā – Valdemārs Kārkliņš tolaik jau bija aizsaulē, bet trimdas lielais romānists Anšlavs Eglītis turpināja rakstīt.

“No Lubānas romantiskajiem klāniem, cauri Vācijas sabumbotām pilsētām līdz tehnoloģijas elku apsēstām prērijām noiets garš gabals. Būtu jāpriecājas, ja vismaz pa ceļam būtu padarīts kaut kas labs,” tā reiz, rezumējot savu dzīves gājumu, atzinis Ģirts Salnais.

Informāciju sagatavoja Inguna Daukste-Silasproģe

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.