Erna Ķikure

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (23); Mākslinieks (2); Līdzautors (1); Recepcijas persona (29)

Attēli: Persona attēlā(5)

VārdsErna Ķikure
Papildu vārdiErna Dzelme
Dzimtais vārdsErna Bērziņa
KopsavilkumsErna Ķikure (1906–2003), rakstniece. Beigusi Latvijas Mākslas Akadēmijas Grafikas nodaļu un Rīgas Tautas konservatorijā apguvusi klavierspēli. Strādājusi par zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāju. Ar rakstniecību sākusi nodarboties emigrācijā, Austrālijā. Septiņu īsprozas grāmatu un divu dzejas krājumu autore. Par prozas krājumiem, kuros ierakstītas impresionistiskas bērnības atmiņas, dzimtās mājas – Ļaudonas "Ķikuri", ļaudis un sadzīve ("Kā plūsti, Aiviekste?" (1989); "Ceļa akmeņu raksts" (1990); "Uz tilta" (1990)) saņēmusi Jāņa Jaunsudrabiņa balvu prozā.

Personiska informācijaDzimusi saimnieka ģimenē.
Tēvs – Jānis Bērziņš (1873–1919) skolotājs, vēlāk Ļaudonas pagasta vecākais. Tēvu nošauj lielinieki 1919. gada martā.
Māte – Alvīne Bērziņa (1885–1947).
Agrās skolas gaitas aizstāj mājmācība, tēvs māca rakstīt un rēķināt. Kad tēvu iesauc karā, mācās kaimiņos pie profesora Nikoloja Maltas māsas Veronikas un sievas Agnēzes. Pie Veronikas sākusi mācīties arī klavierspēli.
Madonas vidusskolā uzrādījusi zīmēšanas spējas, tādēļ skolotājs un gleznotājs Jānis Plase iedrošinājis un sagatavojis mācībām Rīgā.
1924: beigusi Biržu vidusskolu (vēlāk pārdēvēta par Madonas ģimnāziju).
1932: beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, Riharda Zariņa vadīto grafikas klasi. Ar ofortā veidotām ainavām piedalījusies Kultūras fonda rīkotajās izstādēs.
1939: vairākus mēnešus papildinājusies Beļģijā.
1941. gada 10 aprīlis: laulības ar Jāni Dzelmi.
1941. gada 14. jūnijs: māsu Austru Lāci ar trim maziem bērniem izsūta uz Sibīriju, Krasnojarskas apgabalu.
1942: piedzimst meita Inese.

1944: kopā ar vīru, meitu Inesi un māti Alvīni pametusi "Ķikurus" un devusies bēgļu gaitās uz Vāciju.
1946: piedzimst meita Dzidra.
1949: emigrējusi uz Austrāliju.
1958: pieņēmusi Austrālijas pilsonību.
1983: pārcēlusies uz dzīvi pie meitas Ineses Kanādā.
1988: meita Inese sāk izdot Ernas Ķikures grāmatas mazos metienos.
Profesionālā darbība1954: pirmā pubikācija – stāsts "Baltās bikses" laikrakstā "Austrālijas Latvietis" (27.12).

Stāstu krājumi

"Mūsu kaimiņš" (1962)
"Kā plūsti, Aiviekste?" (1989)
"Uz tilta" (1990)
"Ceļa akmeņu raksts" (1990)
"Tu prasi patiesu stāstu..." (1991)
"Būs skaista diena" (1993)
"Mājas un ceļi" (1996, izlase)

Dzejoļu krājumi

"Dienas un gadi" (1985)
"Artava" (1988)

Citi

"Ķikures un Sarmas vēstules" (1980)
"Ķikures un Sarmas vēstules (1958–1962)" (1991)


Citātu galerija

Par Ernas Ķikures dzeju

"Ķikures dzejām piemīt kāds pirmatnējs spēks, vitālitāte, stiprums, stingrums. Bieži vien ir tāda sajūta, ka dzeja ir piesātināta līdz galējībai, pat tur, kur tā ir delikāta. Tā ir sajūta, spēcīga un lieliska, kas mūs pārņem, kad apzināmies, ka "mēs esam". Viņas dzejā atrodam nemitīgu jūtu pašanalīzi, darbošanos ap sevi, reģistrējot tos momentus, kur mēs it kā esam pacelti, vai arī tos, kur esam izmisuma pašos dziļumos, šis izmisums var Ķikures dzejā sasniegt tādu pašu intensitāti kā dzejnieka Hopkinsa "briesmīgajos sonetos". Tālāk vairs nav kur iet. (..) Ķikures jūtas valda pār stilu: kur notēlota jūtu vidusgamma, tur tas plūst mierīgs, pagaros teikumos. Kur notēlotas jūtu galējības, tur stils saraustīts, uztraukts. Vēl vairāk: mums šķiet, ka viņas dzejā varam novērot pašu jūtu rašanās procesu, jūtu pārmaiņas, it kā nenozīmīgus, bet no dziļumiem nākušus vārdus. Dzejniece reģistrē vairākas jūtas vienā laikā, it kā mēģinātu uztvert kāda momenta visumu: kaut kas līdzīgs "apziņas plūsmas" tehnikai, bet tikai dzejā. Varbūt tāpēc viņas valoda ir pirmatnēji svaiga, ne nogludināta. Tā ir valoda, kas prasa dabīgu prozas ritmu, izteiksmīgo pauzi, asus stakāto vai arī garus crescendo, asas teikumu beigas. Ne vārds te svarīgs, bet viss teikums. Un teikums pirms un pēc. (..) Apkārtne Ķikures darbos spēlē nozīmīgu lomu. Ne velti viņa, Erna Dzelme, ir mūsu Mākslas Akadēmijas grafiķe, un viņas stāstos tik bieži saduras latviskais ar austrālisko. Bet blakus šīm tendencēm, viņas dzejoļos it bieži parādās vientulības motīvs. Dzejniece it kā dzīvo vietās, kas tai nepieder. Viņa ir svešiniece tur, kur tā atrodas. Nebūtu brīnums. Par spīti ceļojumiem pa Somiju, dzīvi un studijām Antverpenē, Briselē, Minhenē, Prāgā, Parīzē un Berlīnē, dzejnieces īstās mājas ir dzimtā puse."

Kārlis Freimanis. Dzejniece Erna Ķikure. Tilts, nr. 42–43, 1.11.1961.

Par Ernas Ķikures prozu

"Viņas akcenti nav uz vēstījumu, reālistiski trāpīgu un izvērstu personāžu atveidi (kaut arī tos viņa, piemēram, bērnības un jaunības atmiņu tēlojumos rada kolorītus), bet gan uz kādas šķietami ikdienišķas situācijas psiholoģisku izpēti, to parādot plašākās un dziļākās kopsakarībās kā kādu līdz tam neapjaustu eksistenciālu patiesību, kas atklājas kāda lūzuma vai krīzes, vai pat nejaušības iespaidā. Kā kāda epifāniska atklāsme, kas piepeši liek izjust realitāti padziļināti, bez ikdienišķības racionalitātes. Viņas akcenti ir atturīgi, viegli impresionistisku un vienlaikus simboliski vispārinātu cilvēku iekšpasaules sasaisti ar lielajām, taču bieži vien neievērotajām patiesībām. Mani personiski saista Ķikures lieliskā spēja redzēt un izjust savus tēlojuma objektus un situācijas viegli dūmakainā izgaismojumā, nianšu smalkumā, pieskārienu poētikā un detaļu pacelšanā pāri tikai realitātes plaknei, kad daudzkārt vairāk par tiešo tekstu pasaka zemteksts un aizteksts, kurā dažkārt viešama arī atturīga, paskumja ironija un rezignācija."

Viesturs Vecgrāvis. Mazzināmā impresioniste. Domuzīme, Nr. 2, 2018, 19. lpp.
SaiknesDzidra Mičele (Mitchell) - Meita
Inese Birstiņa - Meita
Nodarbesskolotāja
māksliniece
rakstniece
Dzimšanas laiks/vieta04.10.1906
Ķikuri
Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Dzīvesvieta1906–1924
Ķikuri
Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads

1924–1932
Rīga
Rīga

1932–1940
Ilūkste
Ilūkste, Ilūkstes novads

1941–1944
Ķikuri
Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads

1949–1951
Greta
Greta, New South Wales, Australia

1952
Vaionga
Wyong, New South Wales, Australia

1952. gadā Dzelmes nopērk īpašumu laukos, kādus 100 km no Sidnejas. Līdz tuvākajai pilsētiņai Vaiongai ar skolu, pastu un veikaliem ir 8 kilometri. Lauku saimniecība izrādās nabadzīga, māja puspabeigta, tīrumi pašiem jāierīko.


1961
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

1970
Vollonona
Wollongong, New South Wales, Australia

1973–1984
Ceļo starp abām meitām: dzīvo pusi vai visu gadu pie meitas Dzidras Austrālijā vai pie meitas Ineses Kanādā.

1984
Benfa
Banff, Alberta, Canada

Pārceļas uz patstāvīgu dzīvi pie meitas Ineses.


1985–1989
Monreāla
Montreal, Quebec, Canada

1989–2003
Kalgari
Calgary, Alberta, Canada
IzglītībaRīgas Tautas konservatorija
Rīga
Rīga

Mācījusies klavierspēli.


1924
Madonas ģimnāzija
Madona
Madona, Madonas novads

1932
Latvijas Mākslas akadēmija
Rīga
Rīga

Beigusi Riharda Zariņa vadīto grafikas klasi ar ofortu "Daugava".


1939
Antverpene
Antwerp, Antwerp Province, Belgium
Papildinājusies Beļģijas Karaliskajā mākslas akadēmijā.
Darbavieta1932–1940
Valsts Ilūkstes ģimnāzija
Ilūkste
Ilūkste, Ilūkstes novads

Zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāja


1940–1941
Ļaudonas 6-klašu pamatskola

1940–1941
Sāvienas pamatskola
Sāviena
Sāviena, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

1949–1951
Greta
Greta, New South Wales, Australia

Grētas imigrantu nometnē strādā noliktavā pie drēbju izdalīšanas, slimnīcā kā palīdze, pasniedz nometnes bērniem klavierstundas.

Emigrē1944
Felbaha
Fellbach, Baden-Württemberg, Germany

1949
Batersta
Bathurst, New South Wales, Australia

1949
Greta
Greta, New South Wales, Australia
Ceļojums1929
Parīze
Paris, France

Ar akadēmijas draudzenes radinieka preču kuģi rodas negaidīta iespēja nokļūt Parīzē. Tur veidotās skices paver ceļu uz diplomdarbu Mākslas Akadēmijā.


1939
Somija
Finland

00.03.1939–00.05.1939
Beļģija
Belgium

Trīs mēnešus pavada Beļģijā, strādājot grafikā. Briseles Karaliskās mākslas akadēmijā brīvu mācīšanos – telpas un profesorus – varēja dabūt tie, kas kaut kur jau bija beiguši kādu mākslas akadēmiju.


00.06.1939
Parīze
Paris, France

1969
Parīze
Paris, France

Kopā ar meitu Inesi Birstiņu un viņas vīru Laimoni Birstiņu apceļo Dienvideiropu: Vāciju, Austriju, Itāliju, Spāniju, Franciju, arī Parīzi.


1969
Vācija
Germany

1969
Austrija
Austria

1969
Itālija
Italy

1969
Spānija
Spain

1969
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Apciemo Jēkabu Lāci, Ernas māsas Austras vīru, kurš, pēc ģimenes izvešanas uz Sibīriju, nonācis Kanādā.

1972
Anglija
England, United Kingdom
Ciemos pie jaunākās meitas Dzidras.
Miršanas laiks/vieta01.01.2003
Kalgari
Calgary, Alberta, Canada
Apglabāts00.10.2005
Ļaudonas kapi
"Ļaudonas kapu kapliča", Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862

Pārapbedīta

ApbalvojumiJāņa Jaunsudrabiņa balva
Balva piešķirta par grāmatām "Kā plūsti, Aiviekste?", "Uz tilta" un "Ceļa akmeņu raksts".
1991

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-35 no 35.
#VietaDatumsVeidsVietas tips
  
1Ķikuri
(Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads)
04.10.1906Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Vaionga
(Wyong, New South Wales, Australia)
1952DzīvesvietaPilsēta
3Benfa
(Banff, Alberta, Canada)
1984DzīvesvietaPilsēta
4Kalgari
(Calgary, Alberta, Canada)
1989 - 2003DzīvesvietaPilsēta
5Greta
(Greta, New South Wales, Australia)
1949 - 1951DzīvesvietaPilsēta
6Ķikuri
(Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads)
1941 - 1944DzīvesvietaCiems
7Ķikuri
(Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads)
1906 - 1924DzīvesvietaCiems
8Rīga
(Rīga)
1924 - 1932DzīvesvietaPilsēta
9Ilūkste
(Ilūkste, Ilūkstes novads)
1932 - 1940DzīvesvietaPilsēta
10Vollonona
(Wollongong, New South Wales, Australia)
1970DzīvesvietaPilsēta
11Monreāla
(Montreal, Quebec, Canada)
1985 - 1989DzīvesvietaPilsēta
12Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1961DzīvesvietaPilsēta
13Kalgari
(Calgary, Alberta, Canada)
01.01.2003Miršanas laiks/vietaPilsēta
14Felbaha
(Fellbach, Baden-Württemberg, Germany)
1944EmigrēPilsēta
15Batersta
(Bathurst, New South Wales, Australia)
1949EmigrēPilsēta
16Greta
(Greta, New South Wales, Australia)
1949EmigrēPilsēta
17Ļaudonas kapi
("Ļaudonas kapu kapliča", Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862)
01.10.2005ApglabātsKapsēta
18Madona
(Madona, Madonas novads)
1924IzglītībaPilsēta
19Rīga
(Rīga)
1932IzglītībaPilsēta
20Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
21Antverpene
(Antwerp, Antwerp Province, Belgium)
1939IzglītībaPilsēta
22Ilūkste
(Ilūkste, Ilūkstes novads)
1932 - 1940DarbavietaPilsēta
23Greta
(Greta, New South Wales, Australia)
1949 - 1951DarbavietaPilsēta
24Sāviena
(Sāviena, Ļaudonas pagasts, Madonas novads)
1940 - 1941DarbavietaCiems
25Parīze
(Paris, France)
1929CeļojumsPilsēta
26Beļģija
(Belgium)
01.03.1939 - 01.05.1939CeļojumsValsts
27Parīze
(Paris, France)
01.06.1939CeļojumsPilsēta
28Somija
(Finland)
1939CeļojumsValsts
29Parīze
(Paris, France)
1969CeļojumsPilsēta
30Vācija
(Germany)
1969CeļojumsValsts
31Austrija
(Austria)
1969CeļojumsValsts
32Itālija
(Italy)
1969CeļojumsValsts
33Spānija
(Spain)
1969CeļojumsValsts
34Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1969CeļojumsPilsēta
35Anglija
(England, United Kingdom)
1972CeļojumsValsts

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.