Arnolds Apse

lv
Ziņot redaktoram

Darbi: Darba autors (120); Recepcijas persona (35)

Attēli: Persona attēlā(3)

VārdsArnolds Apse
KopsavilkumsArnolds Apse (1914-1983) - rakstnieks. Dzimis Iecavā, izglītību ieguvis Jelgavā, studējis Latvijas Universitātē Tautsaimniecības un tieslietu zinātņu fakultātē, darbojies arī žurnālistikā. Rakstniecībā debija 1931. gadā. 1940. gada vasarā tipogrāfijā iznīcināts dzejoļu krājums "Dieva zeme" metiens (saglabājušies daži eksemplāri) un romāna "Kugrēni" manuskripts. Otrā pasaules kara laikā kā karavīrs nonāca Vācija, pieredzēja gūstu. Kopš 1948. gada dzīvoja Francijā. Trīs romānu un divu dzejas krājumu autors, atklājot pieredzēto, pārdzīvoto un arī zaudētā smeldzi. Romānā "Gandrīz ģenerālis" (1982) dokumentēta rakstnieka bērnības gadu garīgā biogrāfija.
Personiska informācijaDzimis zemnieka ģimenē. Bērnību kopā ar māti pavadījis karā cietušā Zemgalē. Pēc tēva atgriešanās no vācu gūsta ģimene atsāk apsaimniekot kara laikā atmatā palikušās dzimtas mājas.
Profesionālā darbībaPamatskolas vecumā radušos darbu - īpaši vasaras brīvlaikā ragaiņus ganot - pirmā lasītāja un vērtētāja ir nākamā literāta māte, bet dzimtas māju kaimiņos ir Edvarda Virzas Billītes. Mēģinājumi nepaliek noslēpums un izpelnās mūsu dzejas lielmeistara atzinību, īpaši prozā. Virzas sieva dzejniece Elza Stērste, turpretim, par pārākiem atzinusi dzejoļus. Vēlākie gadi un darbi tikai apliecina šo Arnolda Apses talanta plašumu.

Literārā darbība

1931: pirmā publikācija - dzejolis "Mātei" laikrakstā "Bauskas Vēstnesis" 1. maijā.
1940. gada vasarā tipogrāfijā iznīcināts dzejoļu krājums "Dieva zeme" metiens (saglabājušies daži eksmplāri) un romāna "Kugrēni" manuskripts.
Sarakstījis drāmu "Kungrēni". Lauksaimniecības kamera piešķīra par to atzinības rakstu, un lugu izrādīta Garozē.

Literārie darbi

Pirmā dzejoļu grāmata "Dieva zeme" un vēsturiskais romāns par Kugrēnu dzimtu paliek spiestuvē, kad 1940. gadā sākas padomju okupācija.
Pēc nāves atstatajos manuskriptos palika sakopots prāvs dzejoļu krājums, "Klosterkalns" otrā daļa, "Kugrēni", gandrīz pabeigts romāns "Zeme, kur cīruļi nedzied", periodikā iespiestais romāns par pēdējo Zemgales bajāru un Klosterkalna tulkojums franču valodā.

1964: romāns "Klosterkalns" (1998, 1.-2. daļa).
1966: dzejas krājums "Saules puķes".
1982: romāns "Gandrīz ģenerālis".
1983: romāns "Lepnā Zemgales bajāru cilts".
1990: dzejas izlase "Manas saknes ir Latvijas zemē".

Darbība žurnālistikā

Laikraksta "Zemgales Balss" līdzstrādnieks.
Literārā žurnāla "Tāle" līdzstrādnieks.
Laikraksta "Brīvā Zeme" līdzstrādnieks.
Gūsta laikā Cēdelgheimā izdevumu "Ceļa Malā" un "Rīta Ziņas" atbildīgais redaktors.
Laikraksta "Latvija Amerikā" līdzstrādnieks.

Sabiedriskā darbība

1950-1960: Francijas latviešu biedrības dibinātājs un vadītājs.
Citātu galerija

Par Arnolda Apses paaudzes piederību

"Arnolds Apse pieder tai paaudzei, ko esmu dažkārt dēvējis par izklīdināto vai pazudušo paaudzi, jo tās rindas nežēlīgi izretināja karš un okupācijas varas, šīs paaudzes locekļi piedzima Pirmā pasaules kara sākuma gadā vai ap to, bērna zemapziņā uzņēma tā kara bēgļu gaitas vai frontes uguns ecežu joņošanu pāri Latvijai. Tā izauga jaunās valsts skolās un sūrā, bet jēgpilnā dzīves celšanas darbā un piepildīja sevi ar pārliecību, ka Latvija ir ceļama par mūžīgu latviskā gara valsti un ka latvietis vairs nekad nedrīkst kļūt par
kalpu un upuri lielvaru negausībai. Tās uzdevums bija, dziļi iekšēji apzināts, tēvu izcīnīto Latvijas renesanses iespēju izvērst vispilnīgākās un vienmēr atjaunojamās formās. Tikai savā valstī šī paaudze varēja sevi piepildīt, un ja tā ir nomākta okupācijā vai izmesta trimdā, tā var dzīvot tikai pagaidu dzīvi."

Andrups, Jānis.
Rakstniekam Arnoldam Apsem 60 gadi. Londonas Avīze, 1974, 14. jūn.

Par romānu "Klosterkalns" (1964)

".. pieder pie labākā rakstnieka devuma. Tas ir pārdomu, atziņu, piedzīvojumu, leģendu, pasaku, liriski filozofisku pasāžu, vēstījumu, mistificētu dabas tēlojumu, cilvēku raksturu zīmējumu kopums. Liriski filozofisks romāns - tāds varētu būt žanriskais apzīmējums. [..] Viņš devis arī apakšvirsrakstu - "romāns-pašportrets". Varētu vēl precizēt - psiholoģiskais pašportrets. Dzimtenes dvēseli meklē vientulības nomākts cilvēks. Viņš ir ilgstošā trimdā, par mājvietu viņš izvēlējies kādu no pasaules noslēpušos franču ciemu ar sešām mājām, no kurām apdzīvotas ir tikai trīs."

Lūse, Dace. Arnolds Apse. Lūse, Dace. Latviešu trimdas proza. Rīga: Jumava, 2000, 113. lpp.

".. autors pienācīgā veida ierindojies trimdas prozistu saimē, turklāt - nevis sekodams trimdā populārajam stāstošā reālisma virzienam, bet izvēlēdamies savu ceļu: mozaīkveida romāna būvi. Tajā impresijas,
anekdotiski stāsti un pārdomas nomaina viens otru, kopsummā veidojot interesantu, savdabīgu saaudumu. Teksta iestarpināti ari daži dzejoļi, tādēļ kopaina, virspusīgi vērojot, atgādina, piemēram, daļu Hermaņa Heses romānu. Tā ir akceptējama metode, jo neeksistē jau nekādi tādi noteikumi brīvi radošajā literārajā mākslā, kas liegtu lirikai, liroepikai un prozai vienai otru papildināt un kopīgi veidot literāro mākslas darbu: rakstnieka viela ir valoda un tās dažādās iespējas. Nelielu meslu Arnolda Apse ar savu romānu devis pašlaik trimdā modē nākušajai memuāru literatūrai, kas - no vienas puses - ir ārkārtīgi vērtīga, bet no otras puses - ar saviem uzplūdiem biedinoša, jo tā vien šķiet - un grāmatu izdevēji zina, ko viņi dara - ka atmiņās kavēšanas kļuvusi par dimdas sabiedrības centrālo tendenci. Jeb ne? - Apse savu romānu nevajadzīgi nodēvējis par "pašportretu", bet vai zināmā mērā katrs, iekšējas nepieciešamības dzīts rakstnieka darbs nav vismaz detaļa autora pašportretā? Klosterkalns ir romāns, un tik ilgi, kamēr to vērtējam kā literāru darbu, vērtētājam ir pilnīgi vienalga, vai atstāstītie notikumi ir notikuši īstenībā vai „izgudroti", vai grāmatas „es" ir autors pats vai tikai kompozīcijas elements."

Irbe, Gunārs. Gandrīz izcils romāns. Latvija, 1965, 27. febr.


Par grāmatu "Gandrīz ģenerālis" (1982)

"Tā kā Gandrīz ģenerālis ir bērnības atmiņu stāstījums, grāmata sarakstīta it kā no bērna viedokļa. Tomēr
grāmatā ir ari veseli posmi ar pieaugušo stāstiem par tā laika notikumiem, pieredzējumiem, piedzīvojumiem, kas vairākkārt parāda un izceļ vēsturisko fonu. Šie pieaugušo stāsti tomēr nebūs gluži tādā veidā uzglabājušies mazā puisēna atmiņā, bet būs gan dzirdēti drusku vēlāk, kad bērns jau paaudzies un labāk saprot apstākļus. [..] Visumā maza bērna psīcholoģiju autors attēlojis interesanti un raksturīgi. [..] Arnolds Apse tomēr uzrakstījis grāmatu, kas var interesēt katru latvieti: vecākajā paaudzē tā atmodinās senas,
neaizmirstamas atmiņas, bet jaunākajai paaudzei tā varētu pavērt dzīvu un konkrētu ieskatu Latvijas likteņos un valsts tapšanas virpuļainajā laikā."

Valtere, Nora. Gandrīz ģenerālis. Laiks, 1982, 10. nov.Nodarbesrakstnieks
Dzimšanas laiks/vieta28.05.1914
Iecava
Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads

DzīvesvietaVogēzi
Vosges, France
Dzīvoja savā īpašumā, sauktā par Klosterkalnu.

1946 – 1948
Osnabrika
Osnabrück, Lower Saxony, Germany

1948 – 1983
Francija
France
IzglītībaJelgava
Jelgava

Beidzis ģimnāziju kā eksternis; mācījies Hercoga Pētera ģimnāzijā Jelgavā


Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studējis Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē jurisprudenci.


Codes pamatskola
Code
Code, Codes pagasts, Bauskas novads
Tolaik dēvēta par Codes-Bērzu pamatskolu.
DarbavietaLaikraksts "Brīvā Zeme"
Rīga
Rīga

Korespondents.


Laikraksts "Zemgales Balss"
Jelgava
Jelgava
Korespondents.

1948 – 1958
Forbaha
Forbach, Grand Est, France

Strādāja kā ogļracis ogļu raktuvēs.

Dalība organizācijāsDaugavas Vanagi
Darbojās Francijas nodaļā.
DienestsLatvijas armija

Dienējis kopā ar dzejnieku Leonīdu Breikšu Sakaru bataljonā.


1943
Latviešu leģions

Iesaukts 15. divīzijā, bijis sakaru vada komandieris, 1944. gada martā pie Veļikajas ticis ievainots.

Emigrē00.10.1948
Forbaha
Forbach, Grand Est, France
Ceļojums00.09.1966
Vācija
Germany
Viesojas pie latviešu trimdiniekiem Frankfurtē, Pinebergā, Hanoverā, Minstere, Delmenhorstā un Oldenburgā.

1967
Vācija
Germany
Apciemoja vairākus latviešu centrus.

00.10.1968 – 00.11.1968
Anglija
England, United Kingdom

Apciemoja vairākus latviešu centrus Anglijā; pēc tam laikrakstā "Latvija" 1969. gada pavasarī publicēja savas ceļojuma impresijas "Tāds es esmu".


00.11.1970
Bredforda
Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom

Pēc DVF Bredfordas nodaļas aicinājuma ciemojās pie Anglijas latviešiem un piedalījās literārā sarīkojumā.

ApcietinājumsVācija
Germany

Pēc Otrā pasaules kara gūstekņu nometnē.


Zedelgema
Zedelgem, West Flanders, Belgium

Pēc Otrā pasaules kara gūstekņu nometnē. Par nometnē pieredzēto rakstījis: "Gulēju lāviņā un domāju par zaudēto karu, par zaudēto dzimteni, mājām un ģimeni... Bieži, līdz ko aizmigu, sāku murgot par tikko ceptu rudzu maizi. Tad trūkos no miega un taustījos pa lāviņu: tepat taču smaržoja maize. Bet maizes nebija. Bija tumsa un aukstums."

Miršanas laiks/vieta19.01.1983
Sarbūra
Sarrebourg, Grand Est, France

ApglabātsFrancija
France

Valšēdas kapi.


Piemiņas vietas26.05.1984
Sarbūra
Sarrebourg, Grand Est, France
Atklāts piemineklis Valdšeidas kapsētā.

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 20.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Iecava
(Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads)
28.05.1914Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Osnabrika
(Osnabrück, Lower Saxony, Germany)
1946 - 1948DzīvesvietaPilsēta
3Francija
(France)
1948 - 1983DzīvesvietaValsts
4Vogēzi
(Vosges, France)
(Nav norādīts)DzīvesvietaKalns, kalnu grēda
5Sarbūra
(Sarrebourg, Grand Est, France)
19.01.1983Miršanas laiks/vietaPilsēta
6Forbaha
(Forbach, Grand Est, France)
01.10.1948EmigrēPilsēta
7Francija
(France)
(Nav norādīts)ApglabātsValsts
8Jelgava
(Jelgava)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
9Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
(Nav norādīts)IzglītībaĒka, māja
10Code
(Code, Codes pagasts, Bauskas novads)
(Nav norādīts)IzglītībaCiems
11Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
12Forbaha
(Forbach, Grand Est, France)
1948 - 1958DarbavietaPilsēta
13Jelgava
(Jelgava)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
14Bredforda
(Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom)
01.11.1970CeļojumsPilsēta
15Vācija
(Germany)
1967CeļojumsValsts
16Vācija
(Germany)
01.09.1966CeļojumsValsts
17Anglija
(England, United Kingdom)
01.10.1968 - 01.11.1968CeļojumsValsts
18Vācija
(Germany)
(Nav norādīts)ApcietinājumsValsts
19Zedelgema
(Zedelgem, West Flanders, Belgium)
(Nav norādīts)ApcietinājumsPilsēta
20Sarbūra
(Sarrebourg, Grand Est, France)
26.05.1984Piemiņas vietasPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.