Anna Brigadere

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (3)

Vienības: Teicējs (4)

Darbi: Darba autors (189); Recepcijas persona (107)

Attēli: Persona attēlā(19)

VārdsAnna Brigadere
PseidonīmsMežmeita, Tezejs, Niekalbis, Ēvelētājs, Ziņotājs no Olimpa, Ziņotājs no Hadesa
KopsavilkumsRakstniece, dramaturģe un dzejniece Anna Brigadere (1861–1933), autobiogrāfiskās triloģijas "Dievs, daba, darbs" (1926), "Skarbos vējos" (1930), "Akmeņu sprostā" (1933) autore. Darbā psiholoģiski niansēti parādīta kalpu meitenes Anneles rakstura tapšana un apkārtējās pasaules izzināšana. Rakstījusi prozu, dzeju un dramaturģiju. Pasaku lugu "Sprīdītis", "Maija un Paija" u.c. autore. Rakstnieces literārās darbības ievirze un ētisko vērtību skatījums atspoguļo pārliecību, ka cilvēks var pārtapt sāpēs un ciešanās un ka darbs ir dzīves un paša cilvēka vērtības pamats. Brigaderes lugās īpaša misija piešķirta sievietei kā tautas morālā spēka sargātājai.
Personiska informācijaDzimusi kalpa ģimenē.
Ap 1866: aiziešana uz "Iļēniem".
Ap 1870: aiziešana "Atmatā".
1874: zaudējusi tēvu.
1874–76: kopā ar māti pārcēlusies uz Jelgavu pie māsas Līzes, palīdzējusi māsai šuvējas darbā un turpinājusi izglītību pašmācības ceļā.
1877–79: dzīvojusi Ventspilī.
1879–82: dzīvojusi Rīgā pie brāļa. Strādājusi šuvējas darbu.
1881: dzemdībās mirst māsa Līziņa.
1882–83: audzinātāja fabrikanta Vēbera un skolotāja Vindta ģimenē Maskavā. Saslimusi ar tīfu.
1883–84: mājskolotāja Jaroslavļā.
1884–85: mācījusies Reinšes pedagoģiskajos kursos Rīgā.
1886–95: mājskolotāja Gēlinku namā.
1887: mātes nāve.
1893: uzrakstījusi pirmo stāstiņu "Slimnīcā".
1895–97: mājskolotājas darbs Oellriha ģimenē.
1896: vasarā ceļo. Ceļojot uzrakstījusi stāstu "Lūcija Dunkere".
1897: vasarā ceļo.
1898. gada oktobris – 1899. gada marts: ārzemju ceļojums un dzīve Davosā. lepazīšanās ar Dr. A. Langmeseru.
1899: iepazinusies ar Luīzi Strumbergu.
1905. gada pirmajā pusgadā: teātra kritiķe laikrakstā "Baltijas Vēstnesis".
1906–07: latviešu valodas skolotāja F. Šulces sieviešu proģimnazijā, Rīgā.
1908–09: literārās nodaļas vadītāja laikrakstā "Latvija".

1915: devusies bēgļu gaitās uz Maskavu, tur sarakstījusi poēmu "Spēka dēls".
1917: atgriezusies Rīgā, kur nodzīvojusi turpmākos mūža gadus.
No 1922: pavadījusi vasaras savā mājā Tērvetes "Sprīdīšos". Rakstnieces 25 gadu literārās darbības jubilejā viņai kā tautas balvu piešķīra īpašumu netālu no Kalnamuižas, Tērvetes krastā "Sprīdīšus". Pēc rakstnieces nāves tur atvērts muzejs.
1924: brauciens uz Somiju (Helsinkiem).
1927: mēnesi ārstējas Karlovi–Varī.
1933: iznāk triloģijas "Dievs. Daba. Darbs" trešā daļa "Akmeņu sprostā". Rakstnieces nāve naktī no 24. uz 25. jūniju.
Profesionālā darbība1896: pirmais stāsts "Slimnīcā" (sacerēts ap 1893) publicēts laikraksta "Baltijas Vēstnesis" pielikumā (Nr. 290).
No 1897: nodevās galvenokārt literāram darbam.
Darbi publicēti "Berga bazāra kalendārā", "Austrumā" (no 1899. gada), žurnālā" Vērotājs", "Baltijas Vēstnesī" (no 1905. gada), žurnālā "Stari", laikrakstā "Latvija" un citos izdevumos.
1897: publicēta pirmā grāmata – stāsts "Vecā Karlīne".
1903. gada novembrī: pēc Rīgas Latviešu teātra direktora Jēkaba Dubura lūguma pārtulkot kādu bērnu lugu pēc pašas izvēles, nevarēdama atrast piemērotu lugu, īsā laikā saraksta savu pirmo pasaku lugu "Sprīdītis" (teātrī 1903. gadā, grāmatā 1904. gadā, ekranizēta 1985. gadā).
1916–1933: rediģē literārisko kalendāru "Daugavas Gada Grāmata".

Dzeja

Dzejas (1913)
Paisums (1922)
Spēka dēls (1927)
Kalngali (1934)


Proza

Vizbuļi (1906)
Agrā rasā (1911)
Dzelzs dūre (1921)
Drebošas sirdis (1925)
Kvēlošā lokā (1928)
Dievs, Daba, Darbs (1927)
Skar
bos vējos (1931)
Akmens sprostā (1933)
Klusie varoņi (1933)

Dramaturģija

Atkalredzēšanās (1901)
Ausmā (1907)
Ceļa jūtīs (1907)
Čaukstenes (1907)
Pie latviešu miljonāra (1909)
Zvanīgs zvārgulīts (1909)
Raudupiete (1914)
Ilga (1920)
Aiz līdzcietības (1921)
Mazā māja (1921)

Hetēras mantojums (1923)
Sievu kari ar Belcebulu, Lielais loms (1925)
Dievišķā seja (1926)
Sniegputenī (1927)
Izredzētais (1928)
Kad sievas spēkojas (1929)
Šuvējas sapnis (1930)
Pastari (1931)
Karaliene Jāna (1932)


Pasaku lugas

Sprīdītis (1904)
Princese Gundega un karalis Brusubārda (1912)
Maija un Paija (1922)
Lolitas brīnumputns (1926)

Tulkojumi no vācu valodas

Ansītis un Grietiņa. Pasaka trīs tēlojumos (Valters un Rapa, 1913).
Citātu galerija

"Annas Brigaderes lirika iezīmējas ar vienkāršu formas uzbūvi un individuāliem pārdzīvojumiem, kas, jaunas atziņas meklējot, izplaukst gaišas ticības mirdzumā. Jūtu impulsus ierobežo asais prāts.
Annas Brigaderes proza sīki izstrādāta, galvenā kārtā uzsverot psiholoģisko momentu, valodā bagāta, skaidra un viegla, un tēlojumā uzskatāma. Tā vietām līdzinās Blaumaņa noskaņotam, reālistiskam stāstījumam, sevišķi stāstos un novelēs. (..) Plaša viņas tēloto varoņu galerija. Rakstniecei būtiski vistuvākās ideālās sievietes. Cīņā pēc skaidrības un mūžīgas mīlestības tās nepazīst atkāpšanās, izlīgšanas; lepnas un varonīgas, gatavas atsacīties un pat upurēties, visu ziedot un ciest, tikumiski skaidras un tomēr maigas, tās paceļas pāri sieviešu vairākumam. Pašas cildenas, tās arī vīrietī meklē cildeno, veido to. (..) Šīm ideālistēm pretim stādītas vieglas dzīves meklētājas, kas aiz ārējā pieglaudības slēpj garīgu tukšību vai naivitāti. Vīriešus A. Brigadere iedalījusi divās galvēnās grupās. Vieni ir godkārīgi, lepni, droši, bet bez dziļāk garīga pamata. Apbalvoti ar labu gribu, reizēm arī ar spējām, viņi tomēr nodomāto nespēj vest līdz galam: tos nomāc viņu kaislības un vājības. Otrā grupā ietverti vīrieši, kas lēnīgumā slēpj apzinīgumu, cildenumu, drošsirdību. Sevī nesdami dvēseles maigumu, tie ari sievietē meklē un saprot to un plaukst sāpju dziļuma. Visiem Brigaderes izredzētiem varoņiem raksturīgas divas īpašības — darba griba un skaidrības ilgas. Arī mazi darbi ir vērtīgi un nozīmīgi, sevišķi ikdienas dzīvē: tie audzina raksturu, gaišu dara prātu.
Anna Brigadere vispārākā tomēr kā dramatiska rakstniece. Ar drošu roku viņa zīmējusi latviskus tēlus, dzīves konfliktus. Viņas lugām visur vijas cauri ilgas pēc skaidrības, zemes spēks, ticība nākotnei. Viņas varoņi ir apgaroti cīnītāji. Brigaderes skatuves darbiem raksturīgs sīki izstrādāts dialogs, nepārtraukts darbības plūdums un straujš drāmatiskais kāpinājums."

Jānis Ķelpe. Sieviete latvju rakstniecībā. R.: 1936, 17.–20. lpp.
SaiknesJānis Rapa (1885–1941) - Brālēns
Jānis Brigaders (1856–1936) - Brālis
Maija Brigadere (1857–1940) - Svaine
Jānis Rapa (1938–2005) - Radinieks
Nodarbesrakstniece
politikas aktīviste
Dzimšanas laiks/vieta01.10.1861
Vecbaļļas
"Vecbaļļas", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
Dzimusi agrākā Kalnamuižas pagasta "Vecbaļļās".

Dzīvesvieta1875
Jelgava
Jelgava

Pēc tēva nāves kopā ar māti pārcēlusies uz Jelgavu pie māsas Līzes, palīdzējusi māsai šuvējas darbā un turpinājusi izglītību pašmācības ceļā.


1876
Ventspils
Ventspils

Kopā ar māsu un tās vīru pārceļas uz Ventspili. Ventspilī rodas izdevība iepazīties ar kādu plašāku privātu bibliotēku – Gētes, Šillera, Lesinga un citu klasiķu darbiem.


1880 – 1882
Rīga
Rīga

1882 – 1884 (Datums nav precīzs)
Maskava
Moscow, Russia

1884 (Datums nav precīzs)
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia

1884 – 1915
Rīga
Rīga

1915 – 1917
Maskava
Moscow, Russia

1917 – 1933
Rīga
Rīga

1920 – 1933
Brīvības iela 58
Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011

1922 – 1933
Sprīdīši
"Sprīdīši", Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
Pavadījusi vasaras "Sprīdīšos".
Izglītība1871 – 1872
Kalnamuižas pagastskola
Tērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

1872 – 1875
Auces pagastskola
Auce
Auce, Auces novads

1875
Jelgava
Jelgava

Turpinājusi izglītību pašmācības ceļā.


1885
Reinšes augstākā meiteņu skola
Rīga
Rīga

Beigusi viengadīgos pedagoģiskos kursus, iegūstot mājskolotājas tiesības.

Darbavieta1874
Jelgava
Jelgava

Palīdzējusi māsai Līzei šuvējas darbā.


1880 – 1882
Rīga
Rīga

Strādājusi brāļa Jāņa veikalā par pārdevēju.


1882 – 1884
Maskava
Moscow, Russia
Audzinātāja vācu fabrikanta ģimenē.

1884
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia

Mājskolotāja.


1884 – 1897 (Datums nav precīzs)
Rīga
Rīga

Mājskolotāja vācu ģimenēs.


1906 – 1907
E. Šubes sieviešu proģimnāzija
Rīga
Rīga

Latviešu valodas skolotāja.


1908 – 1910
Laikraksts "Latvija" (1906–1915)
Rīga
Rīga

Vadījusi laikraksta "Latvija" literāro daļu un satīras pielikumu "Skaidiena".

Dalība organizācijāsStudenšu korporācija "Varavīksne"
Goda filistre

Studenšu korporācija "Daugaviete"
Goda filistre

1920
Bezpartejisko pilsoņu kandidātu saraksts
Deputāta kandidāte Satversmes sapulces vēlēšanās
Emigrē1915 – 1917
Maskava
Moscow, Russia
Ceļojums1898 – 1899
Vācija
Germany

1898. gada nogalē līdz 1899. gada sākumam apceļo Vāciju, Šveici, Itāliju.


1898 – 1899
Šveice
Switzerland

1898. gada nogalē līdz 1899. gada sākumam apceļo Vāciju, Šveici, Itāliju.


1898 – 1899
Itālija
Italy
1898. gada nogalē līdz 1899. gada sākumam apceļo Vāciju, Šveici, Itāliju.

1924
Somija
Finland
Miršanas laiks/vieta25.06.1933
Tērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
Apglabāts28.06.1933
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
Muzeji1933
Rakstnieces Annas Brigaderes muzejs "Sprīdīši"
Sprīdīši
"Sprīdīši", Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
ApbalvojumiRīgas Latviešu biedrības prēmija
1913

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa komandiere ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1926

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par lugu "Lolitas brīnumputns".
Literatūra
1927

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par autobiogrāfiskās triloģijas otru daļu "Skarbos vējos".
Literatūra
1932

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-30 no 30.
#VietaDatumsVeidsVietas tips
  
1Vecbaļļas
("Vecbaļļas", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730)
01.10.1861Dzimšanas laiks/vietaViensēta
2Jelgava
(Jelgava)
1875DzīvesvietaPilsēta
3Rīga
(Rīga)
1880 - 1882DzīvesvietaPilsēta
4Maskava
(Moscow, Russia)
1882 - 1884DzīvesvietaPilsēta
5Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1884DzīvesvietaPilsēta
6Rīga
(Rīga)
1884 - 1915DzīvesvietaPilsēta
7Maskava
(Moscow, Russia)
1915 - 1917DzīvesvietaPilsēta
8Rīga
(Rīga)
1917 - 1933DzīvesvietaPilsēta
9Sprīdīši
("Sprīdīši", Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730)
1922 - 1933DzīvesvietaViensēta
10Ventspils
(Ventspils)
1876DzīvesvietaPilsēta
11Brīvības iela 58
(Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011)
1920 - 1933DzīvesvietaĒka, māja
12Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
25.06.1933Miršanas laiks/vietaCiems
13Maskava
(Moscow, Russia)
1915 - 1917EmigrēPilsēta
14Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
28.06.1933ApglabātsKapsēta
15Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
1871 - 1872IzglītībaCiems
16Auce
(Auce, Auces novads)
1872 - 1875IzglītībaPilsēta
17Jelgava
(Jelgava)
1875IzglītībaPilsēta
18Rīga
(Rīga)
1885IzglītībaPilsēta
19Rīga
(Rīga)
1880 - 1882DarbavietaPilsēta
20Jelgava
(Jelgava)
1874DarbavietaPilsēta
21Maskava
(Moscow, Russia)
1882 - 1884DarbavietaPilsēta
22Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1884DarbavietaPilsēta
23Rīga
(Rīga)
1884 - 1897DarbavietaPilsēta
24Rīga
(Rīga)
1906 - 1907DarbavietaPilsēta
25Rīga
(Rīga)
1908 - 1910DarbavietaPilsēta
26Vācija
(Germany)
1898 - 1899CeļojumsValsts
27Šveice
(Switzerland)
1898 - 1899CeļojumsValsts
28Itālija
(Italy)
1898 - 1899CeļojumsValsts
29Somija
(Finland)
1924CeļojumsValsts
30Sprīdīši
("Sprīdīši", Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730)
1933MuzejiViensēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.