Ilze Šķipsna

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (56); Atdzejotājs (3); Sastādītājs (1); Recepcijas persona (62)

Attēli: Persona attēlā(6)

VārdsIlze Šķipsna
PseidonīmsIlze S. Rotroka
KopsavilkumsIlze Šķipsna (1928–1981), rakstniece. Dzimusi ierēdņa Ēvalda Šķipsnas un apgāda "Grāmatu Draugs" daiļliteratūras tulkotājas Elizabetes Kauliņas ģimenē. Latvijā pabeigusi mācības Rīgas 3. ģimnāzijas 3. klasē, bēgļu gaitās nonākusi Vācijā, kad parādījušās pirmās literārās publikācijas. Izglītību ieguvusi Vācijā un ASV – maģistres grāds bibliotēku zinātnēs un antropoloģijā. Mūža lielāko daļu nodzīvojusi ASV, Teksasā. Draugi un laikabiedri atzinuši, ka viņai īpaši tuva bijusi: latviešu tauta, literatūra un valoda. Pārvaldījusi septiņas valodas, nedaudz publicējusies arī angļu valodā, tomēr literāro darbību turpināja latviešu valodā. Publicēti stāstu krājumi "Vēja stabules" (1961) un "Vidējā īstenība" (1974), romāni "Aiz septītā tilta" (1965) un "Neapsolītās zemes" (1970). Kopš pirmo grāmatu iznākšanas dēvēta par 'apdāvinātu jauno stāstnieci' (Jānis Grīns), par 'pirmā modernā latviešu romāna autori' (Jānis Rudzītis), par 'jauno argonauti' (Jānis Sarma), par 'laikmeta dumpinieci' (Arnolds Apse). Ilzi Šķipsnu saista filozofija, psiholoģija un eksistenciālas esamības problēmas. Viņas darbi ir kā atbilžu meklēšana uz lieliem un mūžīgiem jautājumiem, tostarp personības, nacionālās identitātes, pasaules kopsakara un jēgas problēma.
Personiska informācijaDzimta cēlusies Ušuru ezera krastos, Jaungulbenes pagasta dienvidos.

Dzimusi ierēdņa Ēvalda Šķipsnas un apgāda "Grāmatu Draugs" daiļliteratūras tulkotājas Elizabetes Kauliņas ģimenē. Ilgāko laiku Rīgā dzīvoja jūgenstila namā Elizabetes ielā 9A Vīlandes ielas stūrī. Vasaras pavadījusi vectēva mājās Jaungulbenes pagasta Dreiņos, kur veidojusies Ilzes Šķipsnas darba un dabas mīlestība, saasināts redzīgums pret cilvēkiem un lietām.
Brālis Alvis Šķipsna (1925–2012).

1944: kopā ar ģimeni emigrējusi uz Vāciju.

Bēgļu gados Vācijā Kārļa Skalbes latviešu ģimnāzijā Fišbahā Ilzes Šķipsnas latviešu valodas un literatūras skolotāja bija dzejniece Zinaīda Lazda, kura rosinājusi literārai jaunradei.

1949
: izceļoja uz ASV ar stipendiju luterāņu koledžā Teksasā.
1953. gada 14. septembris: laulības ar franču literatūras profesoru Valtonu H. Rotroku (Walton H. Rothrock).
1960. gadu vidū: pavadījusi ilgāku laiku Ņujorkā, kopjot slimo māti un studējot Ņujorkas Universitātes Hantera koledžā, lai iegūtu maģistres grādu.
1973: pirmo reizi viesojās Latvijā.


Profesionālā darbība1946: pirmās publikācijas latviešu ģimnāzijas literārajā žurnāla "Lāpa" 1. numurā – dzejoļi "Lēni, lēni", "Pie Augšezera", "Baznīcā" un stāsts "Aploksne".
1946–1948: K. Skalbes latviešu ģimnāzijas (Fišbaha) literārā žurnāla "Lāpa" literārās nodaļas redaktore. Šajā izdevumā publicēti pirmie literārie darbi. Periodikā palikuši tuvu simtam dzejoļu, daļu no tiem autore bija sakārtojusi manuskriptā nedzejoļi "Vājuma brīži". Ģimnāzijas gados Vācijā spēlējusi šahu, ar priekšlasījumiem piedalījās ģimnāzijas literārajos sarīkojumos.
1956: Teksasas Kristīgā universitātes literārajā žurnālā Descant ar Ilze S. Rothrock vārdu angļu valodā publicēti vairāki stāsti.

Darbojās ASV Bibliotekāru biedrībā.
Piedalījusies Latviešu dziesmu svētku Rakstnieku cēlienos trimdā ASV, Kanādā.

Literārās publikācijas periodikā

Stāsti un dzeja publicēta latviešu trimdas periodiskajos izdevumos "Lāpa", "Tilts", "Laika Mēnešraksts", "Jaunā Gaita", "Ceļa Zīmes", "Ubulele", "Ceļa Zīmes", "Latvija", "Jaunā Gaita", "Laiks", "Latvija Amerikā", angļu valodā žurnālos "Zintis" un "Lituanus" un citur.
Bijusi žurnāla "Tilts" (Mineapole) palīgredaktore.

Īsproza angļu valodā

A Ship for the Flood. Descant, I, Nr. 3, 1957.
The Strange Mourful History of Orphan, or the Crossing. Descant, II, Nr. 2, 1958; Zintis, I, Nr. 1, 1960.
Quiet Encounters. Descant, V, Nr. 2, 1961; Zintis, I, Nr. 4, 1961.
Farewell, Heroes. Zintis, III, Nr. 9, 1963.
Foreigners. Zintis, III, Nr. 11/12, 1964.
A Day and a Dream. Zintis, IV, Nr. 13/14, 1965.
Victim. Lituanus, vol. 26, Nr. 3, 1980.

Ilzes Šķipsnas romāns "Neapsolītās zemes" plaši aplūkots un analizēts vācu literatūrzinātnieka Stefana Keslera monogrāfiskajā pētījums: Stephan H. T. Kessler, "Ilze Šķipsna 'Neapsolītās zemes': ein modernistischer Roman. Das asthetische Konzept des Romanes im Vergleich zu dem yon James Joyces 'Ulysses' sowie Ansatze zu einem allegorischen Verstandnis des Romanes." Regensburg: S. Roderer Verlag, 1995.
Citātu galerija

Par Ilzi Šķipsnu

Ilzes Šķipsnas draugi un laikabiedri atzinuši, viņai trīs lietas bijušas īpaši tuvas: latviešu tauta, literatūra un valoda, kam viņa visu savu īso mūžu galvenokārt ziedojusi. Viņu saista filozofija, psiholoģija un eksistenciālas esamības problēmas. Viņas darbi ir kā atbilžu meklēšana uz lieliem un mūžīgiem jautājumiem: personības vienības problēma, ko var saukt par identitātes problēmu, un pasaules kopsakara un jēgas problēma.

"Satiksmē ar cilvēkiem Ilze bija vienkārša un sirsnīga. Apveltīta ar asām novērošanas spējām, gaišu prātu, kuŗam laimējās veidoties auglīgā vidē; ar savu lielo uzņēmību, gribu un mērķtiecību viņa kopa savu talantu. Ar neatlaidību meklēt patiesību, viņa interesējās par visu, izjuta dabas skaistumu. Drosmīgi gāja uz priekšu, kāpa kalnā, lai plašumus redzētu. [..] Uzturēja dzīvas saites ar dzimteni."

Bēne, Alma. Aiz tīras sirsnības! Ilzes pasaulē, 1984, 271. lpp.

Ojārs Krātiņš Ilzes Šķipsnas romānus raksturojis kā "mītiskus meklējumus iekšējā telpā pēc jauna eksistences iesākuma vai nodibināšanas", atzīstot, ka tajos izpaužas "moderna atsvešināšanās sajūta, kas ir tipizēta emigranta stāvoklī."

Krātiņš, Ojārs. Society and the Self in the Novels of Ilze Skipsna and Alberts Bels. Books Abroad, Autumn, 1973, p. 675

"Ilzes Šķipsnas darbu centrā cilvēks. Notikumi tikai dekorācijai, fonam. Un neapzinātas zemes, jaunas atklājas pasaules – ne ārpus cilvēka meklēt, bet cilvēkā pašā."

Kraujiete, Aina. Simts labdienas. Ilzes pasaulē, 1984, 85. lpp.

Jānis Andrups atzinis, ka "katrā savā darbā Ilze Šķipsna uzņemas radīt jaunu pasauli – visu pasauli, ne tās daļu. [..] Ilzes Šķipsnas ienākšana latviešu rakstniecībā ir bijusi nepieciešama un neaizstājama, jo bez tās mūsu epikai nebūtu kur tālāk iet. Ir atšķirta jauna lappuse ar interesantiem, grūtiem nepārredzamiem, bet ļoti svētīgiem meklējumiem. [..] Ilzes Šķipsnas vajadzība nav bijusi attēlot vai stāstīt, bet atklāt, uzminēt, atrast noslēpto. Tāpēc par viņas darbu formu kļūst problēmu risināšanas gaita."

Andrups, Jānis. Kopsakaru atklājēja. Ilzes pasaulē, 1984, 157., 160. lpp.

"Šķipsnas daiļradei raksturīgs mēģinājums uztvert un atspoguļot īstenību tādā veidā, kā tā tiek pārdzīvota indivīda apziņā – caur subjektīvo, nevis objektīvās pasaules prizmu. Bieži sastopama blīva, koncentrēta asociāciju plūsma, objektīvā laika plūdums nereti apstādināts, lai detalizēti izsekotu domas evolūcijai vai kādai atmiņu epizodei. Raksturīgs reālisma un sirreālisma elementu sapludinājums."

Dombrovska, Baiba. Latviešu rakstniecības biogrāfijās, 2003.


Stāstu krājums "Vēja stabules" (1961)

Jāņa Jaunsudrabiņa balva 1962. gadā. Literatūrkritiķis Jānis Grīns nodēvē par jaunu apdāvinātu stāstnieci.

"Tā rā
da ļoti strauju stāstītājas talanta nobriedumu gan izteiksmē, gan kompozīcijā. Autori vada modra mākslinieciska sirdsapziņa. Parapsīcholoģiskā ievirze viņas stāstos apvienojas ar sirreālistisku simboliku."

Kalve,Vitauts. Romāns nomācis stāstu un noveli. Latvija, 1962, 21. aprīlis

Romāns "Aiz septītā tilta" (1965)

Literatūras kritiķis Jānis Rudzītis Ilzes Šķipsnas romānu nodēvēja par pirmo moderno latviešu romānu.
"Jau pēc Vēja stabuļu iznākšanas
varēja apbrīnot Ilzes Šķipsnas bagāto un pareizo valodu. Romānā Aiz septītā tilta tā kļuvusi vēl lokanāka, vēl krāsaināka."

Rudzītis, Jānis. Straujš pagrieziens latviešu romāna vēsturē. Laiks, 1965, 22. maijs.

Jānis Sarma autori Ilze Šķipsnu nodēvējis par 'jauno argonauti', arī uzsverot bagātīgo latviešu valodu. (Austrālijas Latvietis, 1965, 28. maijs); Arnolds Apse par 'laikmeta dumpinieci' – "Ilzes Šķipsnas Aiz septītā tilta ir laikmeta romāns. To pierāda gan saturs, gan forma. [..] Ilze Šķipsna ir apdāvināta rakstniece, pie sava romāna viņa ir grūti itin pamatīgi strādājusi. Viņa nesprediķo un sava laika cilvēkus netieši. Jo šos cilvēkus ir veidojusi rēgaini, ārkārtīgi notikumi."

Apse, Arnolds. Laikmeta dumpiniece. Latvija, 1965, 26. jūnijs.


Romāns "Neapsolītās zemes" (1970)


"Šajā darbā Šķipsna rok dziļi – līdz pašas cilvēces saknei. [..] Neapsolītās zemes ir par zīmēm un šo zīmju lasītājiem, sapratējiem un tulkotājiem. Lielā mērā šis romāns ir rakstnieces vieduma atklāsme.

Avena, Irene. Cilvēki un tēmas Ilzes Šķipsnas romānā. Ilzes pasaulē, 1984, 167. lpp.

".. romānā "Neapsolītās zemes" Ilze Šķipsna spējusi nacionālās identitātes problēmas ietvert formās, kuru modernais novatoriskais veidojums un tēlošanas paņēmieni, kaut internacionāla rakstura, izaug dabīgi un nesamāksloti. Tie neatkāpjas arī no latviešu literatūras labākajām tradīcijām, pamatos veidodami šo latviešu tradīciju turpinājumu jaunā pakāpē."

Rabācs, Kārlis. Rīta cēliens. Ilzes pasaulē, 1984, 269. lpp.
SaiknesLaima Kalniņa (1922–2019) - Draudzene
Zinaīda Lazda (1902–1957) - Skolotāja
Ēvalds Šķipsna (1893–1965) - Tēvs
Elizabete Kauliņa (1896–1967) - Māte
Nodarbesbibliotekāre
rakstniece
Dzimšanas laiks/vieta17.02.1928
Rīga
Rīga

Izglītība1941
Rīgas pilsētas 1. pamatskola
Kalpaka bulvāris 8, Rīga
Kalpaka bulvāris 8, Rīga, LV-1050

.


1941 – 1944
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Grēcinieku iela 10, Rīga
Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050

12.10.1945 – 1947
Kārļa Skalbes pamatskola
Fišbaha
Fischbach bei Nürnberg, Bavaria, Germany

1948
Erlangena
Erlangen, Bavaria, Germany
Studējusi ģermāņu filoloģiju Erlangenas universitātē (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), interesējusies par A. Bergsona un M. Heidegera filozofiju, kam vēlāk liela ietekme viņas daiļradē.

1950
Teksasa
Texas, United States
Beigusi mācības Kliftona (Clifton) junioru koledžā.

1951
Ziemeļteksasas Universitāte
Dentona
Denton, Texas, United States

Beigusi ar izcilību (with high honor), iegūstot bakalaura grādu mākslas zinātnēs.


1953
Teksasas Universitāte
Ostina
Austin, Texas, United States

Ieguvusi maģistra grādu bibliotēku zinātnēs.


1959 – 1960 (Datums nav precīzs)
Teksasas Kristīgā universitāte
Fortvērta
Fort Worth, Texas, United States

Beigusi Džona Greiva (John Graves) radošās rakstniecības klasi.


1967
Ņujorka
New York, USA
Ņujorkas pilsētas universitātes Hantera koledžā ieguvusi maģistres grāds antropoloģijā - pētījums par latviešu tautas mīklām un buramvārdiem.
Darbavieta
Ostina
Austin, Texas, United States
Paralēli studijām strādāja universitātes bibliotēkā.


Fortvērta
Fort Worth, Texas, United States
Bibliotekāre universitātes bibliotēkā.

1946 – 1947
Žurnāls "Lāpa"
Fišbaha
Fischbach bei Nürnberg, Bavaria, Germany
Literārā redaktore.

1951
Laikraksts "Laiks"
Ņujorka
New York, USA
Vasaras brīvlaikā laikraksta "Laiks" korektore.

1967
Fortvērta
Fort Worth, Texas, United States
Sāka strādāt par bibliotekāri Kimbella muzejā.
Apbalvojumi1971
Ziemeļamerikas Kultūras fonda Goda balva par romānu "Neapsolītās zemes".
Dalība organizācijās
Akadēmiskā organizācija "Ramave"
Emigrē1944
Vācija
Germany
Bēgļu gaitās.

1949
Teksasa
Texas, United States
Miršanas laiks/vieta24.01.1981
Fortvērta
Fort Worth, Texas, United States

Apglabāts
Greenlawn Memorial Gardens Spartanburg
Spartanburg County, South Carolina, United States

Pelnu urna apbedīta Rotroku ģimenes kapos Spartanburgas tuvumā Dienvidkarolīnā, ASV.

ApbalvojumiJāņa Jaunsudrabiņa balva
Vēja stabules
Balva piešķirta par grāmatu "Vēja stabules".
1963

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-19 no 19.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
17.02.1928Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Fortvērta
(Fort Worth, Texas, United States)
24.01.1981Miršanas laiks/vietaPilsēta
3Teksasa
(Texas, United States)
1949EmigrēReģions, apgabals
4Vācija
(Germany)
1944EmigrēValsts
5Greenlawn Memorial Gardens Spartanburg
(Spartanburg County, South Carolina, United States)
(Nav norādīts)ApglabātsKapsēta
6Kalpaka bulvāris 8, Rīga
(Kalpaka bulvāris 8, Rīga, LV-1050)
1941IzglītībaĒka, māja
7Grēcinieku iela 10, Rīga
(Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050)
1941 - 1944IzglītībaĒka, māja
8Fišbaha
(Fischbach bei Nürnberg, Bavaria, Germany)
12.10.1945 - 1947IzglītībaPilsētas daļa
9Erlangena
(Erlangen, Bavaria, Germany)
1948IzglītībaPilsēta
10Teksasa
(Texas, United States)
1950IzglītībaReģions, apgabals
11Dentona
(Denton, Texas, United States)
1951IzglītībaPilsēta
12Ostina
(Austin, Texas, United States)
1953IzglītībaPilsēta
13Fortvērta
(Fort Worth, Texas, United States)
1959 - 1960IzglītībaPilsēta
14Ņujorka
(New York, USA)
1967IzglītībaPilsēta
15Ostina
(Austin, Texas, United States)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
16Fortvērta
(Fort Worth, Texas, United States)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
17Fortvērta
(Fort Worth, Texas, United States)
1967DarbavietaPilsēta
18Ņujorka
(New York, USA)
1951DarbavietaPilsēta
19Fišbaha
(Fischbach bei Nürnberg, Bavaria, Germany)
1946 - 1947DarbavietaPilsētas daļa

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.