Latviešu preses biedrība

OrganizācijaLatviešu preses biedrība
Papildu informācija

Trimdas organizācija.

KrājumiLatvijas literatūra

Aina Zemdega

Alberts Raidonis

Aleksandrs Arvīds Zariņš

Aleksandrs Grīns

Aleksandrs Liepa

Aleksandrs Plensners

Aleksandrs Zaube

Alfrēds Gāters

Alīda Cīrule

Andrejs Eglītis

Andrejs Iksens

Andrievs Salmiņš

Anšlavs Eglītis

Arnis Skujiņš

Arnolds Rasa

Arturs Kroders

Arveds Švābe

Arvīds Eglītis

Astrīde Ivaska

Austra Liepiņa

Austra Tamuža

Babete Blicava

Baiba Bičole

Baiba Kangere

Benjamiņš Jēgers

Biruta Senkēviča-Ziemane

Brunis Rubess

Dzidra Purmale

Dzintars Freimanis

Dzintars Kiršteins

Dzintra Kalniņa

Edgars Ardenss

Eduards Līcis

Eduards Ramats

Eduards Sināts

Eduards Šmugajs

Egīls Kalme

Eiženija Tālmane

Elfa Taiga

Ella Andersone

Ella Kreišmane

Elza Alka-Gaigala

Emīls Dēliņš

Erna Lēmane

Ernests Aistars

Ernests Jurka

Evelīna Grāmatniece

Felikss Krusa

Fricis Freidenfelds

Fridrihs Plostenieks

Gunars Janovskis

Gundars Grīslītis

Gunārs Vidzemnieks

Henrijs Moors

Hermanis Kreicers

Heronims Tihovskis

Herta Krauja

Hugo Puriņš

Ilmārs Batraks

Ilmārs Rumpēters

Ilze Liepiņa

Indra Gubiņa

Indriķis Šterns

Ingeborga Levite

Ingrida Vīksna

Inta Purva

Inārs Brēdrihs

Irina Ozoliņa

Irma Bērziņa

Irma Grebzde

Irma Vīksniņa

Janīna Babre

Jonāss Miesnieks

Juris Krādziņš

Juris Mazutis

Jānis Bičolis

Jānis Cīrulis

Jānis Frišvalds

Jānis Klīdzējs

Jānis Osvalds Muižnieks

Jānis Rolavs

Jānis Sarma

Jānis Sudrabiņš

Jānis Veselis

Jānis Voldemārs Bērziņš

Jānis Širmanis

Jānis Šķirmants

Karola Dāle

Knuts Lesiņš

Konstantīns Tumils

Krišs Sidars

Kārlis Dziļleja

Kārlis Kāre

Kārlis Pauls Pētersons

Kārlis Rabācs

Kārlis Ķezbers

Laimonis Olvils Zandbergs

Leons Rumaks

Leonīds Slaucītājs

Lidija Margarita Lideka

Linards Tauns

Lolita Gulbe

Ludis Bērziņš

Magdalēne Irma Rozentāle

Maija Veinberga-Hinkle

Margarita Ausala

Margarita Kovaļevska

Marija Urnežus

Marta Landmane

Marta Prauliņa

Marta Vitrupe

Mintauts Eglītis

Modris Lorbergs

Monika Zariņa

Māra Kalmane

Māra Kalniete

Mārtiņš Derums

Nikolajs Kalniņš

Ojārs Jēgens

Oskars Kalējs

Osvalds Akmentiņš

Oto Krolls

Oļģerts Liepiņš

Pāvils Vasariņš

Pēteris Aigars

Raits Ritums

Rasma Sināte

Reinholds Roberts Millers

Reinis Birzgalis

Rihards Kraulis

Rita Gāle

Rita Liepa

Rolfs Ekmanis

Rūta Skujiņa

Sandra Lazdiņa

Selga Silkalna

Sigurds Indulis Poruks

Teodors Sīlis

Terēze Lazdiņa-Budiņa

Tonija Krūka

Tālivaldis Arvīds Dangavs

Tālivaldis Ķiķauka

Valda Dreimane

Valdemārs Akacis

Valdemārs Mežaks

Valdemārs Skaistlauks

Valdis Krāslavietis

Valdis Pūlis

Valdis Zeps

Valentīna Hermane

Valters Ziediņš

Valters Zirnītis

Velta Saulīte

Veronika Strēlerte

Vigo Burģis

Viktors Irbe

Voldemārs Avens

Zenta Liepa

Ziedonis Landavs

Zigrīda Daškevica

Zigurds Bārda

Zinaīda Lazda

Ēriks Raisters

Žanis Unāms

Persona
Vieta, notikums
Veids
No
Līdz
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās

Kanādas kopas biedrs.

Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Darbojās Kanādas kopā.
Toronto, Ontario, Canada
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās

Ziemeļkalifornijas nodaļas biedrs

California, USA
Dalība organizācijās
Trimdā darbojās Čikāgas-Milvoku kopā.
Dalība organizācijās
Darbojās Čikāgas-Milvoku kopā.
Chicago, Illinois
Dalība organizācijās
Darbojās Čikāgas-Milvoku kopā; bijis arī tās priekšsēdis.
Chicago, Illinois
Dalība organizācijās
Čikāgas kopas sekretāre.
Chicago, Illinois
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās

1954-1956 ievēlēts centrālajā valdē.

Dalība organizācijās

Darbojusies LPB Kanādas kopā.

Canada
Dalība organizācijās

Austrālijas kopas biedrs; bijis valdes loceklis un arī kopas vadītājs.

Dalība organizācijās
Kanādas kopas biedre.
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Goda biedrs.
Dalība organizācijās
Austrālijas kopas biedre.
Australia
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Austrālijas kopas biedre.
Australia
Dalība organizācijās
Goda biedrs.
Dalība organizācijās
Goda biedrs.
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Čikāgas-Milvoki kopas biedrs.
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Boston, Massachusetts, United States
Dalība organizācijās

Darbojusies Čikāgas-Milvoku kopā, tās valdē.

Chicago, Illinois
Dalība organizācijās
Darbojās Čikāgas-Milvoku kopā.
Chicago, Illinois
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.
Canada
Dalība organizācijās
Anglijas kopas biedre.
Dalība organizācijās
Kanāda kopas biedre, arī goda priekšsēde.
Canada
Dalība organizācijās
Rīga
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Anglijas kopa.
United Kingdom
Dalība organizācijās
Rīga
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
LPB Kanādas kopas biedrs.
Toronto, Ontario, Canada
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedrs.
Australia
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedrs.
Australia
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Kanādas kopas biedrs.
Canada
Dalība organizācijās

Darbojās Latviešu preses biedrības Austrālijas (Melburnas) kopā.

Australia
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Darbojās Latviešu preses biedrības Kanādas kopā.
Toronto, Ontario, Canada
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopa.
Sydney, New South Wales, Australia
Dalība organizācijās
Australia
Dalība organizācijās
Darbojās Latviešu preses biedrības Vācijas kopā.
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Anglijas kopa.
England, United Kingdom
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Germany
Dalība organizācijās
United States
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.
Canada
Dalība organizācijās
Darbojās Latviešu preses biedrībā franču zonā Rāvensburgā.
Germany
Dalība organizācijās
Darbojās Austrālijas kopā.
Melbourne, Victoria, Australia
Dalība organizācijās
Austrālijas kopas valdes priekšsēde,
Australia
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
LPB Anglijas kopa.
England, United Kingdom
Dalība organizācijās
Kanādas kopas biedre.
Canada
Dalība organizācijās
Čikāgas-Milvoku kopas biedrs.
Chicago, Illinois
Dalība organizācijās
Vācijas kopas biedrs.
Germany
Dalība organizācijās
Kanādas kopas biedre.
Canada
Dalība organizācijās
LPB Vācijas kopas biedrs.
Germany
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedrs.
Australia
Dalība organizācijās
Ilggadējs biedrības priekšsēdis.
Germany
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Anglijas kopa.
England, United Kingdom
Dalība organizācijās

Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedre.

Australia
Dalība organizācijās
Goda biedrs.
Dalība organizācijās
LPB Melburnas kopa.
Melbourne, Victoria, Australia
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopa.
Australia
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Darbojas Latviešu preses biedrības Anglijas kopā.
England, United Kingdom
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Darbojās Latviešu preses biedrības Anglijas kopā, 1964. gada martā kopā ar vīru Gunti Zariņu no kopas izstājās.
England, United Kingdom
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Anglijas kopa.
London, Ontario, Canada, N6A 3K7
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Darbojās LPB Kanādas kopā.
Canada
Dalība organizācijās

Darbojies Centrālajā valdē, bijis priekšsēdis,

Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās

Darbojās Latviešu preses biedrības Austrālijas kopā.

Melbourne, Victoria, Australia
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Anglijas kopas biedre.
England, United Kingdom
Dalība organizācijās
Darbojās Latviešu preses biedrības Kanādas kopā.
Canada
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.
Canada
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedrs.
Australia
Dalība organizācijās

Valdes loceklis.

United States
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Dalība organizācijās
Piedalījies biedrības dibināšanā.
Dalība organizācijās
1931
Dalība organizācijās
1937
Priekšnieka biedrs -vietnieks.
Dalība organizācijās
1937
Dalība organizācijās
1937
Rīga
Dalība organizācijās
1937
Dalība organizācijās
1937
Rīga
Dalība organizācijās
00.03.1937
Dalība organizācijās
1939
Dalība organizācijās
1939
Rīga
Dalība organizācijās
1939
Dalība organizācijās
00.03.1939
Rīga
Dalība organizācijās
00.03.1939
Tika uzņemts biedrības angļu joslas kopā.
Germany
Dalība organizācijās
1947
Germany
Dalība organizācijās
1947
Germany
Dalība organizācijās
1947
Dalība organizācijās
1948
Germany
Dalība organizācijās
1948
Darbojās Austrālijas kopā.
Australia
Dalība organizācijās
1951
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.
Canada
Dalība organizācijās
1951
United States
Dalība organizācijās
1951

Latviešu preses biedrības Vācijas kopa, pēc pārcelšanās 1953. gadā uz Kanādu, ieskaitīts Latviešu preses biedrības Kanādas kopā.

Germany
Dalība organizācijās
1951
Ievēlēts par biedrības goda biedru.
Dalība organizācijās
1952
United States
Dalība organizācijās
1952
United States
Dalība organizācijās
1952

Darbojās Latviešu preses biedrības Adelaides literārajā kopā.

Adelaide, South Australia, Australia
Dalība organizācijās
1952
Dalība organizācijās
1952
Kopš 1952: Vācijas kopas valdes priekšsēdētājs.
Germany
Dalība organizācijās
1952
Dalība organizācijās
1952
Dalība organizācijās
1952
Darbojās Latviešu Preses biedrības Austrālijas kopā.
Australia
Dalība organizācijās
1953

Latviešu preses biedrības Kanādas kopas biedrs.

Canada
Dalība organizācijās
1954
ASV kopas biedrs.
Dalība organizācijās
1956
United States
Dalība organizācijās
1956

Austrālijas kopas Goda biedrs.

Australia
Dalība organizācijās
00.02.1959
Biedrības priekšsēdētājs.
Dalība organizācijās
1962
1967

Darbojās Anglijas kopā.

England, United Kingdom
Dalība organizācijās
1963
Darbojās biedrības Anglijas kopā, bija kopas priekšsēde (1971-1992).
England, United Kingdom
Dalība organizācijās
1963
Latviešu preses biedrības Anglijas kopas biedrs.
England, United Kingdom
Dalība organizācijās
1963
Latviešu preses biedrības Anglijas kopas biedrs.
England, United Kingdom
Dalība organizācijās
1963
Darbojās Latviešu preses biedrības Kanādas kopā.
Canada
Dalība organizācijās
1963
Kanādas kopas biedrs.
Canada
Dalība organizācijās
1964

Darbojās Latviešu preses biedrības Austrālijas kopā.

Australia
Dalība organizācijās
1964

LPB uzņemta 1965. gadā, bijusi Centrālās valdes locekle.

Dalība organizācijās
1965

Darbojās Čikāgas-Milvoku kopā.

Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966

1974: ievēlēts par priekšsēdi.

United States
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopa.
Australia
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Dalība organizācijās
1966
Latviešu preses biedrības Vācija kopā.
Germany
Dalība organizācijās
00.09.1966
United States
Dalība organizācijās
1967

Ievēlēts par goda biedru.

United States
Dalība organizācijās
1967

LPB Vācijas kopas biedrs.

Germany
Dalība organizācijās
1969
Latviešu preses biedrības Kanādā vadītājs.
Canada
Dalība organizācijās
1970
Uzņemts Latviešu preses biedrības Austrālijas kopā.
Australia
Dalība organizācijās
1973
Dalība organizācijās
1984
Dalība organizācijās
1991
Goda biedrs.
United States
Dalība organizācijās
1992

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.