Staņislavs Gaidelis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (3); Person of reception (2)

Ilustrācijas: Person in photo(2)

VardasStaņislavs Gaidelis
PseidonīmsAlfs Sprigulis, Melnais gulbis, Melburnietis
KopsavilkumsStaņislavs Gaidelis (1914–2002) – katoļu garīdznieks. Studējis Rīgas katoļu garīgajā seminārā (1934-1935), filozofiju jezuītu augstskolā Krakovā (1937-1938), filozofiju un teoloģiju Latvijas Universitātē. (1940-1944). Bijis viens no pēdējiem latviešu katoļu priesteriem, kas tikuši ordinēti pirms atkārtotas Latvijas okupācijas 1944. gadā. No 1944. līdz 1950. gadam dzīvojis Vācijā, papildinājis teoloģiskās zināšanas jezuītu augstskolā Pullahā pie Minhenes (1944-1946), garīgi aprūpējis latviešu katoļu bēgļus.
Kopš 1950. gada dzīvojis Austrālijā. Bijis latviešu katoļu ieceļotāju prāvests Sidnejā (1950-1968), Melburnā un Pērtā (1968-1994). Sarakstījis rokasgrāmatu "Lūgšanas apustulāts" (1949), latviešu katoļu lūgšanu izlasi "Tavā vārdā" (1993); Gaideļa sprediķi un raksti ievietoti krājumā "Dzīvais vārds" (1973). Publicējies latviešu periodiskajos izdevumos "Austrālijas Latvietis", "Dzimtenes Balss", "Gaisma", "Katoļu Baznīcas Vēstnesis", "Katōļu Dzeive", "Solis" u.c., kā arī lietuviešu laikrakstos "Mūsu pastoge" un "Tēviškes aidai". Par žurnāla "Gredzens" rediģēšanu, rakstiem žurnālos un grāmatās, kā arī par darbu ekumēniskā kustībā un dievkalpojumos. saņēmis Jāzepa Rancāna fonda balvu.
Personiska informācijaDzimis Latvijas lietuviešu, lauksaimnieka Kazimira un Veronikas Gaideļu ģimenē kā ceturtais bērns (otrais dēls) pavisam astoņu bērnu ģimenē. 10 gadu vecumā zaudējis tēvu.

1935-1940 dzīvojis Polijā, studējis filozofiju jezuītu augstskolā Krakovā (1937-1938).
1940-1944 dzīvojis Latvijā, studējis filozofiju un teoloģiju LU (1940-1944), iesvētīts par priesteri 1944. 2.VIII.
1944-1950 dzīvojis Vācijā, papildinājis teoloģiskās zināšanas jezuītu augstskolā Pullahā pie Minhenes (1944-1946), garīgi aprūpējis latviešu katoļu bēgļus.
Kopš 1950. 23.VI dzīvojis Austrālijā.
Profesionālā darbība

Darbība garīdzniecībā

1944. gada 2. augustā iesvētīts par priesteri.
1944–1950 dzīvojis Vācijā, garīgi aprūpējis latviešu katoļu bēgļus.
Bijis latviešu katoļu ieceļotāju prāvests Sidnejā (1950–1968), Melburnā un Pērtā (1968–1994).
Kopš 1994. gada aprūpējis katoļus Melburnā, Sidnejā un Pērtā.

Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu organizācijas "Dzintars" Melburnas vienības kapelāns, Latviešu katoļu biedrības centrālās valdes kapelāns Melburnā.

Publikācijas, raksti, reliģiskās apceres

1949: rokasgrāmata "Lūgšanas apustulāts"
1993: latviešu katoļu lūgšanu izlase "Tavā vārdā"
Gaideļa sprediķi un raksti ievietoti krājumā "Dzīvais vārds" (1973).

Publicējies latviešu periodiskajos izdevumos "Austrālijas Latvietis", "Dzimtenes Balss", "Gaisma", "Katoļu Baznīcas Vēstnesis", "Katōļu Dzeive", "Solis" u.c., kā arī lietuviešu laikrakstos "Mūsu pastoge" un "Tēviškes aidai".
Gaideļa darbi izmantoti radiostacijas "Brīvā Eiropa" un Vatikāna radio raidījumos.

Tulkojumi

1989: S. Gobi "Dievmāte runā uz saviem mīļotajiem priesteriem" (no angļu valodas, kopā ar H. Uljanu)

Pagodinājumi

Bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas fonda balva (par žurnāla "Gredzens" rediģēšanu)
Melburnas latviešu skolas "Daugava" nozīme zeltā
Citātu galerija"Vecāki ģimeni audzina stingri katoliskā, reliģiskā garā, vadot savu labi iekopto lauksaimniecību Daugavpils apriņķa Skaistas pagastā. Kad Staņislavam 10 gadi, nomirst tēvs, taču ģimene visus sarežģījumus un grūtības ar Dieva palīdzību pārvar.
Skolai un izglītībai veltītie gadi ir ikviena cilvēka nozīmīgs laika posms. Tāds kļūst arī S. Gaidelim, kad viņš mācās Krāslavā – pamatskolā un vidusskolā. Skolas gados jaunietis Krāslavā mīt pie turienes draudzes ērģelnieka, kur arī sākas viņa altārzēna gaitas. [..] Stingrs zēnu ministrantu pārraugs ir ķesteris B. Kurpnieks, taču īpaši atmiņā palicis dekāns Kiselis – reliģijas skolotājs vidusskolā. Šajā laikā jaunieti jau ļoti bija iekvēlojusi doma par garīgo kārtu un vēlēšanās kalpot tai. Pat brīvdienās ierodoties mājās Skaistā ik svētdienu radās vēlēšanās doties uz 3 km attālo vietējo baznīcu, lai pie prāvesta P. Smeltera kalpotu par altārzēnu. Skaistas draudzes gans S. Gaidelim dievkalpojumos pēc misas dziedāt baznīcā priekšā Svētais Dievs – t. sauc. suplikācijas. Ar šo goda amatu jaunietis pamatoti lepojās.
Pēc Krāslavas visusskolas beigšanas 1933. g. pavasarī Gaidelis rudenī dodas uz Rīgu, kur viņu uzņem garīgajā seminārā filozofijas un teoloģijas studijām. Vēl pēc gada seko veltīšanās mūku kārtai, iestājoties jezuītu ordeņa noviciātā Galicijā, Polijā. Pēc noviciāta laika turpinās priesterības kandidāta studijas Krakovā. Kad vāciešu karaspēks Otrā pasaules kara sākumā iebrūt Polijā, Gaidelis atgriežas studijas turpināt Rīgā, kur 1944. g. 2. augustā bīskaps J. Rancāns jauno censoni S. Gaideli Sv. Madlienas baznīcā ordinē par priesteri. Šis kļūst vēsturisks notikums: pēdējā reize, kad kandidāti uz priesterību saņem svētību Latvijā no bīskapa J. Rancāna rokām..."

K. P. Divkārša jubileja. Austrālijas Latvietis, Nr.1737 (20.07.1984), 3. lpp.

"Neatkarīgi no tā, cik liels vai mazs ir bijis jubilāram uzticētais uzdevums, viņš to allaž ir veicis ar apbrīnojamu mīlestību un pienākuma apziņu: neviens darbs viņam nav šķitis par grūtu un neiespējamu, ja tas ir bijis veicams viņam uzticēto dvēseļu vai plašākas latviešu sabiedrības labā. Viss, kam gaviļnieks ar lielu entuziasmu un neatlaidību ķeras klāt, viņam izdodas: viņa vadībā uzceltais skaistais Saules nams Sidnejā, kas gadu gadā kalpojies jo daudziem sabiedriskiem mērķiem; viņa redakcijā izdotais Austrālijas latviešu katoļu biedrības žurnāls "Gredzens" 550 eksemplāru metienā, no kā pāri par 100 brīveksemplāru aiziet uz Latviju, kur to lasa ar lielu interesi; viņa tulkotā "zilā grāmata" "Dievmāte runā uz saviem mīļotajiem priesteriem", kas guvusi plašu atsaucību Latvijā, un sakarā ar pāvesta Jāņa Pāvila II viesošanos Latvijā pērn nepilnu divu mēnešu laikā sagatavotā un 2000 eksemplāros iespiestā lūgšanu izlase "Tavā vārdā", kas starplaikā jau izplatīta visā Latvijā, ieskaitot cietumus, un izpelnījusies pateicības pilnas atsauksmes."

Selga Silkalna. Mūža kalpojums. Austrālijas Latvietis, Nr.2235 (29.07.1994), 2. lpp.
Nodarbeswriter
priest
Birth time/place28.07.1914
Skaista
Skaista, Skaistas pagasts, Krāslavas novads
Dzimis Skaistas pagasta "Gaidās".
Residence1935 – 1940
Polija
Poland

1940 – 1944
Latvija
Latvia

1944 – 1950
Vācija
Germany

1950
Tūvonga
Toowong, Brisbane, Queensland, Australia
Pirmā dzīvesvieta pēc ierašanās Austrālijā – Brisbenas priekšpilsēta Toowong.
Education1934
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas pils
Pils iela 2, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601

Beidzis Krāslavas valsts ģimnāziju.


1934 – 1935
Rīgas Garīgais seminārs
Altonavas iela 6, Rīga
Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Studējis Rīgas katoļu garīgajā seminārā.


1937 – 1938
Krakova
Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland

Studējis filozofiju jezuītu augstskolā Polijā, Krakovā.


1943 – 1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Nepabeigtas studijas Teoloģijas fakultātē.


1944 – 1946
Pullaha pie Minhenes
Pullach, Bavaria, Germany

Papildinājis teoloģiskās zināšanas jezuītu augstskolā Pullahā pie Minhenes.


02.08.1944
1944. gada 2. augustā iesvētīts par priesteri. Staņislavu Gaideli ordinēja bīskaps J. Rancāns.
Working place
Austrālijas latviešu katoļu biļetens "Gredzens"
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

Izdevis un rediģējis Austrālijas latviešu katoļu biļetenu "Gredzens".


00.07.1950 – 00.11.1950 (Duomenys nėra tiksūs)
Brisbena
Brisbane, Queensland, Australia
Dažus mēnešus pēc ierašanās Austrālijā darbojies Brisbenā.

00.12.1950 – 1968
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

No Brisbenas pārcelts uz Sidneju, kur kopš 1950. gada decembra bijis latviešu katoļu ieceļotāju prāvests Sidnejā.

Vadījis latviešu katoļu draudzi un aprūpējis citas katoļu vienības Jaundienvidvelsā un Kvīnslendā.


1968
Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
Bijis skolotājs MLB Daugavas skolā.

1968 – 1994
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

Bijis latviešu katoļu ieceļotāju prāvests Melburnā un Pērtā, aprūpējis arī Balaratas un Džīlongas katoļu kopas.


1968 – 1994
Pērta
Perth, Western Australia, Australia

Bijis latviešu katoļu ieceļotāju prāvests Melburnā un Pērtā, aprūpējis arī Balaratas un Džīlongas katoļu kopas.


1994
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
Kopš 1994. gada aprūpējis katoļus Melburnā, Sidnejā un Pērtā.
Emigrated18.05.1950 – 26.06.1950
Ņūkāsla
Newcastle, New South Wales, Australia

1950. gada 18. maijā Brēmenes ostā uzkāpj uz kuģa "Dundalk Bay" un emigrē Austrāliju. Kuģis piestāj Ņūkāslas ostā 26. jūnijā (citos avotos – 23. jūnijā).

Place/time of death25.07.2002
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
ApbalvojumiJāzepa Rancāna fonda balva
Par žurnāla "Gredzens" rediģēšanu / rakstiem žurnālos un grāmatās, kā arī par darbu ekumēniskā kustībā un dievkalpojumos.​
1987

Kartes leģenda

Rodomi rezultatai 1-1919.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Skaista
(Skaista, Skaistas pagasts, Krāslavas novads)
28.07.1914Birth time/placeVillage
2Tūvonga
(Toowong, Brisbane, Queensland, Australia)
1950ResidencePart of a city
3Polija
(Poland)
1935 - 1940ResidenceCountry
4Vācija
(Germany)
1944 - 1950ResidenceCountry
5Latvija
(Latvia)
1940 - 1944ResidenceCountry
6Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
25.07.2002Place/time of deathCity
7Ņūkāsla
(Newcastle, New South Wales, Australia)
18.05.1950 - 26.06.1950EmigratedCity
8Krāslavas pils
(Pils iela 2, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601)
1934EducationManor house
9Altonavas iela 6, Rīga
(Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004)
1934 - 1935EducationBuilding, house
10Krakova
(Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland)
1937 - 1938EducationCity
11Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1943 - 1944EducationBuilding, house
12Pullaha pie Minhenes
(Pullach, Bavaria, Germany)
1944 - 1946EducationPart of a city
13Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
(Nav norādīts)Working placeCity
14Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
01.12.1950 - 1968Working placeCity
15Brisbena
(Brisbane, Queensland, Australia)
01.07.1950 - 01.11.1950Working placeCity
16Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1968 - 1994Working placeCity
17Pērta
(Perth, Western Australia, Australia)
1968 - 1994Working placeCity
18Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1994Working placeCity
19Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1968Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.