Oskars Jēpe

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Publisher (3); Person of reception (2)

Ilustrācijas: Person in photo(2)

VardasOskars Jēpe
KopsavilkumsOskars Jēpe (1875–1951) – grāmatizdevējs, iespiedējs, iesējējs un tirgotājs.
Personiska informācijaDzimis amatnieka – drēbnieka ģimenē.
Mācījies vietējā pagastskolā (1885–1886), draudzes skolā (1886–1888).
Pēc tēva nāves (1888) Jēpi pieņēma audzināšanā Jaunpiebalgas mācītājs Emīls Kēlbrands, Jēpe līdz 1890. gadam turpināja tālāku izglītību mācītājmuižā.
Kēlbrands nosūtīja Jēpi pie Jāņa Ozola: 1891–1894 Jēpe bija grāmatizdevēja Jāņa Ozola māceklis sākumā Vecpiebalgā, tad Cēsīs, papildinājies grāmatsiešanas mākslā pie J. Lindes Rīgā (1894–1896) un Vācijā Glauhavas grāmatsiešanas skolā (1898).
Vadījis Jāņa Ozola sietuvi 1896–1903.

Kopā ar brāli Rūdolfu Jēpi 1911. gadā atvēris spiestuvi, pēc 1919. gada spiestuve R. Jēpes īpašumā.
Pēc 1929. gada saimnieciskās krīzes 30. gados Oskara Jēpes grāmatu veikals pāriet viņa dēla Ernesta Jēpes īpašumā.
Profesionālā darbība

Grāmatizdevēja darbība

1903. gadā atvēris Cēsīs savu grāmatsietuvi. Kopš 1903 piedalījies grāmatsējēju izstādēs Cēsīs, Vīlandē, Tērbatā, Pēterpilī, saņēmis zelta, sudraba un bronzas medaļas.
1905. gadā atvēris izdevniecību, 1907. – veikalu, 1911. – spiestuvi.
Pirmie izdevumi – Apsesdēla dzejoļu krājumi "Tumsā un tvanos" un "Tāļu vēl rīts" 1905. gadā (ar firmas nosaukumu "Laika gars").

1906. gadā ar apgāda nosaukumu "Arājs" kopā ar grāmatizdevēju Pēteri Liepu, pēc tam patstāvīgi ar savu vārdu līdz 1917. gadam aizsācis L. Andrejeva, A. Čehova, M. Gorkija kopotos rakstus, izdevis J. Kārsteņa, Zeltmata, J. Grīna darbus, jaunatnes literatūru.

No 1918. līdz 1919. gadam piedalījies kooperatīvajā apgādā "Skola".
1919. gadā atjaunojis privāto uzņēmumu. Paplašinoties izdevējdarbībai, 1922. gadā Rīgā, Suvorova ielā 24/26 Jēpe atvēra izdevniecības nodaļu ar grāmatu veikalu un lasāmbibliotēku, kas pastāvēja līdz 1929. gada 1. decembrim.
Šajā laikā Jēpe apgādā izdevis latviešu autoru rakstu kopojumus (Zeltmata 1-4, 1918–1925; Augusta Brača 1-2, 1921; Līgotņu Jēkaba 1-4, 1922-1925; Edvarda Treimaņa-Zvārguļa 1-5, 1924-1926; Aleksandra Dauges 1-2, 1925-1926; Kārļa Veidenbauma, 1925; Eduarda Veidenbauma 1926 darbu sakopojumus ar plašiem biogrāfiskiem apcerējumiem), Kārļa Egles sastādīto literātu autobiogrāfiju krājumu "Atziņas" (1-3, 1923-1924), Kaudzītes Matīsa "Atmiņas no "tautiskā laikmeta"" (1-2, 1924).
Īpašu vērību veltījis bērnu literatūrai, kas Jēpes apgādībā iznāca atsevišķās nodalītās sērijās: "Bērnu un jaunības literatūra", "Bērnu literatūra", "Jaunības literatūra". Bērnu un jaunatnes literatūras sērijas no 1922. līdz 1925. gadam vadīja Kārlis Egle, viņš bija arī Jēpes publiskās bibliotēkas vadītājs un Jēpes izdevniecības literārais konsultants.
Kopumā Jēpe apgādājis ap 220 grāmatu, kopskaitā tuvu pie 1 miljona eksemplāru.

Darbību Rīgā izbeidzis 30. gados finansiālu grūtību dēļ; Jēpe pāriet uz darbu atpakaļ Cēsīs.
Rīgā pastāvošo grāmatu veikalu 1929. gada beigās ar visu iekārtu atpirka komanditsabiedrība grāmatu apgāds "Rīts" — L. Ausējs un biedri. Jēpes bibliotēka tiek pārdota Ernesta Birznieka-Upīša vadītajai Rīgas pilsētas Bibliotēku centrālei.

Par Cēsu veikala īpašnieku turpmāk kļuvis dēls Ernests Jēpe. No 1938. gada jūlija līdz 1943. gadam Jēpe strādāja kā atbildīgais vadītājs dēla Ernesta Jēpes grāmatu veikalā — "E. Jēpes grāmatu veikals" — Cēsis, Rīgas ielā 27. Strādājis arī Cēsu amatnieku biedrības bibliotēkā.

1944. gada 15. decembrī Cēsu apriņķa Izpildu komiteja atļāva Jēpem atvērt grāmatu tirgotavu un antikvariātu Cēsīs, Rīgas ielā 27. 1947. gada 1. janvārī atļauja vairs nav izsniegta, un Jēpe savu darbību grāmatniecībā izbeidz.

Padomju vara Oskaram Jēpem nepiešķīra pensiju, vecumdienas pavadījis trūkumā savā vasaras mājā Cēsīs, Gaujas ielā 74 (agrāk "Lazdiņas").

Sabiedriskā darbība

Rosīgi piedalījies sabiedriskajā dzīvē. Bijis Cēsu Amatnieku biedrības godabiedrs, Cēsu Viesīgās biedrības mūža biedrs, Brāļu kapu un pieminekļu komitejas loceklis. Piedalījies Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrībā, bijis gan padomes, gan valdes loceklis.
Citātu galerija"Es [..] nepievienojos nekādai politiskai partijai — grāmata bija un ir vienmēr palikusi mana politika."
Oskars Jēpe

"Pirms 25 gadiem Jūs stājaties toreiz stipri vēl tukšajā latviešu grāmatniecības laukā, turēdami acīs mūsu grāmatniecības tēva Jāņa Ozola cēlo paraugu. Viss Jūsu kapitāls bija enerģija un neatlaidība, bet šis kapitāls izrādījās par "neizdodamu dālderi": ar to Jūs esat 25 gadus kalpojuši pie labākās iespējas mūsu tautai, izdodami pāri par 200 grāmatu ap miljonu eksemplāros. Šīs grāmatas, kā putnu bars, ir laidušās pār Latviju un apmetušās tūkstošās latvju mājās, lai mudinātu un mācītu. Bet klusajās Cēsīs dzīvi darbojies viņu raidītājs, deldēdams gadu no gada savu enerģiju, nekrādams citas mantas kā vien labu apziņu...
Ka Jūsu darbība ir bijusi kalpošana tautai, bet ne kails veikals, to noteikti apliecina Jūsu plašais apgādiens: tajā ir vairāk vai mazāk ejošas grāmatas, bet nav sensacionālu un lubeniecisku izdevumu. Jūsu izdotie Ed. Veidenbauma, Ed. Treimaņa Kopotie raksti, K. Egles “Atziņas”, Kaudzīts Matīsa “Atmiņas no tautiskā laikmeta” u. c. pieder pie labākā latviešu grāmatniecībā. [..] Dažkārt šauros apstākļos, grūtībās un juku laikos Jūs esat stipri bijuši savā neatlaidīgā ideālismā, kas Jūs arvien pavadījis."
Jānis Rapa Oskara Jēpes 25 gadu darbības atceres vakarā. Citē Kārlis Egle rakstā "Izdevēja Oskara Jēpes 25 gadu darbs". Latvju Grāmata: kritikas un grāmatniecības žurnāls, 5, 1930, 300. lpp.
SaiknesJānis Jēps-Baldzēns - Radinieks
Nodarbespublisher
publisher
trader
Birth time/place04.06.1875
Meža Viekšeles
"Meža Viekšeles", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Dzimis Jaunpiebalgas pagasta "Mežviekšelēs".
ResidenceGaujas iela 74, Cēsis
Gaujas iela 74, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Vecumdienas pavadījis trūkumā savā vasaras mājā Cēsīs, Gaujas ielā 74 (agrāk "Lazdiņas").

Education1885–1886
Jaunpiebalgas Mārtiņa pagastskola
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads

Mācījies vietējā pagastskolā.


1886–1888
Jaunpiebalgas draudzes skola
Raiņa iela 10, Jaunpiebalga
Raiņa iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125

Mācījies Jaunpiebalgas draudzes skolā.


1891–1894
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads

Grāmatizdevēja Jāņa Ozola māceklis sākumā Vecpiebalgā, tad Cēsīs.


1891–1894
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Grāmatizdevēja Jāņa Ozola māceklis sākumā Vecpiebalgā, tad Cēsīs.

1894–1896
Rīga
Rīga

Papildinājies grāmatsiešanas mākslā pie grāmatu izdevēja Jāņa Lindes Rīgā.


00.04.1898–00.09.1898
Glauhava
Glauchau, Germany

1898. gadā no aprīļa līdz septembrim papildinājies Glauhavas grāmatsiešanas skolā (Buchgewerbliche Fachschule) Saksijā, Vācijā.

Pēc kursu beigšanas Jēpe gribēja tālāk doties mācīties uz Parīzi, taču, Jāņa Ozola aicināts, palicis dzimtenē.

Working place1896–1903
Vadījis Jāņa Ozola sietuvi.

1903
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
1903. gadā atvēris savu sietuvi Cēsīs Pils ielā.

1907
Rīgas iela 27, Cēsis
Rīgas iela 27, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

1907. gadā iekārtojis veikalu Cēsīs, Rīgas ielā 17. Veikals atradies dažādos namos Rīgas ielā, beidzot pastāvīgi Rīgas ielā 27.


1911
Rīgas iela 43, Cēsis
Rīgas iela 43, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

1911. gadā atvēris spiestuvi Rīgas ielā 43 kopā ar brāli Rūdolfu Jēpi, pēc 1919. gada spiestuve R. Jēpes īpašumā.


1922–1929
Krišjāņa Barona iela 26, Rīga
Krišjāņa Barona iela 26, Rīga, LV-1050
1922. gadā Rīgā, Suvorova ielā 24/26 (K. Barona iela) Jēpe atvēra izdevniecības nodaļu un grāmatu veikalu ar bibliotēku, kas pastāvēja līdz 1929. gada 1. decembrim.

00.07.1938–1943
Rīgas iela 27, Cēsis
Rīgas iela 27, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
No 1938. gada jūlija līdz 1943. gadam Jēpe strādāja kā atbildīgais vadītājs dēla Ernesta Jēpes grāmatu veikalā — "E. Jēpes grāmatu veikals" — Cēsīs, Rīgas ielā 27.

1944–1946
Rīgas iela 27, Cēsis
Rīgas iela 27, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Strādā savā grāmatu tirgotavā un antikvariātā.
Service1915–1917
Valka
Valka, Valkas novads
Iesaukts armijā, inženierdaļā Valkā un Pleskavā.

1915–1917
Pleskava
Pskov, Pskov Oblast, Russia
Iesaukts armijā, inženierdaļā Valkā un Pleskavā.
Place/time of death12.05.1951
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Buried00.05.1951
Vācu kapi
Rīgas iela 58A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Apbedīts Cēsu Vācu kapos.

Ilgus gadus kaps neiezīmēts, 1989. gada 28. aprīlī atklāta piemiņas plāksne, kurā iekalti vārdi "Grāmatizdevējs Oskars Jēpe – 1875.–1951."

ApbalvojumiThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris ar 1930. gada 13. novembra lēmumu.
V šķira
1930

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-1818.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Meža Viekšeles
("Meža Viekšeles", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125)
04.06.1875Birth time/placeFarmstead
2Gaujas iela 74, Cēsis
(Gaujas iela 74, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
(Nav norādīts)ResidenceBuilding, house
3Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
12.05.1951Place/time of deathCity
4Vācu kapi
(Rīgas iela 58A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
01.05.1951BuriedCemetery
5Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads)
1891 - 1894EducationVillage
6Rīga
(Rīga)
1894 - 1896EducationCity
7Glauhava
(Glauchau, Germany)
01.04.1898 - 01.09.1898EducationCity
8Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads)
1885 - 1886EducationVillage
9Raiņa iela 10, Jaunpiebalga
(Raiņa iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125)
1886 - 1888EducationBuilding, house
10Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1891 - 1894EducationCity
11Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1903Working placeCity
12Rīgas iela 27, Cēsis
(Rīgas iela 27, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1907Working placeBuilding, house
13Rīgas iela 43, Cēsis
(Rīgas iela 43, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1911Working placeBuilding, house
14Krišjāņa Barona iela 26, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 26, Rīga, LV-1050)
1922 - 1929Working placeBuilding, house
15Rīgas iela 27, Cēsis
(Rīgas iela 27, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
01.07.1938 - 1943Working placeBuilding, house
16Rīgas iela 27, Cēsis
(Rīgas iela 27, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1944 - 1946Working placeBuilding, house
17Valka
(Valka, Valkas novads)
1915 - 1917ServiceCity
18Pleskava
(Pskov, Pskov Oblast, Russia)
1915 - 1917ServiceCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.