Ojārs Zanders

lv
Ziņot redaktoram

@@@@: Author (47); Compiler (3); Author of the comment (4)

Ilustrācijas: Person in photo(1)

VardasOjārs Zanders
Personiska informācijaZANDERS Ojārs (dz. 1931.11.III Jaungulbenes pag. Lejiešos, miris 2018.31.III) - literatūras un grāmatniecības vēsturnieks.
Dz. fotogrāfa ģim. Beidzis Gulbenes vsk. (1951), Rīgas Ped. inst. Svešvalodu fak. (1956). Strād. par vācu val. skolotāju Apes vsk. (1956-58) un vācu val. docētāju Daugavpils Ped. inst. (1958-60), par Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeja zin. līdzstr. un nodaļas vad. (1960-68). Kopš 1968 IX ZA Fundam. b-kas (tag. Akadēmiskās b-kas) Rokrakstu un reto grām. nod. vadītājs, 1992-2000 galvenais bibliogrāfs. gan Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā, gan Akad. b-kā veidojis daudza kultūrvēst. izstādes, lasījis lekcijas par grāmatniecību. lit. zinātnes vēsturi, kult. sakariem.
Pirmā publikācija - raksts par K. Veidenbaumu "Par dzejnieka brāli" laikr. "Literatūra un Māksla" 1965.6.III. Public. vairāk nekā 600 rakstus par kult. mantojuma un grāmatn. jautājumiem. Kopš skolas gadiem rakstījis arī dzejoļus, par 1951-92 tie apkopoti krāj. "Dažādu gadu balsis" (1999). Sar. grām. "Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks" (1988), "Senās Rīgas grāmatniecība un kultūras Hanzas pilsētu kopsakarā" (2000). Periodikā public. raksti, esejas, stāsti, dzejoļi apkopoti grām. "Gadsimtu silueti Rīgas bruģakmeņos" (2002). Sast. un sar. priekšv. A. Austriņa ("Saules grieži", 1979) un K. Krūzas ("Ar zelta irkli", 1984) dzejoļu izlasēm. Par mūža ieguldījumu kultūrā 1999 piešķirta Kultūrkapitāla fonda stipendija.
L. Caur senatni šodienu redzēt: [Saruna ar O. Z.]/ Pierakst. I. Lagzdiņa // Brīvā Ljā, 2001, 16./22.VI; Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ojārs Zanders: Biobibliogrāfija. R., 2001; Sevi esmu veidojis pats: [Saruna ar O. Z.]/ Pierakst. G. Rudzītis // Karogs, 2001, 7.
M. Ābola

SaiknesViesturs Zanders (1964) - Sūnus
Nodarbesliterary scholar
book scholar
literary historian
Birth time/place11.03.1931
Educationnezināms – 1951
mācījies
Gulbenes vidusskolā

nezināms – 1956
studējis
Rīgas Pedagoģiskā institūta Svešvalodu fakultātē
Participation in organisationsStudent Sorority "Selga"
Goda filistrs
Place/time of death31.03.2018
ApbalvojumiThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2002. gada 12. aprīļa lēmumu.
IV šķira
2002

Rīgas domes un LZA balva zinātnē
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu Rīgas grāmatniecības un kultūrvēstures izpētē.
2003

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.