Meinhards Rudzītis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (3)

@@@@: Author (130); Atdzejotājs (1); Compiler (1); Editor (1); Co-author (2); Author of the comment (1); Person of reception (62)

Audio/video: Narrator (3)

Ilustrācijas: Person in photo(6)

VardasMeinhards Rudzītis
PseidonīmsAtila, Ortus
KopsavilkumsMeinhards Rudzītis (1910–1966) – latviešu padomju dzejnieks. Laikposmā no 1931. līdz 1968. gadam izdoti vienpadsmit dzejoļu, poēmu un balāžu krājumi. Pirmajos krājumos, kas iznākuši 30. gados, galvenās izjūtas veido bezdarbnieka un sociālās netaisnības pieredze. Padomju perioda dzejas darbos – galvenokārt aktuāla padomju dzīves tematika, dzejoļi pārsvarā liroepiski, publicistiski. Sarakstījis autobiogrāfisku romānu "Vaļas puika" (izdots 1979). Padomju periodiskajos izdevumos publicējis recenzijas, rakstus par literatūru, mākslu, sabiedriski politiskiem jautājumiem.

Personiska informācija1910: dzimis 10. aprīlī Rīgā. Māte strādniece – Kristīne Rudzīte.
1923: māte zaudē darbspējas, un Meinhards Rudzītis nonāk Mazgadīgo darba namā, kur apgūst galdnieka amatu.
1933: nodibina sakarus ar nelegālo Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienību.
1934: 11. jūnijā Rīgas apgabaltiesas prokurors izvirza apsūdzību pret Meinhardu Rudzīti, kas, darbojoties Latvijas Komunistiskās partijas vadībā, izplatījis izdevumu "Mēs apsūdzam" un savu dzejoļu krājumu "Torņa iela Rīgā", lai "grozītu Latvijā pastāvošo valsts iekārtu".
1935: 8. aprīlī Rīgas apgabaltiesa izskata Meinarda Rudzīša apsūdzības lietu, pierādījumu trūkuma dēļ viņu attaisno.
1937: 1. janvārī apprecas ar Lidiju Pavniņu, Aizgādības valdes grāmatvedi.
Profesionālā darbība1926: 31. oktobrī pirmais publicētais dzejolis – "Gāju putniem" laikraksta "Sociāldemokrāts" pielikumā "Literatūra un Dzīve".
1933: tiek konfiscēts jauno literātu almanahs "Signāls", rediģējis Meinhards Rudzītis un Kārlis Fimbers.
1934: februārī paraksta vienreizēju izdevumu "Mēs apsūdzam", kas vērsts pret nacistiskās Vācijas vadību. Pēc izdevuma nākšanas klajā tas tiek konfiscēts, izdevējs tiek arestēts. Pret Rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības iemaksāto drošības naudu Rudzītis tiek atbrīvots no aresta.
30. gadu otrā puse: uzraksta trīsdaļīgu autobiogrāfisku romānu "Vaļas puika", tā 1. un 2. daļa publicēta žurnālā "Draugs" (1970–1971), viss romāns kopumā iespiests Meinharda Rudzīša Rakstu 2. sējumā (1979).
1945: 30. martā laikrakstā "Literatūra un Māksla" informācijā "Ko dara mūsu rakstnieki" atzīmēts, ka Meinhards Rudzītis raksta autobiogrāfisku romānu "Andrejs Akmens". Tas ir tas pats romāns "Vaļas puika", pie kura strādāja rakstnieks. Nosaukumu "Andrejs Akmens" mainīt ieteicis Andrejs Upīts

Dzejoļu krājumi

1931: Vīrs ar basām kājām
1934: Torņa ielā Rīgā
1944: Nāves vilciens (poēma)
1946: Dzimtā zeme
1948: Dziesmu ceļš (poēma)
1956: Mūsu darbs un laime
1959: Rīgas piefrontē
1960: Zelmenis (izlase)
1964: Ausma pār Daugavu (balādes)
1967: Vārsmas laikabiedriem
1968: Rīga, es mīlēju tevi

1978–1979: Raksti (1., 2. sējums)

Atdzejojumi no krievu valodas

1950: Tvardovskis Aleksandrs. Muravijas zeme. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1954: Tvardovskis, Aleksandrs. Māja pie ceļa. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1961: Tvardovskis, Aleksandrs. Aiz tāles – tāle. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1966: Isajevs, Igors. Atmiņas tribunāls. Rīga: Liesma.

Meinharda Rudzīša dzejas recepcija mūzikā

Dziesmas ar Rudzīša dzejas tekstiem komponējuši Maksis Goldins, Oļģerts Grāvītis, Paula Līcīte, Jāzeps Mediņs, Jēkabs Mediņš, Marģeris Zariņš.
Citātu galerija

Par Meinhardu Rudzīti

"Aizvien enerģisks, stūrains, mazliet uz priekšu saliecies, Meinhards Rudzītis sparīgi staigāja pa Rīgas ielām. Tādu viņu pazinām pēckara gados Radiokomitejā, "Literatūrā un Mākslā", sanāksmēs, radošo sekciju sēdēs Rakstnieku savienībā, lasītāju konferencēs galvaspilsētā un laukos. Meinhards Rudzītis kūsāt kūsāja aktivitātē; labprāt kāpa tribīnē, strīdējās – pat līdz iekaisumam. Neiztrūka dažs labs asums, pārpratums, kas gan ātri vien nolīdzinājās, jo dzejnieks nekad nekļuva šauri personisks. Mīlēja atklātu valodu, bez aplinkiem pateica savas domas, bet iecietīgi uzklausīja arī oponentu. Un, ja tam izrādījās taisnība, – piekāpās. Draugu un tuvāku paziņu vidū par viņu šad tad pazobojās, ko ļaunā neņēma. Meonhardam Rudzītim patika veselīgs humors: pats pasmīdināja klausītājus ar asprātībām. [..] Meinhards Rudzītis ar visu paskaļo retoriku īstenībā bija smalkjūtīgs, kautrīgs cilvēks."

Damburs, Edgars. Ievadam. Meinhards, Rudzītis. Raksti. 1. sēj. Rīga: Liesma, 1978, 8. lpp.

Par dzejoļu krājumu "Vīrs ar basām kājām" (1931)

"Rudzīša lirikas saturs noteic viņas sociālo tendenci. Viela Rudzītim ir, pat pārbagātīga. Tāpat vietām izmanāmas krietnas dzejnieka dāvanas. Tikai pagaidām viņa impulsīvā un dziļā izjūta, kā arī dzīvā fantāzija nav pietiekoši mākslinieciski disciplinēta un apvaldīta. Parasti dzejoļa sākumā Rudzīša dzejiskā doma spilgti uzliesmo, bet tikpat negaidīti ātri, neizturējusi līdz galam, izdziest un izplēn sentimentālā un pasalkanā jūsma."

Ego, Edgars. Meinhards Rudzītis. "Vīrs ar basām kājām". Domas, 1931, Nr. 12.
Nodarbespoetas
Birth time/place10.04.1910
Rīga
Rīga
Educationnezināms – 1923
Rīgas pilsētas 2. pamatskola
Rīga
Rīga

1923 – 1928
Mazgadīgo darba nams
Sarkanā iela 4, Rīga
Sarkanā iela 4, Rīga, LV-1003

1929
Rīgas pilsētas amatniecības skola
Rīga
Rīga

1929 – 1929
Raiņa ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010

Raiņa vakara ģimāzijā


15.05.1943 – 15.12.1943
Kirova
Kirov, Kirov Oblast, Russia
Padomju un partijas darbinieku kursu kursants

1950

Vidējo izglītību iegūst kā eksterns.


1957
The Maxim Gorky Literature Institute
Povarskaya 25А, Maskava
Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069
Augstākie literatūras kursi
Working place1928 – 1929 (Duomenys nėra tiksūs)
Rīga
Rīga
Strādājis par galdnieku un grāmatu pārdevēju.

1931 – 1932
Laikraksts "Literatūras Avīze" (1931–1932)
Rīga
Rīga

Redakcijas kolēģijas loceklis.


00.05.1933 – 00.08.1933
Rīga
Rīga
Rīgas pilsētas būvju valde, strādnieks bruģēšanas un asfaltēšanas darbos

1934
Rīga
Rīga

Vagonešu (truļu) dzinējs


00.08.1935 – 00.06.1936
Svēte
Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Kādā ģimenē mājskolotājs

1937 – 1940
Rīga
Rīga
Aizgādības valdē kontrolieris.

1940 – 1941
Laikraksts "Jaunais Komunārs"
Rīga
Rīga

Mākslas un literatūras nodaļas vadītājs


1940 – 1941
Laikraksts "Pionieris"
Rīga
Rīga

00.07.1941 – 00.08.1941
Tatarstāna
Republic of Tatarstan, Russia
Kziljuļskas rajona S. Budjonija kolhozs

01.11.1941 – 01.05.1942
Kirova
Kirov, Kirov Oblast, Russia
6. amatnieku skolas komandants

01.05.1942 – 15.05.1943
Latvijas PSR Valsts Mākslas ansamblis
Ivanova
Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Gatavo ansamblim literāros materiālus

15.12.1943 – 20.04.1944
Latvian Soviet Writers’ Union
Maskava
Moscow, Russia
Tehniskais sekretārs

29.10.1944 – 1949
Latvijas PSR Radiokomiteja
Rīga
Rīga

Literāri dramatisko raidījumu galvenais redaktors


1949 – 1949
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
Rīga
Rīga
Kultūras nodaļas vadītājs

1950 – 1953
Literature and Art
Rīga
Rīga
Atbildīgā sekretāra pienākumu izpildītājs, vēlāk – Literatūras nodaļas vadītājs
Participation in organisations1928 – 1933
Rakstnieku grupa "Signāls"

1940 – 1966
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Service01.09.1941 – 01.11.1941
Gorohoveca
Gorohovets, Vladimir Oblast, Russia

201. latviešu strēlnieku divīzijas 122. pulka ložmetējnieks

1941. gada oktobrī slimās kājas dēļ atbrīvo no armijas.

Travelled00.09.1933
Parīze
Paris, France
Vispasaules jaunatnes pretkara un pretfašisma kongresa delegāts
Detention00.06.1934 – 17.12.1934
Liepājas koncentrācijas nometne
Liepāja
Liepāja

Par pretvalstisku darbību.

Place/time of death17.01.1966
Rīga
Rīga
Buried
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026

1968. gada 21. septembrī Raiņa kapos atklāts piemineklis Meinhardam Rudzītim (autore – tēlniece Pārsla Zaļkalna).

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-2828.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
10.04.1910Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
17.01.1966Place/time of deathCity
3Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
(Nav norādīts)BuriedCemetery
4Povarskaya 25А, Maskava
(Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069)
1957EducationBuilding, house
5Rīga
(Rīga)
- 1923EducationCity
6Rīga
(Rīga)
1929EducationCity
7Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010)
1929 - 1929EducationBuilding, house
8Kirova
(Kirov, Kirov Oblast, Russia)
15.05.1943 - 15.12.1943EducationCity
9Sarkanā iela 4, Rīga
(Sarkanā iela 4, Rīga, LV-1003)
1923 - 1928EducationBuilding, house
10Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
29.10.1944 - 1949Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
1949 - 1949Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
1950 - 1953Working placeCity
15Tatarstāna
(Republic of Tatarstan, Russia)
01.07.1941 - 01.08.1941Working placeRegion
16Kirova
(Kirov, Kirov Oblast, Russia)
01.11.1941 - 01.05.1942Working placeCity
17Ivanova
(Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia)
01.05.1942 - 15.05.1943Working placeCity
18Maskava
(Moscow, Russia)
15.12.1943 - 20.04.1944Working placeCity
19Rīga
(Rīga)
1931 - 1932Working placeCity
20Svēte
(Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads)
01.08.1935 - 01.06.1936Working placeVillage
21Rīga
(Rīga)
1937 - 1940Working placeCity
22Rīga
(Rīga)
1934Working placeCity
23Rīga
(Rīga)
1928 - 1929Working placeCity
24Rīga
(Rīga)
01.05.1933 - 01.08.1933Working placeCity
25Parīze
(Paris, France)
01.09.1933TravelledCity
26Gorohoveca
(Gorohovets, Vladimir Oblast, Russia)
01.09.1941 - 01.11.1941ServiceCity
27Liepāja
(Liepāja)
01.06.1934 - 17.12.1934DetentionCity
28Rīga
(Rīga)
1940 - 1966Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.