Jānis Zālītis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (85); Compiler (24); Editor (13); Co-author (1); Author of the comment (34); Person of reception (2)

Ilustrācijas: Person in photo(4)

VardasJānis Zālītis
KopsavilkumsJānis Zālītis (1951) – literatūrzinātnieks, filoloģijas doktors (Dr. philol., 1992), redaktors. Pētnieciskās intereses saistītas ar literāro sakaru, padomju periodā noklusēto autoru dzīves gājuma un daiļrades izpēti, kā arī dažādu mazzināmu rakstnieku biogrāfisko datu izpēti. Darbojas kā literāro izdevumu sastādītājs, komentāru autors un redaktors. Uzmanības centrā arī Raiņa un Aspazijas daiļrades izpēte un korespondence, gan savulaik strādājot Raiņa Literatūras, mākslas un vēstures muzejā un Rakstniecības un mūzikas muzejā t. s. Raiņa daiļrades izpētes grupā, gan kopš 2009. gada strādā Memoriālo muzeju apvienībā Raiņa un Aspazijas muzejā. Piedalījies Raiņa Kopotu rakstu 21. sējuma sastādīšanā un komentēšanā, Aspazijas 1. un 2. sējuma tapšanā (2017, 2018).
Personiska informācijaDzimis kolhoznieku ģimenē.

Profesionālā darbība

Pētnieciskā darbība

1982: pirmā zinātniskās publikācija "Kārlis Skalbe un Ļevs Tolstojs" rakstu krājumā "Latviešu-slāvu literatūras un mākslas sakari" (Rīga: Zinātne).
1984–1989: periodikā publicēta virkne rakstu par krievu rakstnieku Ļevu Tolstoju un viņa daiļrades recepciju un impulsiem latviešu rakstnieku daiļradē un latviešu literatūra attīstībā.
Publicējis periodikā rakstus par literāro sakaru jautājumiem (par krievu rakstniekiem Nikolaju Gogoli, Nikolaju Ostrovskis un citiem).

1985: kopā ar Gundegu Grīnumu un Inesi Treimani sastādījis un komentējis J. Raiņa Kopotu rakstu 21. sējumu.

1987: filoloģijas zinātņu kandidāts, 1992: filoloģijas doktors par disertāciju "Latvija un Ļevs Tolstojs: daiļrades recepcija cariskās cenzūras un policijas uzraudzības apstākļos".

1992, 2003: izdotās "Latviešu rakstniecība biogrāfijās" 77 biogrāfisko šķirkļu autors.
Zinātniskas publikācijas zinātnisko rakstu krājumos "Materiāli par latviešu literatūras vēsturi" (1992), "Rainim 125" (1990), "Rainis radošo meklējumu spogulī" (2001), "Latviešu rakstnieku portreti: pozitīvisti" (2002), "Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija" (2020).

2004–2005: laikrakstā "Laiks" publicēts apjomīgs pētījums par grāmatizdevēju Helmaru Rudzīti – "Pasaule uz spārna jeb Grāmatu draugs Helmars Rudzītis".
2017: kolektīvās monogrāfijas "Gals un sākums. Rainis: 21. gadsimta sākuma skats" autors.

Sagatavojis interneta resursu: Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894–1897) sastādījums un komentāri: MMA mājaslapa https://memorialiemuzeji.lv

Literāru izdevumu sastādītājs, komentāru un priekšvārdu autors

2014: Just dziļi dzīvību un nāvi: Jānis Ziemeļnieks dialogā ar Aspaziju un Raini. Rīga: SIA “J.L.V.”
2013: Rainim /Simts dzejnieku simts dzejoļi / Priekšvārds, sastādījums, komentāri. Rīga: SIA “J.L.V”
2007: Austra Skujiņa atcerēs, apcerēs, versijās "Krizantēmu sniegs".
2005: vēstules Aleksandram Pelēcim "Lakats ar magonēm".
2003: Jāņa Sudrabkalna dzejas un prozas izlase "Sapņu vāts".
2003: Erika Ādamsona grāmata "Rotaļlietu krodziņš: dzeja un proza".
2002: Birutas Skujenieces un Jāņa Sudrabkalna vēstuļu un daiļdarbu apkopojums "Kā rīta un vakara zvaigzne..."
2002: Austra Skujiņa krājums "Vēl viss nav paspēlēts..."
2002: Jāņa Ziemeļnieka humoristiskā dzeja "Divi gudri satiekas"
2002: Jāņa Ziemeļnieka krājums "Tev padots neprāts mans..."
2000: Jāņa Grota un Elza Ķezberes vēstuļu kopojums "Pienāks reiz tikšanās mums..."
2000: Andrieva Niedras krājums "Dažu skaistu ziedu..."
1999: Rihards Valdess "Skumjā kafejnīca"
1998: Austras Skujiņas krājumos nepublicētā dzeja "Es neprotu glāstīt..."
1997: "Sonnengeflecht. Literatur aus Lettland".
1997: grāmata "Austra Skujiņa vēstulēs atmiņās, veltījuma dzejā".

Redaktors un zinātniskais redaktors

1995–2002. Imanta Ziedoņa Raksti 12 sējumos. Rīga: Nordik, 1.–7. sējums.
1999: Rainis un Gēte. “Fausta” tulkojuma simtgade. Rīga: Nordik.
2004: Jānis Akuraters un skrejošais laiks. Rakstu krājums. Rīga: Pils.
2004: Gulbis F. Rūgtās lāses. Rīga: Valters un Rapa.
2007: Rainis, Aspazija. Trejkrāsainā saule. Sast. un tulkojis gruzīnu un ukraiņu valodā R. Čilačava. Rīga: Hekate.
2013: Freinberga S. Un starp zvaigznēm mūsu senās sejas... 1. sēj., Rīga: Jaunā Daugava.
2013: Beināre Astrīda. Portrets. Kultūrvēsturisks romāns. Rīga.
2012: Stāja / Voldemāra Kalpiņa laiks. Sast. A. Grāpis. Rīga: Pils.
2017: Grīnuma G. Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazijas Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni. Rīga: Rīga, Mansards.

Dažādos izdevumos rakstījis par Visvaldi Lāmu, Vili Cedriņu, Valdemāru Kārkliņu, Rihardu Valdesu, Jāni Ziemeļnieku, Aleksandru Pelēci un citiem autoriem.

Tulkojis no krievu valodas
2006
: Djačenko, M. un S. Lana jeb Mežonīgā enerģija: romāns-metafora (Rīga: Hekate).
Nodarbesliterary scholar
Birth time/place03.07.1951
Dzimis Bejas ciema Dārzniekos.

Educationnezināms – 1967
Bejas astoņgadīgā skola
Beja
Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

nezināms – 1970
Alūksnes 1. vidusskola
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads

nezināms – 1975
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studēja Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā.


1992
Rīga
Rīga

Ieguvis Dr. philol.; disertācijas tēma - "Latvija un Ļevs Tolstojs: daiļrades recepcija cariskās cenzūras un policijas uzraudzības apstākļos".

Working place1974 – 1993
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

1993 – 1996
Nordik
Rīga
Rīga
Galvenais redaktors.

1993 – 1996
Tapals
Elijas iela 17, Rīga
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Galvenais redaktors.

1996 – 1999
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Galvenais speciālists.

1999 līdz šim
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Pasniedzējs LU Pirmsstudiju centrā.


2007 – 2009
Rakstniecības, teātra un mūzikas vēstures muzejs
Rīgas pils
Pils laukums 3, Rīga, LV-1050
Raiņa daiļrades izpētes grupa.

2009 līdz šim
Association of Memorial Museums
Baznīcas iela 30, Rīga
Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010

Vecākais eksperts Raiņa un Aspazijas muzejā.


2009 līdz šim
The Rainis and Aspazija House
Baznīcas iela 30, Rīga
Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010

Vecākais eksperts


2010 līdz šim

Valsts valodas prasmes komisijas loceklis.

Participation in organisations2001 līdz šim
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Kartes leģenda

Rodomi rezultatai 1-1313.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Beja
(Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads)
1967EducationVillage
2Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
1970EducationCity
3Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1975EducationBuilding, house
4Rīga
(Rīga)
1992EducationCity
5Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1974 - 1993Working placeBuilding, house
6Rīga
(Rīga)
1993 - 1996Working placeCity
7Elijas iela 17, Rīga
(Elijas iela 17, Rīga, LV-1050)
1993 - 1996Working placeBuilding, house
8Pils laukums 2, Rīga
(Pils laukums 2, Rīga, LV-1050)
1996 - 1999Working placeBuilding, house
9Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1999Working placeBuilding, house
10Baznīcas iela 30, Rīga
(Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010)
2009Working placeBuilding, house
11Rīgas pils
(Pils laukums 3, Rīga, LV-1050)
2007 - 2009Working placeCastle
12Baznīcas iela 30, Rīga
(Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010)
2009Working placeBuilding, house
13Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
2001Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.