Erna Ķikure

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (29); Artist (2); Person of reception (31)

Ilustrācijas: Person in photo(5)

VardasErna Ķikure
Papildu vārdiErna Dzelme
Dzimtais vārdsErna Bērziņa
KopsavilkumsErna Ķikure (1906–2003), rakstniece. Beigusi Latvijas Mākslas Akadēmijas Grafikas nodaļu un Rīgas Tautas konservatorijā apguvusi klavierspēli. Strādājusi par zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāju. Ar rakstniecību sākusi nodarboties emigrācijā, Austrālijā. Septiņu īsprozas grāmatu un divu dzejas krājumu autore. Par prozas krājumiem, kuros ierakstītas impresionistiskas bērnības atmiņas, dzimtās mājas – Ļaudonas "Ķikuri", ļaudis un sadzīve ("Kā plūsti, Aiviekste?" (1989); "Ceļa akmeņu raksts" (1990); "Uz tilta" (1990)) saņēmusi Jāņa Jaunsudrabiņa balvu.

Personiska informācijaDzimusi saimnieka ģimenē. Tēvs – Jānis Bērziņš (1873–1919) skolotājs, vēlāk Ļaudonas pagasta vecākais. Tēvu, skolotāju, vēlāk Ļaudonas pagasta vecāko, nošauj lielinieki 1919. gada martā. Māte – Alvīne Bērziņa (dzimusi Putniņa, 1885–1947).
Agrās skolas gaitas aizstāj mājmācība, tēvs māca rakstīt un rēķināt. Kad tēvu iesauc karā, mācās kaimiņos pie profesora Nikoloja Maltas māsas Veronikas un sievas Agnēzes. Pie Veronikas sākusi mācīties arī klavierspēli.
1924: beigusi Biržu vidusskolu (vēlāk pārdēvēta par Madonas ģimnāziju), uzrādot zīmēšanas spējas, tādēļ skolotājs un gleznotājs Jānis Plase iedrošinājis un sagatavojis mācībām Rīgā.
1932: beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, Riharda Zariņa vadīto grafikas klasi. Ar ofortā veidotām ainavām piedalījusies Kultūras fonda rīkotajās izstādēs.
1939: vairākus mēnešus papildinājusies Beļģijā.
1941. gada 10 aprīlis: laulības ar Jāni Dzelmi.
1941. gada 14. jūnijs: māsu Austru Lāci ar trim maziem bērniem izsūta uz Sibīriju, Krasnojarskas apgabalu.
1942: piedzimst meita Inese.

1944: kopā ar vīru, meitu Inesi un māti Alvīni pametusi "Ķikurus" un devusies bēgļu gaitās uz Vāciju.
Sākumā viņi nonāk Vācijas un Čehoslovākijas pierobežā Sudetijā. Pēc tam gandrīz gadu dzīvo Austrijā, no kurienes nokļūst Vācijā, vispirms Eslingenā, pēc tam Sillenbuchā pie Štutgartes. Erna Dzelme strādā Štutgartes–Sillenbuchas latviešu nometnes vidusskolā par zīmēšanas un mākslas skolotāju.
1946: piedzimst meita Dzidra.
1949: ģimene emigrē uz Austrāliju.
1958: pieņēmusi Austrālijas pilsonību.
1983: pārcēlusies uz dzīvi pie meitas Ineses Kanādā.
1988: meita Inese sāk izdot Ernas Ķikures grāmatas mazos metienos.
1993: pārcietusi insultu, pamazām atgūst kustību spējas, turpina rakstīt un spēlēt klavieres ar labo roku, jo kreisā ir nevarīga.
Profesionālā darbība1954: pirmā pubikācija – stāsts "Baltās bikses" laikrakstā "Austrālijas Latvietis" (27.12).

Stāstu krājumi

"Mūsu kaimiņš" (1962)
"Kā plūsti, Aiviekste?" (1989)
"Uz tilta" (1990)
"Ceļa akmeņu raksts" (1990)
"Tu prasi patiesu stāstu..." (1991)
"Būs skaista diena" (1993)
"Mājas un ceļi" (1996, izlase)

Dzejoļu krājumi

"Dienas un gadi" (1985)
"Artava" (1988)

Citi

"Ķikures un Sarmas vēstules" (1980)
"Ķikures un Sarmas vēstules (1958–1962)" (1991)


Citātu galerija"Erna Ķikure pieder nedaudzajiem mūsu kontinenta latviešu rakstniekiem, kas raksta regulāri. Šis ir vienīgais darba ceļš tīrās literatūras kopšanai. Austrālijā ieviesusies "nezāle": ļoti daudzi mūsu autori raksta tikai pirms rakstnieku dienām, lai ar sasteigto jaundarbu tur reprezentētos. Tādēļ rodas cienība pret autoriem, kas raksta ikdienas, jo bez šīs rutīnas nav iespējams arī apgūt rakstnieka varēšanu. Ko gan līdz "rakstnieka talants un dzirksts", ja pietrūkst rutīnas un tehniskās varēšanas? Laimīgā kārtā Erna Ķikure un, varbūt, pusducis citu Austrālijas latviešu autoru, šai grupai nepieder."

Austrālijas Latvietis, Nr. 1117, 03.03.1972


Par Ernas Ķikures dzeju

"Ķikures dzejām piemīt kāds pirmatnējs spēks, vitālitāte, stiprums, stingrums. Bieži vien ir tāda sajūta, ka dzeja ir piesātināta līdz galējībai, pat tur, kur tā ir delikāta. Tā ir sajūta, spēcīga un lieliska, kas mūs pārņem, kad apzināmies, ka "mēs esam". Viņas dzejā atrodam nemitīgu jūtu pašanalīzi, darbošanos ap sevi, reģistrējot tos momentus, kur mēs it kā esam pacelti, vai arī tos, kur esam izmisuma pašos dziļumos (..) Starp latviešu dzejniekiem Austrālijā Ķikure ieņem īpatu vietu. Viņa nav ne "moderna" kā Brēdrihs, Lindbergs, Silkalns, ne „germāniski klasiska" kā Pļavkalns, ne konvencionāla kā Ābele jun., Lācis, ne ekspresionistiska kā Birkmanis, ne eleganta kā Tomsons, un ne apskaidroti nobriedusi kā Sarma. Viņa ir tuvāka jaunajiem austrāliešu dzejniekiem nekā mūsu pašu. Kā jaunie austrālieši viņa nebaidās teikt, ko grib, lieto vienkāršas iztēles, parasto sarunu valodu, un, kā austrālieši viņa noraida tradicionālo formu. Tāpat kā austrālieši viņa mēģina skatīt pasauli tādu, kā neviens cits. Viņas dzejai, tāpat kā austrāliešu, nav atbalss. Ne reliģija, ne vēsture, ne literātūrā te neieskanas. Ķikures dzeja, tāpat kā austrāliešu, ir nobriedusi, ja tas nozīmē savas personīgās līnijas iezīmēšanu, palikšanu uzticīgai savam pārdzīvojumam. Cita tipa kritika to nosauktu par naīvu un provinciālu dzeju. Ķikures jūtas valda pār stilu: kur notēlota jūtu vidusgamma, tur tas plūst mierīgs, pagaros teikumos. Kur notēlotas jūtu galējības, tur stils saraustīts, uztraukts. Vēl vairāk: mums šķiet, ka viņas dzejā varam novērot pašu jūtu rašanās procesu, jūtu pārmaiņas, it kā nenozīmīgus, bet no dziļumiem nākušus vārdus. Dzejniece reģistrē vairākas jūtas vienā laikā, it kā mēģinātu uztvert kāda momenta visumu: kaut kas līdzīgs "apziņas plūsmas" tehnikai, bet tikai dzejā. Varbūt tāpēc viņas valoda ir pirmatnēji svaiga, ne nogludināta. Tā ir valoda, kas prasa dabīgu prozas ritmu, izteiksmīgo pauzi, asus stakāto vai arī garus crescendo, asas teikumu beigas. Ne vārds te svarīgs, bet viss teikums. Un teikums pirms un pēc. (..) Apkārtne Ķikures darbos spēlē nozīmīgu lomu. Ne velti viņa, Erna Dzelme, ir mūsu Mākslas Akadēmijas grafiķe, un viņas stāstos tik bieži saduras latviskais ar austrālisko. Bet blakus šīm tendencēm, viņas dzejoļos it bieži parādās vientulības motīvs. Dzejniece it kā dzīvo vietās, kas tai nepieder. Viņa ir svešiniece tur, kur tā atrodas. Nebūtu brīnums. Par spīti ceļojumiem pa Somiju, dzīvi un studijām Antverpenē, Briselē, Minhenē, Prāgā, Parīzē un Berlīnē, dzejnieces īstās mājas ir dzimtā puse."
Kārlis Freimanis. Dzejniece Erna Ķikure. Tilts, nr. 42–43, 1.11.1961.

Par Ernas Ķikures prozu

"Viņas akcenti nav uz vēstījumu, reālistiski trāpīgu un izvērstu personāžu atveidi (kaut arī tos viņa, piemēram, bērnības un jaunības atmiņu tēlojumos rada kolorītus), bet gan uz kādas šķietami ikdienišķas situācijas psiholoģisku izpēti, to parādot plašākās un dziļākās kopsakarībās kā kādu līdz tam neapjaustu eksistenciālu patiesību, kas atklājas kāda lūzuma vai krīzes, vai pat nejaušības iespaidā. Kā kāda epifāniska atklāsme, kas piepeši liek izjust realitāti padziļināti, bez ikdienišķības racionalitātes. Viņas akcenti ir atturīgi, viegli impresionistisku un vienlaikus simboliski vispārinātu cilvēku iekšpasaules sasaisti ar lielajām, taču bieži vien neievērotajām patiesībām. Mani personiski saista Ķikures lieliskā spēja redzēt un izjust savus tēlojuma objektus un situācijas viegli dūmakainā izgaismojumā, nianšu smalkumā, pieskārienu poētikā un detaļu pacelšanā pāri tikai realitātes plaknei, kad daudzkārt vairāk par tiešo tekstu pasaka zemteksts un aizteksts, kurā dažkārt viešama arī atturīga, paskumja ironija un rezignācija."

Viesturs Vecgrāvis. Mazzināmā impresioniste. Domuzīme, Nr. 2, 2018, 19. lpp.
SaiknesDzidra Mičele (Mitchell) (1946) - Duktė
Inese Birstiņa (1942) - Duktė
Nodarbesmokytoja
artist
author
Birth time/place04.10.1906
Ķikuri
Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Residence1906 – 1924
Ķikuri
Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads

1924 – 1932
Rīga
Rīga

1932 – 1940
Ilūkste
Ilūkste, Augšdaugavas novads

1941 – 1944
Ķikuri
Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads

1949 – 1951
Greta
Greta, New South Wales, Australia

1952
Vaionga
Wyong, New South Wales, Australia

1961
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

1970
Vollonona
Wollongong, New South Wales, Australia

1973 – 1984
Ceļo starp abām meitām: dzīvo pusi vai visu gadu pie meitas Dzidras Austrālijā vai pie meitas Ineses Kanādā.

1984
Benfa
Banff, Alberta, Canada

Pārceļas uz patstāvīgu dzīvi pie meitas Ineses.


1985 – 1989
Monreāla
Montreal, Quebec, Canada

1989 – 2003
Kalgari
Calgary, Alberta, Canada
Education1924
Madonas ģimnāzija
Madona
Madona, Madonas novads

Madonas vidusskolā uzrādījusi zīmēšanas spējas, tādēļ skolotājs un gleznotājs Jānis Plase iedrošinājis un sagatavojis mācībām Rīgā.


1924
Rīgas Tautas konservatorija
Rīga
Rīga

Mācījusies klavierspēli.


1924 – 1932
The Art Academy of Latvia
Gogoļa iela 3, Rīga
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

Beigusi Riharda Zariņa vadīto grafikas klasi ar ofortu "Daugava".


1939
Antverpene
Antwerp, Antwerp Province, Belgium
Papildinājusies Beļģijas Karaliskajā mākslas akadēmijā.
Working place1932 – 1940
Ilūkste State Gymnasium
Ilūkste
Ilūkste, Augšdaugavas novads

Zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāja


1940 – 1941
Ļaudona 6-year Primary School
Ļaudona [uo]
Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Zīmēšanas un vācu valodas skolotāja.


1940 – 1941
Sāvienas pamatskola
Sāviena
Sāviena, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Zīmēšanas un vācu valodas skolotāja.

1949 – 1951
Greta
Greta, New South Wales, Australia

Grētas imigrantu nometnē strādā noliktavā pie drēbju izdalīšanas, slimnīcā kā palīdze, pasniedz nometnes bērniem klavierstundas.


1952 – 1962
Vaionga
Wyong, New South Wales, Australia

Saimnieko laukos. Dzelmes nopērk īpašumu laukos, kādus 100 km no Sidnejas. Līdz tuvākajai pilsētiņai Vaiongai ar skolu, pastu un veikaliem ir 8 kilometri. Lauku saimniecība izrādās nabadzīga, māja puspabeigta, tīrumi pašiem jāierīko.


1962 – 1967
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Strādājusi kā mūzikas privātskolotāja, kantoriste, sanitāre slimnīcā, pakotāja jostu fabrikā, bet visbiežāk – kā mājkalpotāja.No 1967. gada aprīļa Erna Dzelme sāk saņemt nelielu pensiju. Tad viņa vairs nestrādā oficiāli algotu darbu, bet auklē bērnus, palaikam uzņemas citus mājkalpotājas pienākumus. Visu laiku viņa cenšas atrast vēl kādu iespēju piepelnīties.

Emigrated1944
Felbaha
Fellbach, Baden-Württemberg, Germany

1949
Batersta
Bathurst, New South Wales, Australia

1949
Greta
Greta, New South Wales, Australia
Travelled1929
Parīze
Paris, France

Ar akadēmijas draudzenes radinieka preču kuģi rodas negaidīta iespēja nokļūt Parīzē. Tur veidotās skices paver ceļu uz diplomdarbu Mākslas Akadēmijā.


00.03.1939 – 00.05.1939
Beļģija
Belgium

Trīs mēnešus pavada Beļģijā, strādājot grafikā. Briseles Karaliskās mākslas akadēmijā brīvu mācīšanos – telpas un profesorus – varēja dabūt tie, kas kaut kur jau bija beiguši kādu mākslas akadēmiju.


00.06.1939
Parīze
Paris, France

1940
Somija
Finland

1969
Parīze
Paris, France

Kopā ar meitu Inesi Birstiņu un viņas vīru Laimoni Birstiņu apceļo Dienvideiropu: Vāciju, Austriju, Itāliju, Spāniju, Franciju, arī Parīzi.


1969
Vācija
Germany

1969
Austrija
Austria

1969
Itālija
Italy

1969
Spānija
Spain

1969
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Apciemo Jēkabu Lāci, Ernas māsas Austras vīru, kurš, pēc ģimenes izvešanas uz Sibīriju, nonācis Kanādā.

1972
Anglija
England, United Kingdom
Ciemos pie jaunākās meitas Dzidras.
Place/time of death01.01.2003
Kalgari
Calgary, Alberta, Canada
Buried00.10.2005
Ļaudonas kapi
"Ļaudonas kapu kapliča", Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862

Pārapbedīta

ApbalvojumiJāņa Jaunsudrabiņa balva
Balva piešķirta par grāmatām "Kā plūsti, Aiviekste?", "Uz tilta" un "Ceļa akmeņu raksts".
1991

Kartes leģenda

Rodomi rezultatai 1-3838.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Ķikuri
(Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads)
04.10.1906Birth time/placeVillage
2Vaionga
(Wyong, New South Wales, Australia)
1952ResidenceCity
3Benfa
(Banff, Alberta, Canada)
1984ResidenceCity
4Kalgari
(Calgary, Alberta, Canada)
1989 - 2003ResidenceCity
5Greta
(Greta, New South Wales, Australia)
1949 - 1951ResidenceCity
6Ķikuri
(Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads)
1941 - 1944ResidenceVillage
7Ķikuri
(Ķikuri , Ļaudonas pagasts, Madonas novads)
1906 - 1924ResidenceVillage
8Rīga
(Rīga)
1924 - 1932ResidenceCity
9Ilūkste
(Ilūkste, Augšdaugavas novads)
1932 - 1940ResidenceCity
10Vollonona
(Wollongong, New South Wales, Australia)
1970ResidenceCity
11Monreāla
(Montreal, Quebec, Canada)
1985 - 1989ResidenceCity
12Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1961ResidenceCity
13Kalgari
(Calgary, Alberta, Canada)
01.01.2003Place/time of deathCity
14Felbaha
(Fellbach, Baden-Württemberg, Germany)
1944EmigratedCity
15Batersta
(Bathurst, New South Wales, Australia)
1949EmigratedCity
16Greta
(Greta, New South Wales, Australia)
1949EmigratedCity
17Ļaudonas kapi
("Ļaudonas kapu kapliča", Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862)
01.10.2005BuriedCemetery
18Madona
(Madona, Madonas novads)
1924EducationCity
19Gogoļa iela 3, Rīga
(Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050)
1924 - 1932EducationBuilding, house
20Rīga
(Rīga)
1924EducationCity
21Antverpene
(Antwerp, Antwerp Province, Belgium)
1939EducationCity
22Ilūkste
(Ilūkste, Augšdaugavas novads)
1932 - 1940Working placeCity
23Greta
(Greta, New South Wales, Australia)
1949 - 1951Working placeCity
24Ļaudona [uo]
(Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads)
1940 - 1941Working placeVillage
25Sāviena
(Sāviena, Ļaudonas pagasts, Madonas novads)
1940 - 1941Working placeVillage
26Vaionga
(Wyong, New South Wales, Australia)
1952 - 1962Working placeCity
27Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1962 - 1967Working placeCity
28Parīze
(Paris, France)
1929TravelledCity
29Beļģija
(Belgium)
01.03.1939 - 01.05.1939TravelledCountry
30Parīze
(Paris, France)
01.06.1939TravelledCity
31Somija
(Finland)
1940TravelledCountry
32Parīze
(Paris, France)
1969TravelledCity
33Vācija
(Germany)
1969TravelledCountry
34Austrija
(Austria)
1969TravelledCountry
35Itālija
(Italy)
1969TravelledCountry
36Spānija
(Spain)
1969TravelledCountry
37Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1969TravelledCity
38Anglija
(England, United Kingdom)
1972TravelledCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.