Alfons Sukovskis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (6); Person of reception (5)

Ilustrācijas: Person in photo(2)

VardasAlfons Sukovskis
PseidonīmsA. Auskis, A. Liedags, Asa
KopsavilkumsAlfons Sukovskis (1910–1998) – tulkotājs. Tulkojis no lietuviešu valodas, kas ir viņa dzimtā valoda. Pirmais tulkojums izdots 1949. gadā, tas ir Petra Cvirkas romāns “Zeme barotāja”. No 1949. līdz 1989. gadam iztulkots ap pussimt grāmatu, ap 30 lugu tulkojumu, pāri par trīssimt publikāciju periodikā par latviešu literatūru Lietuvas preses izdevumos un lietuviešu literatūru – latviešu izdevumos. Tulkoto autoru vidū ir Vincs Mikolaitis-Putins, Antans Vienolis, Salomeja Neris, Alfons Bieļausks, Kazis Saja, Jozs Baltušis, Vitauts Petkevičs, Kazis Boruta, Jons Avīžus un daudzi citi.
1994. gadā piešķirts Lietuvas Lielkunigaiša Ģedimina ordenis.
Personiska informācija1910: 22. decembrī dzimis Rīgā lietuviešu strādnieka ģimenē.
Profesionālā darbība1949: sācis tulkot no lietuviešu valodas.
1949–1998: iztulkotas ap 50 grāmatām, vairāk nekā 300 tulkojumu publicēts periodikā. Tulkojis ap 30 lugu teātriem. Rakstījis par lietuviešu literatūru Latvijas periodiskajos izdevumos un latviešu literatūru – Lietuvas.

Tulkojumi no lietuviešu valodas

1949: Cvirka, Petrs. Zeme barotāja. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1952: Gudaitis-Guzevičus, Aleksandrs. Kalēja Ignota taisnība. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1956: Gudaitis-Guzevičus, Aleksandrs. Brāļi. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1957: Cvirka, Petrs. Nemunas novada pasakas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1957: Saka, Kazis. Silvis študierē. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1961: Mikolaitis-Putins, Vincs. Altāru ēnā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1961: Tarasenka, Petrs. Apburtā manta. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1962: Bieļausks, Alfons. Zied sarkanas rozes. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība
1962: Neris, Salomeja. Lakstīgalas dziesma. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1963: Ragausks, Jons. Ejiet, misa beigusies! Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1963: Sluckis, Mīkola. Uvertīra un trīs cēlieni. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1964: Saja, Kazis. Palangas lauva. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1965: Bieļausks, Alfonss. Mēs vēl tiksimies, Vilma! Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1965: Vienolis, Antans. Pa aizaugušu taku. Rīga: Liesma.
1966: Gulbju karaliene: lietuviešu tautas pasakas. Rīga: Liesma.
1966: Kaškausks, Raimonds. Operācija "Dzelzs". Rīga: Liesma.
1966: Rolnikaite, Maše. Tas jāpastāsta. Rīga: Liesma.
1966: Saja, Kazis. Jurģis uz jumta, Palangā un citur. Rīga: Liesma.
1966: Sirijas Gira, Vītauts. Tas ir viss. Rīga: Liesma.
1967: Baltušis, Jozs. Noveles par mīlestību. Rīga: Liesma.
1968: Bieļausks, Alfonss. Kauņas romāns. Rīga: Liesma.
1969: Kašausks, Raimonds. Pieaugušo rotaļas. Rīga: Liesma.
1969: Mikelinsks, Jons. Bet pulkstenis iet. Rīga: Liesma.
1970: Sluckis, Mīkols. Ceļojums uz pilsētu. Rīga: Liesma.
1971: Venclova, Antans. Dzimšanas diena. Rīga: Liesma.
1972: Miļūns, Viktors. Liepu medus. (Kopā ar Tatjanu Jarmolinsku, Alfonu Griguļoni.) Rīga: Liesma.
1973: Macukevičs, Jons. Pulksteņi neapstājas. Rīga: Liesma.
1973: Petkevičs, Vitauts. Par maizi, mīlestību un šauteni. Rīga: Liesma.
1973: Saja: Kazis. Kauslīši un īkstīši. Rīga: Liesma.

1974: Boruta, Kazis. Baltradža dzirnavas jeb Kas notika viņos laikos Pieudruves novadā. Rīga: Liesma.
1975: Avīžus, Jons. Zaudētā pajumte. Rīga: Liesma.
1975: Jacinevičs. Leonids. Skābeņu lauks. Rīga: Liesma.
1975: Petkevičs, Vītauts. Kāpēc klaigā dzērves. Rīga: Liesma.
1975: Petkevičs, Vitauts. Lamzaks, Sprīža dēls. Rīga: Liesma.
1975: Žilinskaite, Vītaute. Jāmācās priecāties. Rīga: Liesma.
1979: Tie, kas maizi ēd: lietuviešu noveles. (Kopā ar Tatjanu Jarmolinsku un citiem.) Rīga: Liesma.
1980: Gulbju karaliene: lietuviešu tautas pasakas. 2. saīsinātais izdevums. Rīga: Liesma.
1980: Kašausks, Raimonds. Labestības cena. Rīga: Liesma.
1980: Petkevičs, Vitauts. Kāpēcēns. Rīga: Liesma.
1980: Rakausks, Mečis. Ar savu sirdi sver. Rīga: Liesma.
1981: Zurba, Aļģimants. Simt dienu pavasara pusē. Rīga: Liesma.
1983: Paļeckis, Justs. Divās pasaulēs. Rīga: Avots.
1983: Pocus, Aļģirds. Vēstule uz māllēpes lapas. Rīga: Liesma.
1983: Saja, Kazis. Divi stāsti jaunībai. Rīga: Liesma.
1983: Žilinskaite, Vītaute. Robots un taurenīte. Rīga: Liesma.
1984: Petkevičs, Vītauts. Biedru grupa. Rīga: Liesma.
1984: Saja, Kazis. Reptile. Rīga: Liesma.
1986: Zurba, Aļģimants. Integrālis. Rīga: Liesma.
1986: Žilinskaite, Vītaute. Kā uzlabot omu. Rīga: Liesma.
1987: Sakalausks, Toms. Monologi: Joza Miltiņa dzīve. Rīga: Liesma.
1989: Avīžus, Jons. Degumi. Rīga: Liesma.
1989: Maruks, Kazis. Grūti būt labam. Rīga: Liesma.
Citātu galerija"Mūsu literatūrā viņa [Alfona Sukovska] galvenā nozīme ir tā, ka viņš pratis un spējis būt par krietnu vidutāju starp latviešu un lietuviešu rakstniekiem. Būdams pēc tautības lietuvietis, bet dzimis un audzis Rīgā, Sukovskis vienādi labi prot abu brāļu tautu valodas, vienādi labi pazīst arī abu tautu kultūru. Lietuviešu lasītājus viņš var un allaž arī centies informēt par svarīgāko latviešu literatūrā, latviešus savukārt par nozīmīgākajām parādībām lietuviešu literārajā dzīvē. Strādāts patiesi daudz. Ja gribēsim izlasīt kādu lietuviešu autora romānu vai stāstu latviski, ļoti liela varbūtība, ka tas būs tieši Sukovska tulkojums. Ja aiziesim uz latviešu teātri noskatīties kāda lietuviešu dramaturga lugas izrādi, atkal ļoti liela varbūtība, ka tas būs tieši Sukovska paveikts latviskojums. Pirmajos gados pēc [Otrā pasaules] kara viņš bija gandrīz vienīgais, kas mums tulkoja lietuviešu rakstniekus. Nu ap viņu pulcējas krietns pulciņš tulkotāju – Daina Avotiņa, Tatjana Jarmolinska, Paulis Kalva, Reinis Bērtulis un vēl citi, taču produktīvākais joprojām ir un paliek Sukovskis."

Ancītis, Valdemārs. Decembra jubilāri. Padomju Zeme, 1980, 25. decembris.

"Manās atmiņās jūs vienmēr esat bijis kluss un pieticīgs. Vienmēr kārtīgi koptās, bet acīs nekrītošās drēbēs. Vienmēr no Jums uzvēdījis skūšanās krēms un smaržu aromāts. Nekad neesmu dzirdējis Jūs skaļu un dedzīgu sava viedokļa paudēju. Tulkotāju sanāksmēs Jūs ieradāties gandrīz nemanāms, nosēdāties maliņā, ar savu tulkojumu redaktoriem runājāties pusbalsī.
Bet Jūs strādājāt tā, ka lietuviešu rakstnieki gan no tribīnes, gan kuluāros Jūs vienmēr dēvēja par savu vēstnieku Latvijā. Pāri par trīssimt publikāciju periodikā, desmitiem lugu tulkojumu, ap pussimt grāmatu. Tā patiešām ir īsta sava laika laikmeta literatūras panorāma! Un ne tikai. Vienlaikus tas bija Jūsu viedoklis par to, kas lietuviešu literatūrā vērtīgs, tikai jau materializēts grāmatā vai laikraksta publikācijā, nevis izteikts vārdos."

Rullis, Talrids. Alfons Sukovskis (1910.22.XII–1998.23.XI). Karogs, 1999, Nr. 1, 243.–244. lpp.
Nodarbesvertėjas
translator
Birth time/place22.12.1910
Rīga
Rīga
Education1920 – 1926 (Duomenys nėra tiksūs)
Rīga
Rīga

Beidzis 1. lietuviešu pamatskolu.


1926 – 1931 (Duomenys nėra tiksūs)
Riga Teachers Institute
Working place1931 – 1933 (Duomenys nėra tiksūs)
Rīgas Valsts tehnikums
Rīga
Rīga
Lietuviešu valodas skolotājs.

1933 – 1934
Rīga
Rīga
Rīgas amatu mācekļu internātā par audzinātāju.

1936 – 1940
Igate
Igate, Vidrižu pagasts, Limbažu novads
Igates bērnunamā.

1940 – 1941
Laikraksts "Cīņa"
Rīga
Rīga

1946 – 1950
Laikraksts "Cīņa"
Rīga
Rīga

Līdzstrādnieks


1950 – 1952
Žurnāls "Zvaigzne"
Rīga
Rīga
Atbildīgais sekretārs

1952 – 1972
Literature and Art
Rīga
Rīga

Sekretārs, vēlāk – redaktora vietnieks.

Participation in organisations1958
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga, LV-1050

1963 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1990 – 1998
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Service1941 – 1944
Sarkanā armija
Travelled00.12.1970
Indija
India
Brauciens Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības delegācijas sastāvā.
Detention1934 – 1936
Rīga
Rīga
Apcietināts par darbību nelegālajā Latvijas Sociālistiskās jaunatnes savienībā.
Place/time of death22.11.1998
Rīga
Rīga
Buried
Rīgas Svētā Miķeļa kapi
Gaujas iela 4, Rīga, LV-1026
ApbalvojumiKristijona Donelaiša prēmija
Prēmija piešķirta par lietuviešu literatūras tulkojumiem latviešu valodā.
1989

Lietuvas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1989

Lietuvas Lielkunigaiša Ģedimina ordenis
1994

Kartes leģenda

Rodomi rezultatai 1-1616.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
22.12.1910Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
22.11.1998Place/time of deathCity
3Rīgas Svētā Miķeļa kapi
(Gaujas iela 4, Rīga, LV-1026)
(Nav norādīts)BuriedCemetery
4Rīga
(Rīga)
1920 - 1926EducationCity
5Rīga
(Rīga)
1931 - 1933Working placeCity
6Rīga
(Rīga)
1933 - 1934Working placeCity
7Igate
(Igate, Vidrižu pagasts, Limbažu novads)
1936 - 1940Working placeVillage
8Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1946 - 1950Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
1950 - 1952Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1952 - 1972Working placeCity
12Indija
(India)
01.12.1970TravelledRegion, area
13Rīga
(Rīga)
1934 - 1936DetentionCity
14Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
(Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga, LV-1050)
1958Participation in organisationsBuilding, house
15Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1963 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
16Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1990 - 1998Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.