Literature and Art

OrganizacijaLiterature and Art
Papildoma informacija

"Literatūra un Māksla" ir radošo savienību (rakstnieku, komponistu, mākslinieku, kinematogrāfistu, arhitektu savienību un teātra biedrības) literāri māksliniecisks un sabiedriski politisks ilustrēts laikraksts.

Iznāk kopš 1945. gada (1. numurs 19. janvārī).

Tiesiskais pamats – PSRS Tautas komisāru padomes pilnvarotā kara un valsts noslēpumu aizsargāšanai presē pavēle Nr. 13, kas parakstīta 1945. gada 8. janvārī.

Sākotnējā tirāža 6000 eksemplāru. Sākotnēji iznāk 8 lappusēs, no 1967. gada apjoms palielināts divas reizes.

Visā pastāvēšanas laikā to izdod Latvijas KPCK laikrakstu un žurnālu izdevniecība (LKP CK izdevniecība). Atradās Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pakļautībā. Laikraksts iznāca reizi nedēļā.

Laikraksts atspoguļo Latvijas PSR, kā arī PSRS kultūras, mākslas un literatūras attīstības procesus, risina sabiedriskās un kultūras dzīves problēmas, iepazīstina ar aktuāliem kultūras dzīves notikumiem ārzemēs, publicē latviešu literātu dažādu žanru darbus (izņemot romānus un lugas), citu padomju republiku, kā arī ārzemju autoru daiļdarbu tulkojumus un atdzejojumus, literatūrzinātniskus un literatūrkritiskus rakstus, esejas un recenzijas, teātra izrāžu, kinofilmu un koncertu recenzijas, izstāžu apskatus, kā arī problēmu rakstus, intervijas, apaļā galda sarunas.

Reizi ceturksnī laikraksts veltīts radošās jaunatnes darbības atspoguļojumam. Reizi mēnesī iznāk humora un satīras lappuse "Literatūra un Māksliņa".

Laikraksta "Literatūra un Māksla" redaktori:
Valdis Lukss (1945–1946),
Jānis Grants (1946–1949),
Voldemārs Kalpiņš (1949–1952), (1954–1958),
redaktora v. i. Jezups Laganovskis (1953),
Ignats Muižnieks (1958–1963),
Vladimirs Mihailovs (1963–1966),
Hugo Rukšāns (1967–1969, augusts),
Jānis Škapars (1969–1985),
Andris Sproģis (1985–1987),
Māris Čaklais (1987–1990),
Pēteris Bankovskis (1991–1993),
Viktors Daugmalis (1994),
Vija Virtmane (redaktora v.i., 1994).

Laikraksta "Literatūra un Māksla" redaktora vietnieki Velta Kaņiveca (Spāre), J. Sēlis, Mārtiņš Rācenis, Ignats Muižnieks, Daina Avotiņa, Alfons Sukovskis, [..], A. Krauliņš.

Atbildīgie sekretāri Alfons Sukovskis, E. Riekstiņš, Česlavs Kindzulis, [..], J. Matulis.

Kopš 1972. gada par redaktora vietnieci strādā Silvija Ūdre, no 1977. gada par atbildīgo sekretāru – Viktors Avotiņš.

Nodaļu vadītāji:

kritikas – Ivars Aļķis (1975),
publicistikas – Zālamans Eiduss (1968–1984),

dzejas – Māris Čaklais (1969–1973),

prozas – Andris Jakubāns (1976),
teātra – Anda Villere (Burtniece; 1973–1988),

tēlotājas mākslas un arhitektūras – Ausma Balcerbule (1967),
TV, kino – Ģirts Dzenītis (1967),
mūzikas – Arvīds Bomiks (1970),
informācijas – Marika Marherte (1968).

Laikraksta mākslinieks – Ivars Muižulis (1969), fotokorespondents – Gunārs Janaitis (1967), tehniskā redaktore – Velta Allase (1963. g.).


Avots: LVA 687. f. Redakcijas "Literatūra un Māksla" F. Nr. 687. vēsturiskā izziņa.

Saistītās organizācijasLatvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas izdevniecība
KrājumiLatvijas literatūra

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-11.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
(Nav norādīts)LocationBuilding, house
Persona
Vieta, notikums
Veids
No
Līdz
Redaktors
Rīga
Working place
Literārais līdzstrādnieks laikrakstā "Literatūra un Māksla".
Rīga
Working place

Dzejas nodaļas redaktore

Working place
Atbildīgais sekretārs.
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
Laikraksta redaktors
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
00.05.1945
00.02.1946

Literatūras un mākslas daļas vadītājs

Rīga
Working place
1946
1948

Redaktors

Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1946
1949

Vada "Literatūras un Mākslas" literāro nodaļu.

Working place
1946
1949
Literārais līdzstrādnieks un atbildīgais sekretārs
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1946
1950
Laikraksta "Literatūra un Māksla" nodaļas vadītājs
Working place
1947
1960
Redaktors
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1949
1952

Redaktors

Rīga
Working place
1950
1952
Atbildīgā sekretāra pienākumu izpildītājs, vēlāk – Literatūras nodaļas vadītājs
Rīga
Working place
1950
1953
Redaktors
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1952
1953
Literārās daļas vadītājs, no 1958. līdz 1963. gadam – redaktors
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1952
1963

Sekretārs, vēlāk – redaktora vietnieks.

Rīga
Working place
1952
1972

Jaunākais literārais līdzstrādnieks.

Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1953
1959
Redaktors
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1954
1958
Literārā līdzstrādniece
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1957
Strādājis laikrakstā "Literatūra un Māksla".
Rīga
Working place
1959
1962

Mākslas nodaļas vadītājs.

Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1960
1964

literārais līdzstrādnieks

Working place
1960
1966
redaktors
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1963
1966
Laikraksta "Literatūra un Māksla" līdzstrādnieks.
Rīga
Working place
1967
1968
Galvenā redaktora vietniece.
Rīga
Working place
1967
1968
Kritikas nodaļas vadītājs
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1967
1968
Galvenais redaktors
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1967
00.08.1969
Working place
1967
1976
Redakcijas locekle
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1967
1983
Galvenā redaktora vietniece
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1968
1969

Līdzstrādnieks

Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1968
1970
Redaktors
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1968
1972
publicistikas nodaļas vadītājs
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1968
1984

Dzejas nodaļas vadītājs, literārais līdzstrādnieks

Working place
1969
1981
galvenais redaktors
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
00.08.1969
00.10.1985
Strādā par laikraksta "Literatūra un Māksla" līdzstrādnieku.
Rīga
Working place
1972
1974
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1972
1975
Vecākais korespondents, pēc tam – Kritikas nodaļas vadītājs
Rīga
Working place
1975
1987
Rīga
Working place
1976
1987
prozas nodaļas vadītājs
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1976
1987
Strādājis par dzejas nodaļas vadītāju.
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1979
Kritikas nodaļas korespondente un vadītāja
Rīga
Working place
1980
1985

dzejas nodaļas vadītājs

Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
02.02.1981
30.04.1986
Literatūrkritikas nodaļas vadītāja
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1985
1988
Strādājis par dzejas nodaļas vadītāju.
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Working place
1986
1987
Rīga
Working place
1987
1990

dzejas nodaļas vadītājs

Working place
1987
1990
Galvenais redaktors
Working place
1987
1991

Literatūras nodaļas redaktors

Working place
1993
1994

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.