A Study on Latvian Ornaments in Moscow

Bibliogrāfija
Tāle, I. (2003). Pētījums par latviešu ornamentu Maskavā. Letonica, Nr. 9, 175. - 177. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

9

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2003, Rīga